Giúp tôi giải toán


Thiên sứ hòa bình 08/01/2017 lúc 15:14

Chiều rộng của hình chữ nhật đó là : ( 16 - 4 ) : 2 = 6 (cm)                                                                                                                    Chiều dài của hình chữ nhật đó là : 6 + 4 = 10 (cm)                                                                                                                             Diện tích của hình chữ nhật đó là : 6 x 10 = 60 (cm2)                                                                                                                                                       Đáp số : 60 cm2

Bùi Lê Thiên Dung 10/01/2017 lúc 21:35

60cm2 

tk m nhé bn

Minh Lê Trọng 07/01/2017 lúc 21:23

Diện tích bằng 60 bạn ạ

Cô gái bí ẩn 06/01/2017 lúc 19:22

a)Chu vi banh xe o to la : 0,8  x 3,14 = 2,512 ( m)

b)O to di duoc so met neu So banh xe lan tren mat dat duoc 10 vong la : 2,512 x 10 = 25 (m)

O to di duoc so met neu So banh xe lan tren mat dat duoc 20 vong la : 2,512 x 20 = 50,4 (m)

O to di duoc so met neu So banh xe lan tren mat dat duoc 1000 vong la 2,512 x 1000 = 2512 (m)

D/S....

Cô gái bí ẩn 06/01/2017 lúc 21:16

ko co gi ma

nghiêm thu huyền 09/01/2017 lúc 17:03

a,tính chu vi trước

b,tính số mét neus bx lăn đc 10 vòng là:

lấy CV nhân 10

20 vòng thì lấy CV nhân 20

1000 vòng lấy CV nhân 1000

xong đáp số a

b 25,50,4 và 2512 nha

sakura 25/12/2016 lúc 10:41

Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là :

(160 - 52) : 2 = 54 ( m )

Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là :

54 + 52 = 106 ( m )

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là :

106 x 54 = 5724 ( m2 )

Đáp số : 5724 m2

Lucy Heartfilia 25/12/2016 lúc 10:34

Chiều rộng là : ( 160 - 52 ) :2 = 54 ( m )

Chiều dài là :   160 - 54 =106 ( m)

Diện tích HCN là : 54 x 106 =5724 ( m2 )

        Đ/s :....

tk mk nha Nguyễn Thị Thu Thảo

le anh tu 25/12/2016 lúc 10:37

chiều rộng mãnh đất là

[160-52]:2=54 m

chiều dài mãnh đất là

160-54=106 m

diện tích mãnh đất là

106x54=5724 m2

đáp số : 5724 m2

Nguyễn Văn A 24/12/2016 lúc 10:28

chu vi bằng 312 cm

chúc bạn học tốt

Nguyễn Đức Thịnh 31/12/2016 lúc 10:14

đáp án đúng là 70 mình tìm ra rồi

Nguyễn Đức Thịnh 31/12/2016 lúc 10:13

321 là đáp án sai

lê hồng anh 23/12/2016 lúc 20:42

                 GIẢI

diện tích tấm bìa hình vuông là :

         20 x 20 = 400 ( cm2 )

vì diện tích tấm bìa hình chữ nhật bằng diện tích tấm bìa hình vuông nên diện tích tấm bìa hình chữ nhật là : 400 cm2

chiều rộng tấm bìa hình chữ nhật là :

             400 : 40 = 10 ( cm )

chu vi tấm bìa hình chữ nhật là :

             ( 40 + 10 ) x 2 = 100 ( cm )

                         đáp số : 100 cm

phạm ngọc thái 23/12/2016 lúc 20:41

Diện tích hình chữ nhật là

20x20=400 [cm2]

Chiều dài hình chữ nhật là

400:40=100 [cm2]

Chu vi hình chữ nhật là

[100+40]x2=280 [cm]

Đs 280 cm

nho k cho mình nhé

HND_Boy Vip Excaliber 23/12/2016 lúc 20:38

Diện tích tam bia hình chữ nhật là

20 x 20 = 400 ( cm2 )

Chieu rong cua tam bia hinh chu nhat la 

400 : 40 = 10 ( cm )

Chu vi tấm bìa hình chữ nhật là

( 40 + 10 ) x 2 = 100 ( cm )

Đáp số 100cm

Thảo love Joyce Chu vs Karry 23/12/2016 lúc 16:54

1. Chu vi hình vuông hoặc chu vi HCN là:

14,6 x 4 = 58,4 (m)

Nửa chu vi HCN đó là:

58,4 : 2 = 29,2 (m)

Chiều rộng HCN đó là:

29,2 - 16,2 = 13 (m)

Diện tích HCN đó là:

16,2 x 13 = 210,6 (m2)

2. Nửa chu vi cái sân HCN đó là:

97,4 : 2 = 48,7 (m)

Chiều rộng cái sân HCN đó là:

(48,7 - 4,5) : 2 = 22,1 (m)

Chiều dài cái sân HCN đó là:

22,1 + 4,5 = 26,6 (m)

Diện tích cái sân HCN đó là:

22,1 x 26,6 = 587,86 (m2)

3. Chiều dài khu vườn đó là:

32,6 : (3 - 1) x 3 = 48,9 (m)

Chiều rộng khu vườn đó là:

48,9 - 32,6 = 16,3 (m)

Chu vi khu vườn đó là:

(48,9 + 16,3) x 2 = 130,4 (m)

Diện tích khu vườn đó là:

48,9 x 16,3 = 797,07 (m2)

4. Tỉ số của hai số đó là:

1,5 = 150/100 = 3/2

Số thứ nhất là:

1,5 : (3 + 2) x 3 = 0,9

Số thứ hai là: 

1,5 - 0,9 = 0,6 

Hong_nguyen_Trung 23/12/2016 lúc 17:03

Mọi người gửi đ/c nhé để mình ship quà 

Hong_nguyen_Trung 23/12/2016 lúc 16:55

Sakura . Nhận quà nhé

Seira Nguyễn 22/12/2016 lúc 15:17

Chiều dài hình chữ nhật là

28 x 2 = 56 ( m )

Chu vi hình chữ nhật là

( 56 + 28 ) x 2 = 168 ( m )

Đáp số : 168 m 

nghiêm thu huyền 09/01/2017 lúc 17:07

tính CD ra nhiêu rồi tính CV

tran tien dat 22/12/2016 lúc 15:28

168 m nha

At the speed of light 23/11/2016 lúc 20:06

Chiều rộng hình chữ nhật đó là:

7,5 x 0,6 = 4,5 ( m )

Chu vi hình chữ nhật đó là:

( 7,5 + 4,5 ) x 2 = 24 ( m )

Diện tích hình chữ nhật đó là:

7,5 x 4,5 = 33,75 ( m2 )

Đáp số: Chu vi : 24 m

            Diện tích: 33,75 m2

k mình nha

Chúc bạn học giỏi

Mình cảm ơn bạn nhiều

Magic Super Power 23/11/2016 lúc 20:07

Vì chiều rộng = 0,6 chiều dài có nghĩa 

chiều rộng = 3/5 chiều dài.

Vậy chiều rộng là::

7,5 x 3/5 =4,5 (m)

=> CHu vi hình là:

(7,5 + 4,5) x 2 =24 (m)

Diện tích hình là :

7,5 x 4,5 = 33,75 (m2)

Đáp số: Chu vi : 24 m

            Diện tích : 33,75 m2

Nguyễn Thị Lan Hương 23/11/2016 lúc 20:10

Đổi 0,6 = 3/5

Chiều rộng hình chữ nhật là :

7,5 x 3/5 = 4,5 ( m )

Chu vi hình chữ nhật là :

( 7,5 + 4,5 ) x 2 = 24 ( m )

Diện tích hình chữ nhật là :

7,5 x 4,5 = 33,75 ( m2 )

Đáp số : chu vi : 24 m

             diện tích : 33,75 m2

Lê Tuấn Dương 23/11/2016 lúc 17:53

Ta đổi 4dm=40cm

tổng chiều dài và chiều rộng là:

40:2=20(cm)

Chiều dài dài số xăng-ti-mét là:

(20+10):2=15(cm)

Chiều cao dài số xăng-ti-mét là:

15:2x5=37,5(cm)

Diện tích là:

15x37,5=562,5(cm2)

Đáp số:562,5cm2

mình không biết bạn học dấu phẩy chưa.Nhớ tích nha

công chúa sinh đôi 23/11/2016 lúc 17:45

             4dm = 40cm

Nữa chu vi : 40 : 2 = 20 cm

Chiều dài : (20 + 10) : 2 = 15 cm

Chiều cao : 15 : 3 x 5 = 25 cm

Diện tích tấm bìa : 15 x 25 = 375 cm2

Phạm Thế Mạnh 23/11/2016 lúc 17:57

Ta đổi 4dm=40cm

tổng chiều dài và chiều rộng là:

40:2=20(cm)

Chiều dài dài số xăng-ti-mét là:

(20+10):2=15(cm)

Chiều cao dài số xăng-ti-mét là:

15:2x5=37,5(cm)

Diện tích là:

15x37,5=562,5(cm2)

Đáp số:562,5cm2

STY 10/11/2016 lúc 11:31

A B C D M N 18cm

Chu vi hình chữ nhật là MBCN : 36 + 6 = 42 (cm)

nữa chu vi hình chữ nhật là MBCN là : 42 : 2 = 21 (cm)

một cạnh hình vuông AMND là : 36 : 4 = 9 (cm)

ta có chiều rộng hình chữ nhật MBCN là : 9cm

chiều dài hình chữ nhật MBCN là : 31 - 9 = 12 (cm)

diện tích hình chữ nhật MBCN là : 12 x 9 = 108 (cm2)

diện tích hình chữ nhật ABCD là : 108 + 81 = 189 (cm2)

diện tích hình vuông AMND là : 9 x 9 = 81 (cm2)

diện tích hình chữ nhật ABCD là : 81 + 189 = 189 (cm2)

Nguyễn Thị Lan Hương 04/11/2016 lúc 19:25

Chu vi miếng hình vuông là :

24 x 4 = 96 ( cm )

Tổng chu vi hai miếng bìa hình chữ nhật sau khi được cắt là :

96 + 24 x 2 = 144 ( cm )

Coi chu vi hình chữ nhật 1 là 4 phần thì chu vi hình chữ nhật 2 là 5 phần như thế.

Tổng số phần bằng nhau là :

4 + 5 = 9 ( phần )

Chu vi hình chữ nhật 1 là ;

144 : 9 x 4 = 64 ( cm )

Nửa chu vi hình chữ nhật 1  là :

64 : 2 = 32 ( cm )

Chiều rộng hình chữ nhật 1 là :

32 - 24 = 8 ( cm )

Chu vi hình chữ nhật 2 là :

144 - 64 = 80 ( cm )

Nửa chu vi hình chữ nhật 2 là :

80  :2 = 40 ( cm )

Chiều rộng hình chữ nhật 2 là :

40 - 24 = 16 ( cm )

đúng ko vậy

Đúng thì k mk để mk còn làm vào vở nha

*************************************************************************************************************************************

Cửu Công Chúa 12/11/2016 lúc 20:08

sai bét

Kawako Hayari 30/10/2016 lúc 17:38

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các bài toán hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Trần Xuân Bách 04/11/2016 lúc 20:41

bố láo ăn cắp

Hội Pháp Sư Fairy Tall 28/10/2016 lúc 15:45

Diện tích hình vuông là :

      30x30=900(m2)

Chiều dài là :

     900:25=36(m)

Chu vi là:

    (36+25)x2=122(m)

      Đ/S : 122m

nguyen thi lan huong 28/10/2016 lúc 15:50

Diện tích hình vuông là :

30 x 30 = 900 ( m2 )

Chiều dài là :

900 : 25 = 36 ( m )

Chu vi là :

( 25 + 36 ) x 2 = 122 ( m )

Đáp số ;122 m

Hội Pháp Sư Fairy Tall 28/10/2016 lúc 15:36

chu vi là 122 cm

Sáng 11/10/2016 lúc 21:23

Nếu viết thêm chữ số 1 vào bên trái số nào đó thì số đó gấp lên 10 lần cộng 1 .
( sơ đồ tớ ko vẽ nha bạn)
Chiều rộng HCN là:
   (320 - 1) : ( 10 + 1 ) = 29 (cm)
Chiều dài  HCN là:
   29 x 10 + 1 = 291 (cm)
Diện tích HCN là
   291 x 29 = 8439 (cm2)
          Đ/S :  8439 cm2

Nguyễn Xuân Bảo 16/11/2016 lúc 22:43

tự mik trả lời

NGUYỄN NGỌC LAN 22/01/2015 lúc 15:11

công thức tính dt HCN là : S  = dài x rộng 

vì dài = rộng x 3 => S = rộng x rộng x 3

áp dụng bài này ta có : RỘNG X RỘNG X 3 = 75 (cm2 )

                                  RỘNG X RỘNG       = 75 : 3 

                            => RỘNG X RỘNG = 25 (cm  )

  ta đã biết 25 = 5 x 5 vậy chiều rộng = 5 ( cm )

chu vi là : (5 + 5 x 3) x 2 = 40 ( cm )

quá chi tiết rồi đó bạn ! 

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngTứ giácHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: