Giúp tôi giải toán


le anh tu 04/12 lúc 17:12

nửa chu vi là

188:2=94 dm

đổi 94dm=940 cm

chiều rộng là

[940-128]:2=406 cm

chiều dài là

940-406=534 cm

diện tích là

406x534=216 804 cm2

đáp số : 216 804 cm2

tk mình nha

thank you bạn

OoO cô bé tinh nghịch OoO 04/12 lúc 17:18

Tổng chiều dài và chiều rộng là :

188 : 2 = 94 ( dm )

128 cm = 12,8 dm 

Chiều rộng là :

( 94 - 12,8 ) : 2 = 40,6 ( dm )

Chiều dài là :

40,6 + 12,8 = 53,4 ( dm )

Diện tích hình chữ nhật là :

53,4 x 40,6 = 2168,04 ( dm2 )

Đáp số : 2168,04 dm2

Tomori Nao 30/11/2016 lúc 17:22

1. Công thức tính tam giác thường

Diện tích tam giác bằng 1 phần 2 tích của chiều cao hạ từ định với độ dài cạnh đối diện của đỉnh đó

S(ABC) = 1/2*a*h

Với a là chiều dài cạnh đáy ở hình phía dưới là cạnh BC
h là chiều cao hạ từ đỉnh xuống cạnh đáy, ở hình dưới là AH

Thông thường chúng ta sẽ có 2 trường hợp là chiều cao nằm phía trong của tam giác giống như trường hợp sau:

S(ABC) = 1/2*BC*AH =1/2*6*7 =21 cm^2


Ngoài ra với tam giác với chiều ca hạ xuống cạnh đáy nằm ngoài chúng ta cũng tính tương tự

S(B) = 1/2 * 4 * 7 = 14 cm^2
2. Tính diện tích tam giác vuông

Cũng có thể áp dụng công thức tính diện tích thường cho diễn tích tam giác vuông chiều cao chính là 1 trong 2 cạnh góc vuông và cạnh đáy là cạnh còn lại. Khi đó chúng ta sẽ có
S(ABC) = 1/2* AB * BC = 1/2 * 6 * 8 =24 cm^2
3. Diện tích tam giác khi biết 3 cạnh a b c
Nếu bạn muốn tính diện tích tam giác khi biết độ dài của 3 cạnh thì chúng ta sẽ sử dụng công thức Heron đã được chứng mình:
Với p = (a +b +c)/2
Hay chúng ta cũng có thể biết lại bằng công thức
a, b, c lần lượt là độ dài của 3 cạnh tam giác
4. Tính diện tích tam giác theo sin
Diện tích tam giác bằng 1 phần 2 tích của 2 cạnh kề nhân với sin của góc được tạo bởi 2 cạnh đó

Với những bài toán chưa cho đủ các thông số các bạn cần phải tìm những thông số để đưa về những công thức trên đây để tính dịch tích tam giác nhé. Ngoài ra có một số công thức khác nữa

5. Diện tích tam giác đều
Tam giác đều là tam giác có 3 cạnh bằng nhau, vì thế chúng ta có thể dễ dàng áp dụng định lý Heron để suy ra
Với a là độ dài cạnh của tam giác đều

Nguyễn Thanh Huyền 30/11/2016 lúc 17:22

S htg = đáy x chiều cao rồi chia cho 2

tk mk

mk tk lại

Nguyễn Quang Đức 30/11/2016 lúc 17:20

Diện tích tam giác là phía bên trong của hình tam giác

Cách tích : S = độ dài đáy nhân chiên cao trong đó S là diên tích tam giác

nguyen thi thuy dung 04/12 lúc 09:46

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Minh Thư Vũ 30/11/2016 lúc 20:28

Đầu tiên là ve hình

Ta chia phần diện tích tăng thêm thành 2 hình chữ nhật và 1 hình vuông.Diện tích hình vuông là: 3*3=9 (m2)

Tổng diện tích 2 hình chữ nhật là : 117-9=108 (m2)

Ta có : 3*chiều rộng+3*chiều dài=108 m2

Tổng chiều dài và chiều rộng hình chữ chữ nhật là: 108/3=36

Ta có sơ đồ:

Chiều rộng 1 phần

Chiều dài 2 phần

Chiều rộng hình chữ nhật là : 36/(1+2)=12 (m)

Chiều dài hình chữ nhật là : 36-12=24 (m)

                                                 Đáp số:Chiều rộng:12 m

                                                            Chiều dài:24 m                                     

      

Trần Văn Thành 25/11/2016 lúc 17:10

thật bất ngờ bài toán lớp 5 siêu khó

Trần Hưng Thịnh 26/11/2016 lúc 10:42

Mà diện tích tam giác ANC bằng 1/2 diện tích tam giác ANB ( vì BN bằng NC*2)

Suy ra BK bằng CH *2

Mặt khác tam giác CIA và tam giác BIA có chung đáy AI

Mà BK bằng CH*2

Suy ra diện tích tam giác BIA bằng diện tích tam giác AIC *2

Mà diện tích tam giác AIC bằng diện tích tam giác IMA *2 (vì MC bằng MA*2)

Vậy diện tích tam giác IMA bằng 1/6 diện tích tam giác BAI

Mà tam giác IMA và tam giác IAB có chung chiều cao đỉnh A đáy BM

Suy ra đáy IM bằng 1/6 đáy BI 

Diện tích tam giác IBN bằng 2/3 diện tích tam giác IBC

Suy ra diện tích tam giác IBC bằng 800/2*3=1200 (xăng - ti - mét vuông)

Diện tích tam giác INC bằng 1200-800=400 (xăng-ti-mét vuông)

Mà tam giác CIM và tam giác IBC có chung chiều cao đỉnh C đáy BM

Mà MI bằng 1/6 BI 

Suy ra diện tích tam giác CIM =1/6 diện tích tam giác BIC và bằng 1200/6=200 (xăng-ti-mét vuông)

Diện tích tam giác AIM bằng 1/2 diện tích tam giác CIM và bằng 200/2=100 (xăng-ti-mét vuông)

Trần Hưng Thịnh 26/11/2016 lúc 10:16

Nối I với C 

Kẻ chiều cao CH của tam giác ANC

Kẻ chiều cao BK của tam giác BAN

Ta thấy tam giác BIN và tam giác INC có chung đáy IN

At the speed of light 23/11/2016 lúc 20:06

Chiều rộng hình chữ nhật đó là:

7,5 x 0,6 = 4,5 ( m )

Chu vi hình chữ nhật đó là:

( 7,5 + 4,5 ) x 2 = 24 ( m )

Diện tích hình chữ nhật đó là:

7,5 x 4,5 = 33,75 ( m2 )

Đáp số: Chu vi : 24 m

            Diện tích: 33,75 m2

k mình nha

Chúc bạn học giỏi

Mình cảm ơn bạn nhiều

Magic Super Power 23/11/2016 lúc 20:07

Vì chiều rộng = 0,6 chiều dài có nghĩa 

chiều rộng = 3/5 chiều dài.

Vậy chiều rộng là::

7,5 x 3/5 =4,5 (m)

=> CHu vi hình là:

(7,5 + 4,5) x 2 =24 (m)

Diện tích hình là :

7,5 x 4,5 = 33,75 (m2)

Đáp số: Chu vi : 24 m

            Diện tích : 33,75 m2

Nguyễn Thị Lan Hương 23/11/2016 lúc 20:10

Đổi 0,6 = 3/5

Chiều rộng hình chữ nhật là :

7,5 x 3/5 = 4,5 ( m )

Chu vi hình chữ nhật là :

( 7,5 + 4,5 ) x 2 = 24 ( m )

Diện tích hình chữ nhật là :

7,5 x 4,5 = 33,75 ( m2 )

Đáp số : chu vi : 24 m

             diện tích : 33,75 m2

Lê Tuấn Dương 23/11/2016 lúc 17:53

Ta đổi 4dm=40cm

tổng chiều dài và chiều rộng là:

40:2=20(cm)

Chiều dài dài số xăng-ti-mét là:

(20+10):2=15(cm)

Chiều cao dài số xăng-ti-mét là:

15:2x5=37,5(cm)

Diện tích là:

15x37,5=562,5(cm2)

Đáp số:562,5cm2

mình không biết bạn học dấu phẩy chưa.Nhớ tích nha

công chúa sinh đôi 23/11/2016 lúc 17:45

             4dm = 40cm

Nữa chu vi : 40 : 2 = 20 cm

Chiều dài : (20 + 10) : 2 = 15 cm

Chiều cao : 15 : 3 x 5 = 25 cm

Diện tích tấm bìa : 15 x 25 = 375 cm2

Phạm Thế Mạnh 23/11/2016 lúc 17:57

Ta đổi 4dm=40cm

tổng chiều dài và chiều rộng là:

40:2=20(cm)

Chiều dài dài số xăng-ti-mét là:

(20+10):2=15(cm)

Chiều cao dài số xăng-ti-mét là:

15:2x5=37,5(cm)

Diện tích là:

15x37,5=562,5(cm2)

Đáp số:562,5cm2

Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 24/11/2016 lúc 10:44

A B C D E F I M N

Do AE = CF nên AEFD và CFEB là hai hình thang vuông bằng nhau. Vậy thì \(S_{CFAB}=\frac{S_{ABCD}}{2}\Rightarrow S_{EMB}+S_{MNCB}+S_{NFC}=\frac{S_{ABCD}}{2}\)

Lại có \(S_{IBC}=\frac{S_{ABCD}}{2}\Rightarrow S_{IMN}+S_{NMCB}=\frac{S_{ABCD}}{2}\)

Vậy thì \(S_{IMN}=S_{MEB}+S_{NFC}\)

Nghĩa Nguyễn 24/11/2016 lúc 11:34

em cảm ơn ạ 

Hoàng Lê Bảo Ngọc CTV 14/11/2016 lúc 11:31

A B C D O

Gọi O là giao điểm của AC và BD.

Ta có \(S_{ABCD}=S_{OAB}+S_{OBC}+S_{OCD}+S_{ODA}=200\)

Mặt khác, ta có : \(S_{OAB}\le\frac{1}{2}OA.OB\) , \(S_{OBC}\le\frac{1}{2}OB.OC\) , \(S_{OCD}\le\frac{1}{2}OC.OD\) , \(S_{OAD}\le\frac{1}{2}OA.OD\)

Suy ra \(S_{ABCD}\le\frac{1}{2}\left(OA.OB+OB.OC+OC.OD+OD.OA\right)\)

\(=\frac{1}{2}\left[OA.\left(OB+OD\right)+OC.\left(OB+OD\right)\right]=\frac{1}{2}AC.BD\)

\(\le\frac{1}{2}BD^2\)

Hay : \(BD^2\ge2S_{ABCD}\Leftrightarrow BD^2\ge400\Leftrightarrow BD\ge20\)

Vậy giá trị nhỏ nhất của đường chéo BD bằng 20 khi \(\hept{\begin{cases}BD=AC\\BD\perp AC\end{cases}}\)

Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 11/11/2016 lúc 09:20

Bài này chỉ cần dùng tỉ lệ diện tích thông qua tỉ lệ cạnh và chiều cao. Ta có hình vẽ:

A B C K H G

Do tam giác ABC và AKC có chung chiều cao nên \(\frac{S_{AKC}}{S_{ABC}}=\frac{KC}{BC}=\frac{2}{3}\Rightarrow S_{AKC}=\frac{2}{3}\times180=120\left(cm^2\right).\)

Do H là trung điểm AC, hai tam giác KAH và KCH chung chiều cao nên \(\frac{S_{AKH}}{S_{AKC}}=\frac{1}{2}\Rightarrow S_{AKH}=\frac{1}{2}\times120=60\left(cm^2\right)\)

Do G là trung điểm KH, hai tam giác AKH và AGH chung chiều cao nên \(\frac{S_{AKG}}{S_{AHK}}=\frac{1}{2}\Rightarrow S_{AKG}=\frac{1}{2}\times60=30\left(cm^2\right).\)

DARK MAGICIAN 15/11/2016 lúc 20:19

30 cm2

nha bạn

Nguyen Pham An 11/11/2016 lúc 14:50

30cm2

STY 10/11/2016 lúc 11:31

A B C D M N 18cm

Chu vi hình chữ nhật là MBCN : 36 + 6 = 42 (cm)

nữa chu vi hình chữ nhật là MBCN là : 42 : 2 = 21 (cm)

một cạnh hình vuông AMND là : 36 : 4 = 9 (cm)

ta có chiều rộng hình chữ nhật MBCN là : 9cm

chiều dài hình chữ nhật MBCN là : 31 - 9 = 12 (cm)

diện tích hình chữ nhật MBCN là : 12 x 9 = 108 (cm2)

diện tích hình chữ nhật ABCD là : 108 + 81 = 189 (cm2)

diện tích hình vuông AMND là : 9 x 9 = 81 (cm2)

diện tích hình chữ nhật ABCD là : 81 + 189 = 189 (cm2)

Ngô Thị Mai Anh 04/12 lúc 09:06

bạn giả được tớ tặng bạn 1    nicks game

ngo nguyen thanh cong 09/11/2016 lúc 09:30

lớp 1 siêu thật!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

chịu



CÓ AI GIÚP NHI VỚI 

CÓ BAO NHIÊU SỐ 5 Ở DÃY SỐ TRÊN?

 

Câu hỏi tương tự Đọc thêm
dinh xuan manh 19/09/2016 lúc 18:01

có 20 chu so 5

Giang Hoai 04/11/2016 lúc 19:38

hình như là có 53 số 5 =))

nguyen kim ngoc 20/11/2016 lúc 14:56

co 49 chu so 5

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngTứ giácHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.

Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log
Log Ln Lim
Phép toán
+ - ÷ × =
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: