Giúp tôi giải toán


Bé Giang Hồ 17/03/2015 lúc 20:47

Tương tự mấy bài trước mình giải, dễ dàng tính đc S tăng thêm là 44%

138,16 : 44 x 100 = 314 (cm2)

ĐS: 314 cm2

mai thị huỳnh phương 25/09/2016 lúc 19:39

số đo slaf

314 cm2

nhé bn 

ồ may thế mình

vẫn nhớ kết

quả bài này

Kilala 01/03/2015 lúc 23:01

 nếu giảm đường kính hình tròn đó đi 20% thì bán kính của nó cũng sẽ giảm đi 20%.

Diện tích nh tròn đã giảm đi số phần trăm là:

(100% x 100%) - (80% x 80%) = 36%

(Phép tính trên có nghĩa là: Bán kính hình tròn trước khi giảm là 100%. Bán kính hình tròn sau khi giảm đi 20% thì còn lại 80%. Diện tích của hình tròn trước khi giảm là 100% của bán kính trước khi giảnhân với 100% của bán kính trước khi giảm rồi nhân với 3,14. Diện tích của hình tròn sau khi giảm là 80% của bán kính trước khi giảnhân rồi nhân với 3,14. Trừ hai diện tích với nhau ta có:

(100% x 100% x 3,14) - (80% x 80% x 3,14). Dung phep loai bo hai so giong nhau (trong truong hop nay la so 3,14) ta duoc phep tinh tren.)

Diện tích nh tròn là:

113,04 : 36 x 100 = 314 (cm2)

Đáp số: 314 cm2

Đào Quỳnh Lê 05/03/2016 lúc 20:43

chắc chắn là 134 mk làm rùi mà dài lắm ghi ra mỏi tay bạn thông cảm 

Phan Trong Vinh Khanh 16/10/2016 lúc 09:38

ĐÚNG RỒI ĐÓ CÁC BN MÌNH THỬ LÀM RỒI CHUẨN LUÂN = 314 ĐÓ BN À

Lê Quang Thế 08/01/2015 lúc 17:04

CV= đường kính x 3,14      nên      đường kính = CV : 3,14 = 6,28 : 3,14 = 2cm

bán kính = đường kính : 2 = 2 : 2 = 1cm

Diện tích = bán kính x bán kính x 3,14 = 1 x 1 x 3,14 = 3,14 cm2

Vũ Ngọc Thảo Linh 08/01/2015 lúc 17:23

Bán kính = CV : 2 : 3,14 = 6,28 : 2 : 3,14 = 1 (cm)

Diện tích = Bán kính x bán kính x 3,14 = 1 x 1 x 3,14= 3,14 (cm2)

                                                                                                             

Nguyễn Hồng Mai 13/06/2016 lúc 14:47

3.14cm nhé Nguyễn Quốc Thái

Nàng tiên xinh đẹp 19/09/2016 lúc 13:52

Bạn Cristiano Ronaldo làm sai rồi!

Đường kính hình tròn là :

15,7 : 3,14 = 5 ( m )

Bán kính hình tròn là :

5 : 2 = 2,5 ( m )

Diện tích hình tròn là :

2,5 x 2,5 x 3,14 = 19,625 ( m)

Đáp số : 19,625 m2

Thế này mới đúng !

Cristiano Ronaldo 19/09/2016 lúc 13:49

Bán kính của hình tròn đó là : 

            15,7 : 3,14 : 2 = 2,5(m)

Diện tích của hình tròn đó là;
            2,5 x 2,5 = 6,25 (m2)

                    Đáp số : 6,25 m2 

Cristiano Ronaldo 19/09/2016 lúc 13:49

Bán kính của hình tròn đó là : 

            15,7 : 3,14 : 2 = 2,5(m)

Diện tích của hình tròn đó là;
            2,5 x 2,5 = 6,25 (m2)

                    Đáp số : 6,25 m2 

Công chúa Nấm 01/07/2015 lúc 11:48

Bán kính tăng 10% thì diện tích sẽ là: 110 x 10 = 121%

Diện tích hình tròn ban đầu là: 94,985 : 121 x 100 = 78,5 (cm2)

Phạm Đức Đồng 24/02/2016 lúc 20:32

Coi bán kính lúc đầu là 100% thì bán kinh sau khi thêm là 110% ta có

bán kính mới * bán kính mới = 94,985/3,14=30,25(cm)

30,25=5,5*5,5 vậy bán kính mới là 5,5cm

bán kính lúc đầu là

5,5/110*100=5 (cm)

diện tích hình tròn đó là 

5*5*3,14=78,5 (cm2)

đáp số 78,5 cm2

Trần Quang Minh 03/03/2016 lúc 10:11

Nếu giảm đường kính 20% thì bán kính cũng giảm đi 20%.

Diện tích hình tròn giảm số phần trăm là:

100% * 100% - 80%*80%= 36%

Diện tích hình tròn là:

113,04: 36 * 100= 314 (cm2)

Đ/s: 314 cm2

Nguyễn Hoàng Anh Thư 15/02/2015 lúc 10:14

Giải cụ thể zùm yk!!!

 

Nàng tiên xinh đẹp 19/09/2016 lúc 13:52

Bạn Cristiano Ronaldo làm sai rồi!

Đường kính hình tròn là :

15,7 : 3,14 = 5 ( m )

Bán kính hình tròn là :

5 : 2 = 2,5 ( m )

Diện tích hình tròn là :

2,5 x 2,5 x 3,14 = 19,625 ( m)

Đáp số : 19,625 m2

Thế này mới đúng !

Cristiano Ronaldo 19/09/2016 lúc 13:49

Bán kính của hình tròn đó là : 

            15,7 : 3,14 : 2 = 2,5(m)

Diện tích của hình tròn đó là;
            2,5 x 2,5 = 6,25 (m2)

                    Đáp số : 6,25 m2 

Cristiano Ronaldo 19/09/2016 lúc 13:49

Bán kính của hình tròn đó là : 

            15,7 : 3,14 : 2 = 2,5(m)

Diện tích của hình tròn đó là;
            2,5 x 2,5 = 6,25 (m2)

                    Đáp số : 6,25 m2 

Trần Thị Loan Quản lý 28/04/2015 lúc 10:19

Lấy hai hình vuông bằng hình vuông ABCD , cắt và ghép thành hình vuông mới có cạnh là BD (như hình vẽ)

A B C D B D C

Vậy diện tích hình vuông ABCD là: (12 x 12) : 2 = 72 cm vuông

Gọi bán kính hình tròn là r thì cạnh hv ABCD là 2 x r

SABCD = 2 x r x 2 x r = 4 x r x r = 72 => r x r = 18

=> Stròn = r x r x 3,14 = 18 x 3,14 = 56,52 cm vuông

Nhận xét: SMON = r x r : 2 => SMON = 18 : 2 = 9 cm vuông

Mà SMNPQ = 4 x SMON = 4 x 9 = 36 cm vuông

Vậy S tô đậm = Stròn - SMNPQ = 56,52 = 36 = 20,52 cm vuông

Đinh Tuấn Việt 28/04/2015 lúc 10:17

Diện tích hình vuông ABCD là: 12 x 12 = 144 (cm2)

Chia hình vuông ABCD ra thành 4 phần bằng nhau thì diện tích mỗi phần là:

           AEOK=BEOG=CHOG=DKOH=144 : 4 = 36 (cm2)

Do chỉ có 36=6 x 6 nên cạnh của mỗi hình vuông nhỏ này là 6 cm

Suy ra hình tròn tâm O có bán kính là 6 cm

Diện tích hình tròn tâm O là: 6x6x3,14 = 113,04 (cm2)

Diện tích hình vuông MNPQ có cạnh là 12cm - 2cm= 10cm là:

                            10 x 10 = 100 (cm2)

Diện tích phần tô đạm là: 113,04 - 100 = 13,04 (cm2)

Trần Văn Thành 18/08/2016 lúc 10:17

Bài giải : Diện tích tam giác ABD là:

(12 x (12 : 2))/2 = 36 (cm2)

Diện tích hình vuông ABCD là:

36 x 2 = 72 (cm2)

Diện tích hình vuông AEOK là:

72 : 4 = 18 (cm2)

Do đó : OE x OK = 18 (cm2)

r x r = 18 (cm2)

Diện tích hình tròn tâm O là:

18 x 3,14 = 56,92 (cm2)

Diện tích tam giác MON = r x r : 2 = 18 : 2 = 9 (cm2)

Diện tích hình vuông MNPQ là:

9 x 4 = 36 (cm2)

Vậy diện tích phần gạch chéo là:

56,52 - 36 = 20,52 (cm2)

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngTứ giácHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.

Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log
Log Ln Lim
Phép toán
+ - ÷ × =
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: