Giúp tôi giải toán


At the speed of light 23/11/2016 lúc 20:06

Chiều rộng hình chữ nhật đó là:

7,5 x 0,6 = 4,5 ( m )

Chu vi hình chữ nhật đó là:

( 7,5 + 4,5 ) x 2 = 24 ( m )

Diện tích hình chữ nhật đó là:

7,5 x 4,5 = 33,75 ( m2 )

Đáp số: Chu vi : 24 m

            Diện tích: 33,75 m2

k mình nha

Chúc bạn học giỏi

Mình cảm ơn bạn nhiều

Magic Super Power 23/11/2016 lúc 20:07

Vì chiều rộng = 0,6 chiều dài có nghĩa 

chiều rộng = 3/5 chiều dài.

Vậy chiều rộng là::

7,5 x 3/5 =4,5 (m)

=> CHu vi hình là:

(7,5 + 4,5) x 2 =24 (m)

Diện tích hình là :

7,5 x 4,5 = 33,75 (m2)

Đáp số: Chu vi : 24 m

            Diện tích : 33,75 m2

Nguyễn Thị Lan Hương 23/11/2016 lúc 20:10

Đổi 0,6 = 3/5

Chiều rộng hình chữ nhật là :

7,5 x 3/5 = 4,5 ( m )

Chu vi hình chữ nhật là :

( 7,5 + 4,5 ) x 2 = 24 ( m )

Diện tích hình chữ nhật là :

7,5 x 4,5 = 33,75 ( m2 )

Đáp số : chu vi : 24 m

             diện tích : 33,75 m2

Lê Tuấn Dương 23/11/2016 lúc 17:53

Ta đổi 4dm=40cm

tổng chiều dài và chiều rộng là:

40:2=20(cm)

Chiều dài dài số xăng-ti-mét là:

(20+10):2=15(cm)

Chiều cao dài số xăng-ti-mét là:

15:2x5=37,5(cm)

Diện tích là:

15x37,5=562,5(cm2)

Đáp số:562,5cm2

mình không biết bạn học dấu phẩy chưa.Nhớ tích nha

công chúa sinh đôi 23/11/2016 lúc 17:45

             4dm = 40cm

Nữa chu vi : 40 : 2 = 20 cm

Chiều dài : (20 + 10) : 2 = 15 cm

Chiều cao : 15 : 3 x 5 = 25 cm

Diện tích tấm bìa : 15 x 25 = 375 cm2

Phạm Thế Mạnh 23/11/2016 lúc 17:57

Ta đổi 4dm=40cm

tổng chiều dài và chiều rộng là:

40:2=20(cm)

Chiều dài dài số xăng-ti-mét là:

(20+10):2=15(cm)

Chiều cao dài số xăng-ti-mét là:

15:2x5=37,5(cm)

Diện tích là:

15x37,5=562,5(cm2)

Đáp số:562,5cm2

STY 10/11/2016 lúc 11:31

A B C D M N 18cm

Chu vi hình chữ nhật là MBCN : 36 + 6 = 42 (cm)

nữa chu vi hình chữ nhật là MBCN là : 42 : 2 = 21 (cm)

một cạnh hình vuông AMND là : 36 : 4 = 9 (cm)

ta có chiều rộng hình chữ nhật MBCN là : 9cm

chiều dài hình chữ nhật MBCN là : 31 - 9 = 12 (cm)

diện tích hình chữ nhật MBCN là : 12 x 9 = 108 (cm2)

diện tích hình chữ nhật ABCD là : 108 + 81 = 189 (cm2)

diện tích hình vuông AMND là : 9 x 9 = 81 (cm2)

diện tích hình chữ nhật ABCD là : 81 + 189 = 189 (cm2)

Nguyễn Thị Lan Hương 04/11/2016 lúc 19:25

Chu vi miếng hình vuông là :

24 x 4 = 96 ( cm )

Tổng chu vi hai miếng bìa hình chữ nhật sau khi được cắt là :

96 + 24 x 2 = 144 ( cm )

Coi chu vi hình chữ nhật 1 là 4 phần thì chu vi hình chữ nhật 2 là 5 phần như thế.

Tổng số phần bằng nhau là :

4 + 5 = 9 ( phần )

Chu vi hình chữ nhật 1 là ;

144 : 9 x 4 = 64 ( cm )

Nửa chu vi hình chữ nhật 1  là :

64 : 2 = 32 ( cm )

Chiều rộng hình chữ nhật 1 là :

32 - 24 = 8 ( cm )

Chu vi hình chữ nhật 2 là :

144 - 64 = 80 ( cm )

Nửa chu vi hình chữ nhật 2 là :

80  :2 = 40 ( cm )

Chiều rộng hình chữ nhật 2 là :

40 - 24 = 16 ( cm )

đúng ko vậy

Đúng thì k mk để mk còn làm vào vở nha

*************************************************************************************************************************************

Cửu Công Chúa 12/11/2016 lúc 20:08

sai bét

Kawako Hayari 30/10/2016 lúc 17:38

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các bài toán hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Trần Xuân Bách 04/11/2016 lúc 20:41

bố láo ăn cắp

Hội Pháp Sư Fairy Tall 28/10/2016 lúc 15:45

Diện tích hình vuông là :

      30x30=900(m2)

Chiều dài là :

     900:25=36(m)

Chu vi là:

    (36+25)x2=122(m)

      Đ/S : 122m

nguyen thi lan huong 28/10/2016 lúc 15:50

Diện tích hình vuông là :

30 x 30 = 900 ( m2 )

Chiều dài là :

900 : 25 = 36 ( m )

Chu vi là :

( 25 + 36 ) x 2 = 122 ( m )

Đáp số ;122 m

Hội Pháp Sư Fairy Tall 28/10/2016 lúc 15:36

chu vi là 122 cm

Sáng 11/10/2016 lúc 21:23

Nếu viết thêm chữ số 1 vào bên trái số nào đó thì số đó gấp lên 10 lần cộng 1 .
( sơ đồ tớ ko vẽ nha bạn)
Chiều rộng HCN là:
   (320 - 1) : ( 10 + 1 ) = 29 (cm)
Chiều dài  HCN là:
   29 x 10 + 1 = 291 (cm)
Diện tích HCN là
   291 x 29 = 8439 (cm2)
          Đ/S :  8439 cm2

Nguyễn Xuân Bảo 16/11/2016 lúc 22:43

tự mik trả lời

NGUYỄN NGỌC LAN 22/01/2015 lúc 15:11

công thức tính dt HCN là : S  = dài x rộng 

vì dài = rộng x 3 => S = rộng x rộng x 3

áp dụng bài này ta có : RỘNG X RỘNG X 3 = 75 (cm2 )

                                  RỘNG X RỘNG       = 75 : 3 

                            => RỘNG X RỘNG = 25 (cm  )

  ta đã biết 25 = 5 x 5 vậy chiều rộng = 5 ( cm )

chu vi là : (5 + 5 x 3) x 2 = 40 ( cm )

quá chi tiết rồi đó bạn ! 

NGUYỄN NGỌC LAN 22/01/2015 lúc 15:11

công thức tính dt HCN là : S  = dài x rộng 

vì dài = rộng x 3 => S = rộng x rộng x 3

áp dụng bài này ta có : RỘNG X RỘNG X 3 = 75 (cm2 )

                                  RỘNG X RỘNG       = 75 : 3 

                            => RỘNG X RỘNG = 25 (cm  )

  ta đã biết 25 = 5 x 5 vậy chiều rộng = 5 ( cm )

chu vi là : (5 + 5 x 3) x 2 = 40 ( cm )

quá chi tiết rồi đó bạn ! 

trần như 10/04/2015 lúc 13:41

   Hai hình tròn có đường kính gấp nhau 1,5 lần thì chi vi của gấp 1,5 lần.

          Số vòng bánh sau phải lăn là :

                   1,5 x 10 : 1 = 15 (vòng)

                             Đáp số : 15 vòng

1 đúng nhé 

Nguyen Thanh Mai 22/11/2016 lúc 22:21

15vong

nguyễn ngọc minh quân 27/04/2015 lúc 21:41

Nửa chu vi hình chữ nhật là;

160:2=80[m]

chiều rộng hình chữ nhật là:

80:5*2=32[m]

chiều dài là

80:5*3=48[m]

diện tích hình chữ nhật là

32*48=1536[m2]

diện tích lối đi là

1536:24=64[m2]

                         đáp số a đài 48m rộng 32m

                                      b 64m2

Nguyễn Phan Thanh Thủy 07/11/2014 lúc 17:09

Nửa chu vi hình chữ nhật là :

   160 : 2 = 80

Tổng số phần bằng nhau là :

   2+3= 5

a) Chiều dài là ;

   80:5 * 3 = 48

    Chiều rộng là;

   80-48=32

Diện tích hình chữ nhật là :

 48*32=2036

b)Diện tích lối đi là :

 2034*1/24=84 

    Đáp số : a) Chiều dài :48

                    Chiều rộng: 32

                 b) 84m2 

cô nàng dễ thương 19/09/2016 lúc 18:42

a)dài là 48

rộng là 32

b)64

ai k mình

mình k lại cho

mình thề

Trần thị Loan 08/03/2015 lúc 15:38

chiều dài ban đầu là 41 + 5 = 46 cm

chiều rộng ban đầu là 41 - 5 = 36 cm

vậy chu vi hcn là (46  + 36 ) x 2 = 164 cm

 

Cao Thị Thu Hằng 13/11/2016 lúc 14:00

Chiều dài HCN là:

   41+5 = 46(cm)

Chiều rông HCN là:

  41-5 =36 ( cm)

Chu vi HCN là :

  ( 46+36) x 2 = 164(cm)

            ĐS:164cm

Nguyễn Quang Trung CTV 21/09/2016 lúc 19:36

Chiều rộng của hình chữ nhật đó là: 

                 2 - 3/5 = 7/5 (m)

Chu vi của hình chữ nhật đó là;
                 (2 + 7/5) x 2 = 34/5(m)

                    Đáp số ; 34/5 m 

Gudetama_Đức Phật và Nàng 23/10/2016 lúc 14:53

Chiều rộng :

     \(2-\frac{3}{5}=\frac{7}{5}\left(m\right)\)

Chu vi:

     \(\left(2+\frac{7}{5}\right)\cdot2=\frac{34}{5}\left(m\right)\)

Vậy........

sakura 28/10/2016 lúc 11:50

Chiều rộng hình chữ nhật là :

  \(2-\frac{3}{5}=\frac{7}{5}\left(m\right)\)

Chu vi hình chữ nhật là:

   \(\left(2+\frac{7}{5}\right)\times2=\frac{34}{5}\left(m\right)\)

      Đáp số : 34/5 m

nguyễn trung hiếu 06/08/2015 lúc 05:47

Bán kính của hình tròn đó là 9 dm vì 254,34 : 3,14 = 81 mà 81 = 9 x 9

Độ dài của số thép cần để làm mép viền xung quanh cửa là : 9 x 2 x 3,14 = 56,52

Đáp số:56,52 dm

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngTứ giácHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.

Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log
Log Ln Lim
Phép toán
+ - ÷ × =
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: