Giúp tôi giải toán


SKT_NTT Hôm qua lúc 18:00

ta có :

\(\frac{1}{9}=\frac{4}{36}\)\(\frac{1}{2}=\frac{18}{36}\)

\(\Rightarrow\frac{4}{36}< \frac{a}{36}< \frac{18}{36}\)

=> a là : 5 ; 6 ; 7 ; ... ; 17

Vì a lớn nhất nên a = 17

vậy phân số cần tìm là \(\frac{17}{36}\)

Mai Trà Giang Hôm qua lúc 17:37

có ai bít ko

Lãnh Hạ Thiên Băng 01/12 lúc 07:19

Gọi số học sinh là x, ta có:
số học sinh khối 9 là x thì x+1 chia hết cho
2,3,4,5,6 
Vậy Ta tìm bội của 2,3,4,5,6 là:60;120;180;240
X có thể là 60;120;180;240(chú ý bội này phải dưới 300 hs)
Và +x+1=60
x=59(0 chia hết cho 7 loại)
+ x+1=120
x=119(chia hết cho 7 được)
+x+1=180
x=179(0 chia hết cho 7 loại)
+x+1=240
x=239(0 chia hết cho 7 loại)
Vậy số học sinh của lớp này là:119 hoc sinh
Đáp số:119 học sinh

Trịnh Thành Công 30/11 lúc 21:29

Vì  tổ thứ nhất sản xuất thêm được 12 sản phẩm , tổ thứ hai sản xuất thêm được 10 sản phẩm thì hai tổ sản xuất bằng nhau

        Suy ra tổ thứ hai nhiều hơn tổ thứ nhất là 2 sản phẩm

Tổ thứ nhất làm được số sản phẩm là:
        (78-2):2=38(sản phẩm)

Tổ thứ hhai làm được số sản phẩm là:
         38+2=40(san phẩm)

Lê Xuân Gia Hiển 01/12 lúc 21:21

ĐS:38 sản phẩm;40 sản phẩm.

Hoàng Phương Linh 30/11 lúc 21:53

tổ thứ nhất sản xuất được ít hơn tổ thứ hai là :

12-10 = 2 ( sản phẩm )

tổ 1 sản xuất được số sản phẩm là :

(78 -2):2 = 38 ( sản phẩm )

tổ 2 sane xuất được số sản phẩm là :

38 + 2 = 40 ( sản phẩm )

Đ/S :

Ice Wings CTV 26/11/2016 lúc 21:17

Đặt A= n x (2n + 7) x (7n + 7)

Ta có: A= (2n2+7n) x (7n+7)

=> A=14n3+49n2+14n2+49n

=> A=49n(n+1)+14n2(n+1)

=> A= (n+1).63n2

Ủa nên xem lại đề bạn ạ!

Nguyễn Xuân Hương 26/11/2016 lúc 19:36

gọi số học sinh là a ( a \(\in\) N,a>700)

theo bài ra ta có: a-12 chi hết cho 20

                         a-12 chia hết cho 25    \(\Rightarrow\) a-12 \(\in\) BC\(_{_{ }_{ }_{ }\left(20,25;30\right)}\)và a-12<688

                         a-12 chia hết cho 30

 ta có: 20=2*5

          25=52

             30=2*3*5

BCNN\(_{\left(20,25,30\right)}\)=22*52*3=300

BC\(_{\left(20,25,30\right)}\)=B\(_{\left(300\right)}\)=0,300,600,900,....

vì a-12<688 nên\(\Rightarrow\)a-12\(\in\)300,600

nếu a-12=300\(\Rightarrow\)a=312 chia hết cho 26 (nhận)

      a-12=600\(\Rightarrow\)a=612 ko chia hết cho 26(loại)

vậy a=321. số học sinh khối 6 là 312

Nguyễn Xuân Hương 26/11/2016 lúc 19:38

chắc chắn là đúng k mk nha

alibaba nguyễn 23/11/2016 lúc 12:19

Ta có: x50 + x49 + ... + 1 có 51 số hạng. 

x16 + x15 + ... + 1 có 17 số hạn nên ta chia nhóm trên thành 3 nhóm mỗi nhóm 17 số hạn như sau.

x50 + x49 + ... + 1 = (x50 + x49 +...+x34) + (x33 + x32 +...+x17) + (x16 + x15 +...+1)

= x34(x16 + x15​ +...+1) + x17(x16 + x15​ +...+1) + (x16 + x15​ +...+1)

= (x16 + x15​ +...+1)(x34 + x17 + 1)

Tích này chia hết cho (x16 + x15​ +...+1)

Nên x50 + x49 + ... + 1 chia hết cho (x16 + x15​ +...+1)

Vũ Việt Anh 23/11/2016 lúc 11:24

Bai nay de nhung mk ko biet nha

Nho k cho minh nha

chuc cac ban hac gioi

ngonhuminh 23/11/2016 lúc 12:05

nhom cac so hang (x^50+.+x^34)+(x^33+...+x^17)+(x^16+..+x^0)

dat thua so chung x^34(x^16+..+x^0)+x^17(x^16+..+x^0)+(x^16+..+x^0)

nhom tiep (x^16+...+x^0)(x^34+x^17+x^0) => chia het cho x^16+..+1

===================chu y x^0=1 ghi x^0 cho theo dung thu tu tu 0--->16====

cach khac chia truc tiep da thuc co so du =0

Nguyễn Thị Lan Hương 22/11/2016 lúc 05:57

Nếu bớt đi 5 quả thì đủ mỗi người hái 5 quả và nếu thêm 6 quả thì đủ cho mỗi người hái 6 quả.

Tổng số hồng mỗi người hái 6 hơn mỗi người hái 5 là : 5 + 6 = 11 (quả)

Mỗi người hái 6 hơn mỗi người hái 5 số quả : 6 - 5 = 1 (quả)

Số người hái hồng là : 11 : 1 = 11 (người)

Số quả hồng là : 11 x 5 + 5 = 60 (quả)

Đáp số ...........

Vũ Như Quỳnh 26/11/2016 lúc 17:49

11 người

Vũ Như Quỳnh 26/11/2016 lúc 17:49

60 quả

 

Câu 1:

Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là:

 • một vệt sáng mờ.

 • ảnh ảo, không hứng được trên màn chắn.

 • ảnh ảo, lớn bằng vật.

 • ảnh ảo, hứng được trên màn chắn.

Câu 2:

Tia sáng tới đến gương cầu lồi theo hướng đi qua tâm gương, sau khi phản xạ trên mặt gương sẽ cho tia phản xạ theo hướng nào?

 • Bật ngược trở lại.

 • Vuông góc với tia tới.

 • Hợp với tia tới một góc vuông.

 • Song song với trục chính của gương.

Câu 3:

Khi quan sát ảnh của một vật qua gương cầu lồi phải đặt mắt ở vị trí nào và hướng nhìn như thế nào?

 • Đặt mắt trước gương và nhìn vào vật.

 • Đặt mắt sau gương và nhìn vào mặt sau của gương.

 • Đặt mắt sau gương và nhìn vào vật.

 • Đặt mắt trước gương và nhìn vào mặt gương.

Câu 4:

Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là:

 • ảnh ảo, không hứng được trên màn, luôn nhỏ hơn vật.

 • ảnh ảo, không hứng được trên màn, luôn lớn hơn vật.

 • ảnh ảo, không hứng được trên màn, bằng vật.

 • ảnh thật, hứng được trên màn, luôn nhỏ hơn vât.

Câu 5:

Hiện tượng nào dưới đây không phải là hiện tượng phản xạ ánh sáng:

 • Nhìn xuống mặt nước thấy cây cối ở bờ ao bị mọc ngược so với cây cối trên bờ.

 • Dùng đèn pin chiếu một chùm sáng lên một gương phẳng đặt trên bàn, ta thu được một vết sáng trên tường.

 • Quan sát thấy con cá trong bể nước to hơn so với quan sát ở ngoài không khí.

 • Quan sát thấy ảnh của mình trong gương phẳng.

Câu 6:

Đối với gương cầu lồi, khi vật dịch chuyển lại càng gần gương, thì độ lớn của ảnh:

 • không thay đổi.

 • giảm đi.

 • lớn gấp đôi.

 • tăng lên.

Câu 7:

Khi di chuyển mắt từ từ ra xa gương cầu lồi thì vùng nhìn thấy của gương cầu lồi sẽ:

 • tăng dần.

 • không thay đổi.

 • vừa tăng vừa giảm.

 • giảm dần.

Câu 8:

Kết luận nào sau đây không đúng?

 • Ảnh của một vật tảo bởi gương phẳng và gương cầu lồi là ảnh ảo.

 • Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng và gương cầu lồi hứng được trên màn ảnh.

 • Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng có kích thước bằng vật.

 • Ảnh của vật tạo bởi gương cầu lồi có kích thước nhỏ hơn vật.

Câu 9:

Người ta dùng một gương phẳng để chiếu một chùm tia sáng mặt trời hẹp xuống đáy của một cái giếng thẳng đứng, biết các tia sáng mặt trời nghiêng một góc  so với mặt phẳng nằm ngang. Khi đó, góc hợp bởi giữa gương và đường thẳng đứng bằng:

 • 60

 • 45

 • 90

 • 30

Câu 10:

Hai gương phẳng   và  vuông góc với nhau. Giữa hai gương có một điểm sáng S. Ảnh của S qua gương  cách S một khoảng 4cm, khoảng cách giữa hai ảnh bằng 5 cm. Điểm sáng S đặt cách gương  một khoảng là:

 • 2 cm

 • 4 cm

 • 5 cm

 • 1,5 cm

 

Câu hỏi tương tự Đọc thêm
Trần Văn Thành 02/12 lúc 20:45

Câu 1:

Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là:

 • một vệt sáng mờ.

 • ++++ảnh ảo, không hứng được trên màn chắn.

 • ảnh ảo, lớn bằng vật.

 • ảnh ảo, hứng được trên màn chắn.

Câu 2:

Tia sáng tới đến gương cầu lồi theo hướng đi qua tâm gương, sau khi phản xạ trên mặt gương sẽ cho tia phản xạ theo hướng nào?

 • ++++++Bật ngược trở lại.

 • Vuông góc với tia tới.

 • Hợp với tia tới một góc vuông.

 • Song song với trục chính của gương.

Câu 3:

Khi quan sát ảnh của một vật qua gương cầu lồi phải đặt mắt ở vị trí nào và hướng nhìn như thế nào?

 • Đặt mắt trước gương và nhìn vào vật.

 • Đặt mắt sau gương và nhìn vào mặt sau của gương.

 • Đặt mắt sau gương và nhìn vào vật.

 • +++++Đặt mắt trước gương và nhìn vào mặt gương.

Câu 4:

Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là:

 • ++++ảnh ảo, không hứng được trên màn, luôn nhỏ hơn vật.

 • ảnh ảo, không hứng được trên màn, luôn lớn hơn vật.

 • ảnh ảo, không hứng được trên màn, bằng vật.

 • ảnh thật, hứng được trên màn, luôn nhỏ hơn vât.

Câu 5:

Hiện tượng nào dưới đây không phải là hiện tượng phản xạ ánh sáng:

 • Nhìn xuống mặt nước thấy cây cối ở bờ ao bị mọc ngược so với cây cối trên bờ.

 • Dùng đèn pin chiếu một chùm sáng lên một gương phẳng đặt trên bàn, ta thu được một vết sáng trên tường.

 • ++++++++Quan sát thấy con cá trong bể nước to hơn so với quan sát ở ngoài không khí.

 • Quan sát thấy ảnh của mình trong gương phẳng.

Câu 6:

Đối với gương cầu lồi, khi vật dịch chuyển lại càng gần gương, thì độ lớn của ảnh:

 • không thay đổi.

 • giảm đi.

 • lớn gấp đôi.

 • ++++++tăng lên.

Câu 7:

Khi di chuyển mắt từ từ ra xa gương cầu lồi thì vùng nhìn thấy của gương cầu lồi sẽ:

 • tăng dần.

 • không thay đổi.

 • vừa tăng vừa giảm.

 • ++++++++giảm dần.

Câu 8:

Kết luận nào sau đây không đúng?

 • Ảnh của một vật tảo bởi gương phẳng và gương cầu lồi là ảnh ảo.

 • ++++++++Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng và gương cầu lồi hứng được trên màn ảnh.

 • Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng có kích thước bằng vật.

 • Ảnh của vật tạo bởi gương cầu lồi có kích thước nhỏ hơn vật.

Câu 9:

Người ta dùng một gương phẳng để chiếu một chùm tia sáng mặt trời hẹp xuống đáy của một cái giếng thẳng đứng, biết các tia sáng mặt trời nghiêng một góc  so với mặt phẳng nằm ngang. Khi đó, góc hợp bởi giữa gương và đường thẳng đứng bằng:

 • 60

 • ++++++++45

 • 90

 • 30

Câu 10:

Hai gương phẳng   và  vuông góc với nhau. Giữa hai gương có một điểm sáng S. Ảnh của S qua gương  cách S một khoảng 4cm, khoảng cách giữa hai ảnh bằng 5 cm. Điểm sáng S đặt cách gương  một khoảng là:

cái nào có dấu cộng là đúng

 • ++++++2 cm

 • 4 cm

 • 5 cm

 • 1,5 cm

 •  
dragonball 24/11/2016 lúc 15:46

violimpic vật lí lớp 7 chứ ko phải toán lớp 7

Hà Phan Hồng Thảo 02/12 lúc 20:52

1/b         2/d            3/d            4/a          5/c            6/d          7/a          8/b           9/c          10/a

cậu đừng đưa những thứ không liên quan tới toán lên đây nữa nhé

hên cho cậu là tớ học lớp 7 mà đây lại là một trong những môn tớ giỏi đó

magic school 21/11/2016 lúc 19:43

ta có 

a :28 = x dư 22 =>a=x.28+22

b:14 =y dư 13 => b=y.14+13

=>a+b=x.28+22+y.14+13=x.28+y.14+35

vì x.28 chia hết cho 7

y.14 chia hết cho 7

35 chia hết cho 7 

nên x.28+y.14+35 chia hết cho 7 hay a+b chia hết cho 7

Lữ Vương Quý 21/11/2016 lúc 19:51

Đặt a = 28m + 22 ; b = 14n + 13 (m,n thuộc N )

Ta có : a + b= 28m+ 22+ 14n+ 13

           a+ b= 28m+ 14n+ 35 

Ta thấy 28m chia hết cho 7

          14n chia hết cho 7

          35 chia hết cho 7

Nên tổng a + b cũng chia hết cho 7

Vậy a+ b chia hết cho 7

Nguyễn Hoàng Bảo Kim 21/11/2016 lúc 19:51

Bạn làm khác mình nhưng kết quả đúng rồi ^^ k bn nè 

Cold Wind 19/11/2016 lúc 22:41

a) Gọi số cần tìm là ab 

Ta có: 10a + b = 5a + 5b    <=>  5a = 4b    <=>   a/b = 4/5 

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}ab^-=45\left(nhận\right)\\ab^-=810\left(loại\right)\\...\end{cases}}\)

Vậy ab là 45 

b) Gọi số cần tìm là ab 

Ta có: 10a + b = 6a + 6b    <=>  4a = 5b    <=>   a/b = 5/4 

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}ab^-=54\left(nhận\right)\\ab^-=108\left(loại\right)\\...\end{cases}}\)

Vậy ab là 54

* Chú thích : \(ab^-\)ab

\(nhận\)là "nhận"

\(loại\)là "loại"

Lê Minh Quân 19/11/2016 lúc 20:35

Ta phải thêm vào 2 đơn vị để số đó chia hết cho cả 3; 5; 7.

Số nhỏ nhất chia hết cho 3; 5; 7 là : 105

Số đó là : 105 - 2 = 103 

Đ/s : 103

Minh Nguyễn 21/11/2016 lúc 20:37

gọi số đó là a(a thuộc N*)

giả sử ta thêm và a 2 đơn vị để a chia hết cho 3;5;7

=> số đó thuộc BC(3;5;7)

Mà số đó nhỏ nhất => số đó = BCNN(3;5;7)

Ta có:3=3

         5=5

         7=7

BCNN(3;5;7)=3.5.7=105

=>a=105-2=103

Vậy a=103

nguyễn xuân phúc 21/11/2016 lúc 19:08

goi số đó la a

gia su ta them vao a 2 don vi de a chia het cho ca 3,5,7

suy ra số đó bang BCNN(3,5,7)

BCNN(3,5,7)=3.5.7=105

suy ra a=105-2=103

vậy số đó la 105

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngTứ giácHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.

Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log
Log Ln Lim
Phép toán
+ - ÷ × =
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: