Giúp tôi giải toán


Quên mất tên 12 giờ trước (22:23)

đâu hình đâu

Phan Bảo Huân 12 giờ trước (22:58)

Bán kính hình tròn:

6:2=3(cm)

Diện tích nửa hình tròn:

3 x 3 x 3,14 :2=14,13(cm2)

Diện tích hình tam giác:

6 x 8 : 2=24( cm2)

Diện tích hình bên:

24+14,13=38,13(cm2)

Đs:38,13 cm2.

Barack Obama 12 giờ trước (22:39)

DT tam giác :

6 x 8 : 2 = 24 cm2

Bán kính hình tròn :

6 : 3 = 3 cm

DT nửa hình tròn :

3 x 3 x 3.14 : 2 = 14,13 cm2

DT hình đó :

14,13 + 24 = 38,13 cm2

hoàng tử bóng đêm 17 giờ trước (17:36)

                chu vi mặ đáy hình hộp cn là : ( 3/5 + 1/4 ) x 2 = 17/10 (m2)

                 S x q hình hộp cn là :   17/10 x 1/3 = 17/30 (m2)

                 S mặt  đáy kình hộp cn là :  3/5 x1/4 = 3/20 (m2)

                  S t p hình hộp cn là :      17/10 + 2 x 3/20 = 47/30 (m2)

                             Đs : Sxq:   17/30 m2

                                    Stp:    47/30 m2

PHAN NGOC ANH 15 giờ trước (19:55)
có may bạn giúp bạn roi do thoi!
Thắng vs Trung 15 giờ trước (19:34)
Sxq:17/30m2 Stp:47/30m2
Phan Thanh Tịnh Hôm qua lúc 19:17

1. A B C D F 1 2 2 1 1 2. A B H D M C

1.Lấy F trên AC sao cho AB = AF mà AB < AC => AF < AC => F nằm giữa A,C

\(\Delta ADB,\Delta ADF\)có AD chung ; AB = AF ;\(\widehat{A_1}=\widehat{A_2}\)(AD là phân giác góc BAC)\(\Rightarrow\Delta ADB=\Delta ADF\left(c.g.c\right)\)

\(\Rightarrow\widehat{D_1}=\widehat{D_2}\); DB = DF mà\(\widehat{F_1}>\widehat{D_1};\widehat{D_2}>\widehat{C}\)(\(\widehat{F_1};\widehat{D_1}\)lần lượt là góc ngoài\(\Delta ADF,\Delta ADC\))nên\(\widehat{F_1}>\widehat{C}\)

\(\Delta DFC\)\(\widehat{F_1}>\widehat{C}\)nên DC > DF = DB.Vậy BD < CD

2.Theo chứng minh câu 1,ta được BD < CD

\(\Rightarrow BC=BD+CD=2BD+CD-BD\Rightarrow2BD< BC\Rightarrow BD< \frac{BC}{2}\left(=BM\right)\)

=> D nằm giữa B,M => AD nằm giữa AB,AM (1)

\(\Delta ABC\)có AB < AC nên\(\widehat{B}>\widehat{C}\)\(\widehat{BAH}=90^0-\widehat{B};\widehat{CAH}=90^0-\widehat{C}\)(vì\(\Delta AHB,\Delta AHC\)vuông tại H)

\(\Rightarrow\widehat{BAH}< \widehat{CAH}\)

\(\Rightarrow\widehat{BAC}=\widehat{BAH}+\widehat{CAH}=2\widehat{BAH}+\widehat{CAH}-\widehat{BAH}\Rightarrow2\widehat{BAH}< \widehat{BAC}\Rightarrow\widehat{BAH}< \frac{\widehat{BAC}}{2}\left(=\widehat{BAD}\right)\)

=> AH nằm giữa AB,AD (2).Từ (1) và (2),ta có đpcm

Phan Thanh Tịnh 17/01 lúc 21:46

Áp dụng định lí Pi-ta-go,ta có :

\(\Delta ABD\)vuông tại A có BD2 = AD2 + AB2 ;\(\Delta ABC\)vuông tại A có BC2 = AC2 + AB2 mà AD2 < AC2 (vì AD < AC)

=> BD2 < BC2 => BD < BC

nguyen dat 17/01 lúc 21:26

thieu du lieu oy ban oi

Vũ Như Mai 18/01 lúc 18:17

Đổi: 1,5 = 3/2

Tổng 2 đáy là:

  270 : 12 x 2 = 45 (cm)

Vẽ sơ đồ: Đáy bé 2 phần, đáy lớn 3 phần, tổng là 45

=> Đáy bé là:

   45 : ( 3 + 2 ) x 2 = 18 (cm)

Đáy lớn là:

   45 - 18 = 27 (cm)

   Đ/s:..

Sakura 18/01 lúc 18:23

Thật ra mk làm rồi , mk chỉ hỏi lại xem ai làm giồng mk thui

Đào Thu Huyền 18/01 lúc 18:19

tổng độ dài hai đáy là:

       270*2:12=45(cm)

vì đáy lớn gấp rưỡi đáy bé nên nếu đásy bé chiếm hai phần thì đáy lớn chiếm ba phần

độ dài đáy lớn là:

    45:(2+3)*3=27(cm)

độ dài đdáy bé là:

     45-27=18(cm)

         Đ/s:đáy lớn:27cm

               đáy bé:18cm

Tri Nguyenthong 18 giờ trước (16:44)

Hình tự vẽ nha

Nối B với E , D vơi C

Vì AB<AC -> BD<CE

Ta có : AE=AC ; AD=AB ; BAE=CAD(vì =A +60độ) ->tam giác EAB =tam giác CAD(c.g.c) ->BE=CD

Ta có L BC là cạnh chung ; DC=BE ; DB<CE ->DCM <EBM

Ta có BE=CD ; MB=MC;DCM<EBM ->MD<ME

Phan Thanh Tịnh 17 giờ trước (18:05)

Ta biết ngay mi giải kiểu ni.Mi làm được bài này mới có quyền lập luận như rứa :

Cho\(\Delta ABC,\Delta MNP\)có AB = MN ; AC = MP ;\(\widehat{A}>\widehat{M}\).Chứng minh BC > MP

Jouju 18/01 lúc 14:29

1)S hình vuông=canh.canh(cùng đơn vị đo)

2)S hình chữ nhật=chiều dài.chiều rộng

3)S hinh tron=ban kinh.bán kính.3,14

4)S hình bình hành=đay.chiều cao

5)S hình thoi=1/2 tích 2 đường chéo

6)S hình tam giác=đáy.chiều cao:2

7)S hình hộp chữ nhật=diện tích toàn phần+diện tích 1 mặt đáy.2

8)S hình lập phương=diện tích 1 mặt day.6

9)S hình thang=đáy lớn+day bé:2.chiều cao

Trần Việt Anh 17/01 lúc 22:48

Vẽ tam giác ABF đều ( F nằm trên nữa mặt phẳng bờ AB không chứa C) nằm ngoài tam giác CAB 
 FB = CD (1)( Vì cùng bằng AB) 
Tam giác ACB cân ở C có góc C = 100 độ nên góc CBA = 40 độ 
Góc CBF = góc CBA + góc ABF = 100 độ. 
Hai tam giác CDB và BFC có : FB = CD ( CMT), CB là cạnh chung, góc DCB = góc FBC (=1000) 
=> góc CDB = góc CFB. 
Hai tam giác CAF và CBF bằng nhau (c.c.c) => góc AFC = góc BFC = 30 độ. 
Vậy góc CDB = 30 độ.

Lê Trường Giang 17/01 lúc 21:22

Gọi các cạnh của tam giác đều là a. Từ một điểm bất kỳ trong tam giác đều, hạ các đường cao (khoảng cách) tới các cạnh, lần lượt là h1, h2, h3. 
Ta có S1 = a x h1/2; S2 = a x h2/2, S3 = a xh3/2. 
S1 + S2 + S3 = a x (h1 + h2 + h3) /2
Mà S1 + S2+ S3 = S tam giác đều đã cho (không đổi), a không đổi
Suy ra, tổng (h1 + h2 + h3) không đổi.

phamthiminhtrang 17/01 lúc 17:36

Diện tích miệng giếng là :

0,7 x 0,7 x 3,14 = 1,5386 ( m2 )

Bán kính hình tròn là :

0,7 + 0,3 = 1 ( m )

Diện tích hình tròn là :

1 x 1 x 3,14 = 3,14 ( m2 )

Diện tích thành giếng là :

3,14 - 1,5386 = 1,6014 ( m2 )

Đáp số : 1,6014 m2

Trần Việt Anh 17/01 lúc 17:35

Bán kính hình tròn là:

0,7 + 0,3 = 1 m

Diện tích hình tròn lớn là:

1 x 1 x 3,14 = 3,14 m2

Diện tích hình tròn nhỏ là:

0,7 x 0,7 x 3,14 = 1,54 m2

Diện tích thành giếng là:

3,14 - 1,54 = 1 m2

oi tro oi 18/01 lúc 22:53

ra 1,604 chuan ko can chinh

Sakura Kinomoto 15/01 lúc 15:17

Bài giải :

Diện tích hình vuông là : 

8 x 8 = 64 ( cm2 )

Đáp số : 64 cm2

đề sai nha. mình sữa lại hình chữ nhật thành hình vuông

kaito kid 15/01 lúc 15:55

                                          giải

                   diện tích hình vuông là :

                              8 x 8 = 64 ( cm2 )

                                        đáp số : 64 cm2

ai tk mình mình tk lại cho

Đào Phương Anh 15/01 lúc 15:22

                                                              Bài giải

                                                    Diện tích hình vuông là:

                                                          8 x 8 = 64  ( cm )

                                                              Đáp số: 64 cm

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngTứ giácHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: