Giúp tôi giải toán


Trịnh Thành Công 02/12 lúc 21:51

x3+x2+4x=4

x3+x2+4x-4=0

x3+x2+4x+4-8=0

(x2+4)(x+1)=8

      Ta có:8=8.1=1.8=(-1.(-8)=2.4=4.2=(-2).(-4)=(-4).(-2)

Do đó ta có bảng sau:
              

x+118-1-842-4-2
x2+481-8-124-2-4
x24ko TMko TMko TMko TM0ko TMko TM
x2;-2    0  
x0    1  

         Vậy x=(2;-2;0)(0;1)

sadd 10/01/2016 lúc 21:03

nhiều lúc bực vs olm 
đăng bài mà có dòng thông báo : câu hỏi của bạn đang đc duyệt
 đợi olm duyệt xong em cũng đéo cần nữa

ai như mk thì cùng tố cáo ad nha

Nguyen Huu The 10/01/2016 lúc 20:55

nên xem lại đề bạn ạ nếu giảm xuống 100 thì hiệu vẫn là 100 chứ

nên xem lại đề

lê xuân lộc 29/11 lúc 20:39

dung roi

SKT_NTT 28/11/2016 lúc 17:12

1)

ab x 5 = 3ab 

ab x 5 = 300 + ab

ab x 4 = 300

ab = 300 : 4

ab = 75

2)

abc x 9 = 1abc 

abc x 9 = 1000 + abc 

abc x 8 = 1000

abc = 1000 : 8

abc = 125

Nguyễn Hữu Triết 28/11/2016 lúc 17:04

Câu 1:

 ab = 75

 Vì 75.5=375

Câu 2:

 abc=125

 Vì abc.9=1125

Cuộc Đời Tan Biến 28/11/2016 lúc 20:15

1 75 

2 125

SKT_NTT 28/11/2016 lúc 17:05

1)

ab x 5 = 3ab

ab x5 = 300 + ab

ab x 4 = 300

ab = 300 : 4

ab = 75

2)

abc x 9 = 1abc

abc x 9 = 1000 + abc 

abc x 8 = 1000

abc = 1000 : 8

abc = 125

Nguyen ngoc dat 27/11/2016 lúc 19:50

abc x 10 + 1 = 1000 + abc + 2489

abc x 10 + 1 = 3489 + abc

abc x 9 = 3489 - 1

abc x 9 = 3488

abc = 3488 : 9 

2 ) tương tự 

Phạm Quang Ngọc 27/11/2016 lúc 19:46

2) 8abc-abc8-abc8=3627

=> 8000+abc-abcx10+8-abcx10+8=3627

=> 8000+8+8-3627=abcx10+abcx10-abc

=> 4389=19abc

=> abc = 231

Trần Gia Đạo 27/11/2016 lúc 10:32

Dãy số có 2 chữ số chia cho 5 dư 2 là :

12; 17; 22; 27; ...; 92; 97

Trong dãy số này cứ 1 số có chữ số tận cùng bằng 2 đến 1 số có chữ số tần cùng bằng 7 rồi ... cứ như thế

Riêng các số có tần cùng bằng 2 có đặc điểm chia nó cho tích các chữ số của nó luôn bằng 5 và có số dư bằng 2 ngoại trừ số 12.

Vậy các số cần tìm là : 22; 32; 42; 52; 62; 72; 82; 92

alibaba nguyễn 27/11/2016 lúc 09:27

Gọi số cần tìm là ab theo đề bài ta có

ab = 5(a + b) + 2

=> 10a + b = 5a + 5b + 2

=> 5a = 4b + 2

Từ đây ta thấy a phải là số chẵn và phải khác 0

=> a = (2, 4, 6, 8)

Thế lần lược các giá trị này ta suy ra được

a = 2, b = 2 hoặc a = 6, b = 7

Vậy số cần tìm là: 22 và 67

Trần Gia Đạo 27/11/2016 lúc 09:14

Số chia hết cho 5 có chữ số tân cùng bằng 0 hoặc 5 -> số chia hết cho 5 dư 2 có chữ số tận cùng bằng 7 hoặc 2

Nếu chữ số tận cùng bằng 7 thì không có chon lựa nào thích hợp

Nếu chữ số tần cùng bằng 2, thì :

(12 - 2) : 5 = 1 x 2 . không chọn vì (12 - 2) : 1 x 2 = 6

(22 - 2) : 5 = 2 x 2  Chọn

(32 - 2) : 5 = 3 x 2 Chọn

(42 - 2) : 5 = 4 x 2 Chọn

...

(92 - 2) : 5 = 9 x 2 Chọn

Vậy số cần tìm là : 22; 32; 42; 52; 62; 72; 82; 92

pham thu thanh 27/11/2016 lúc 08:56

may ban giup minh nhe

Văn Minh Anh 26/11/2016 lúc 20:40

câu 2 abc x 9 = 1abc 
<=> abc x 9 = 1000 + abc 
<=> abc x 9 - abc = 1000 
<=> 8 x abc= 1000 
<=> abc = 1000/8 
<=> abc = 125

Trần Gia Đạo 26/11/2016 lúc 14:08

Số chia hết cho 5 co chữ số tận cùng bằng 0 hoặc 5 -> số chia hết cho 5 dư 2 có chữ số tận cùng bằng 2 hoặc 7

12; 22; 32; 42; 52; 62; 72; 82; 92

17; 27; 37; 47; 57; 67; 77; 87; 97

Bùi Thế Hào 26/11/2016 lúc 13:57

Số đó là: n.5+2

+/ n=1 => số 7

+/ n=2 => số 12

+/ n=3 => số 17

+/ n=4 => số 22

+/ n=5 => số 27

+/ n=6 => số 32

+/ n=7 => số 37

 ....

.....

.....

+/ n=19 => số 97

Nguyễn Thị Ánh Hằng 26/11/2016 lúc 13:51

nè pham thu thanh lời giải mình đúng đấy đừng nói là dư lời giải nha !

titanic 25/11/2016 lúc 19:48

Ta có ab=(a-b)x21

ax10+b=ax21-bx21

ax10-ax21+b+bx21=0

bx22-ax11=0

bx22=ax11

b.2=a

tueaa1 25/11/2016 lúc 19:47

ab=(a-b)*21

42=(4-2)*21

42=42

Hoang Tuan Phi 23/11/2016 lúc 13:15

Số đội viên có thể là 105 hoặc 210

ngonhuminh 23/11/2016 lúc 14:57

do ban ko chon toi neu ban chon toi ban nhan duoc huong dan chi tiet 

ngonhuminh 23/11/2016 lúc 13:20

bnn(357)=105 so doi vien la:105, 210 (hai dap an)

Lê Hiển Vinh 22/11/2016 lúc 12:57

Ta có: một số và tổng các chữ số của nó có cùng số dư khi chia cho \(9\)

\(\Rightarrow\)số dư vế trái của biểu thức trên khi chia cho \(9\) bằng số dư của tổng 

\(T+O+A+N+L+Y+S+U+V+E\) khi chia cho \(9\).

Lại có: 10 chữ số ở tổng trên khác nhau nên tổng của chúng là:

   \(0+1+2+...+9=45\) chia hết cho \(9\)

\(\Rightarrow\) Vế trái của tổng trên chia hết cho \(9\), còn vế phải không chia hết cho \(9\).

Vậy không thể có phép tính đúng

Lê Nho Khoa 24/11/2016 lúc 19:38

Dấu hiệu chia hết cho 9: 

Tổng các chữ số chia hết cho 9.

Trong biểu thức trên theo đề bài là các số\(T+O+A+N+L+Y+S+U+V+E\)

là các số khác nhau có 1 chữ số .

Có 10 số \(\Rightarrow\)các số đó lần lượt là 1 trong các số từ 0 đến 9.

Vậy tổng các chữ số của cả biểu thức là:

0+1+2+3+4+5+6+7+8+9=45 chia hết cho 9

Mà 1992 không chia hết cho 9.

Vậy biểu thức trên không tồn tại.

SonGoKu 22/11/2016 lúc 20:10

Chưa thấy bao giời !

Lê Trân 23/11/2016 lúc 20:38

Gọi số cần tìm là ab7

Nếu chuyển chữ số 7 lên đầu ta được số mới 7ab

Theo đề bài ta có:

7ab=ab7x2+21

2(10.ab+7)+21=700+ab

20.ab+14+21=700+ab

20.ab - ab=700 - 14 - 21

19.ab      =665

ab          =35

Vậy số cần tìm là 357

Trần Hùng Minh 19/11/2016 lúc 10:32

Gọi số cần tìm là ab. Theo đề bài, ta có:

   ab = 5 x (a + b)

   => 10 x a + b = 5 x a + 5 x b

   => 10 x a - 5 x a = 5 x b - b (Chuyển vế)

   => 5 x a = 4 x b

   => \(\frac{a}{b}\)\(\frac{4}{5}\)

   => ab = 45.

Vậy số cần tìm là: 45.

Trang Hoàng Tử 16/11/2016 lúc 11:55

23

mình chỉ đoán vậy thôi nhé 

hi hi

Nguyễn Hữu Triết 16/11/2016 lúc 11:59

Số đó là:

 11;23;41;53;,,,,

  Đáp số: có 8

Vũ Việt Anh 16/11/2016 lúc 12:04

Nếu số đó chia cho chữ số hàng đơn vị của nó thì được 6 dư 5

Thì số đó phải là một số chia hết cho 2,3,6 và dư 5

Vậy các số chia cho 2,3,6 dư 5 có 2 chữ số là:

11,17,23,29,35,41,47,53,59,65,71,77,83,89,95.

Từ đó ta suy ra số đó là bao nhiêu

Số đó là 23

Nhớ k cho mình nha

Nguyễn Anh Tuấn 14/11/2016 lúc 21:42

abx100+26-abx44=1370

abx(100-44)+26=1370

abx56+26=1370

abx56=1370-26

abx56=1344

ab=1344:56

ab=24

k nhé

Đỗ Gia Hiển 14/11/2016 lúc 21:24

Đ/S:24

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngTứ giácHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.

Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log
Log Ln Lim
Phép toán
+ - ÷ × =
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: