Giúp tôi giải toán


zoombie hahaha 26/10 lúc 16:40

\(a-\frac{ab^2}{b^2+1}\ge a-\frac{ab^2}{2b}=a-\frac{ab}{2}\)

Tương tự và cộng lại, ta có:\(p\ge a+b+c-\frac{ab+bc+ca}{2}\) mà 3(ab+bc+ca)\(\le\)(a+b+c)^2=9

=>ab+bc+ca\(\le\)3

=> \(p\ge3-\frac{3}{2}=\frac{3}{2}\)

Dấu = xảy ra =>a=b=c=1

Julica Pham Hôm qua lúc 17:22

Tớ đồng ý với Zombie

Đỗ Thị Trà My 10 giờ trước (20:07)

ko biet lam dau vi tui dau co hoc lop 9 

Aino Megumi ll Cure Lovely 26/10 lúc 07:44

1 000 + 800 + 25 

= 1 800 + 25 

= 1 825

k mk nha k bn uh đó

Uchiha Itachi 26/10 lúc 07:38

1000+800+25

=1800+25

=1825

Chicchana Mune No Tokimeki thuy linh 26/10 lúc 07:43

1000+800+25=1800+25=1825

với

Thắng Nguyễn CTV 26/10 lúc 11:52

Ta có:\(a^2+b^2\ge2ab=2\)

\(\Rightarrow A=\left(a+b+1\right)\left(a^2+b^2\right)\cdot\frac{4}{a+b}\)

\(\ge2\left[\left(a+b+1\right)+\frac{2}{a+b}\right]\)

\(=2+\left(a+b+\frac{4}{a+b}\right)+\left(a+b\right)\)

\(\ge2+2\sqrt{\left(a+b\right)\cdot\frac{4}{a+b}}+2\sqrt{ab}=2+4+2=8\)(theo Bđt Cô si)

Dấu = khi a=b=1

Hoàng Lê Bảo Ngọc CTV 26/10 lúc 12:41

Áp dụng BĐT Cauchy ta có : \(2\ge a^2+b^2\ge2\sqrt{a^2b^2}=2ab\Rightarrow ab\le1\)

Áp dụng BĐT Bunhiacopxki : 

\(\left(a\sqrt{3a\left(a+2b\right)}+b\sqrt{3b\left(b+2a\right)}\right)^2\le\left(a^2+b^2\right)\left[3\left(a^2+b^2\right)+12ab\right]\)

\(\le2\left(3.2+12.1\right)=36\)

\(\Rightarrow a\sqrt{3a\left(a+2b\right)}+b\sqrt{3b\left(b+2a\right)}\le6\)

Dấu "=" xảy ra khi a = b = 1

Hoàng Lê Bảo Ngọc CTV 24/10 lúc 11:31

Áp dụng BĐT \(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\ge\frac{9}{x+y+z}\) ta được

\(\frac{1}{2a}+\frac{1}{2b}+\frac{1}{2b}\ge\frac{9}{2\left(a+2b\right)}\)

\(\frac{1}{2b}+\frac{1}{2c}+\frac{1}{2c}\ge\frac{9}{2\left(b+2c\right)}\)

\(\frac{1}{2c}+\frac{1}{2a}+\frac{1}{2a}\ge\frac{9}{2\left(c+2a\right)}\)

Cộng các BĐT theo vế : 

\(\frac{3}{2}\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)\ge\frac{9}{2}\left(\frac{1}{a+2b}+\frac{1}{b+2c}+\frac{1}{c+2a}\right)\)

\(\Rightarrow\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\ge3\left(\frac{1}{a+2b}+\frac{1}{b+2c}+\frac{1}{c+2a}\right)\)

Dấu "=" xảy ra khi a = b = c (a,b,c>0)

alibaba nguyễn 23/10 lúc 12:34

Đặt \(\hept{\begin{cases}\frac{1}{a}=x\\\frac{1}{b}=y\\\frac{1}{c}=z\end{cases}}\)Thì điều kiện và điều cần chứng minh trở thành

xy + yz + xz = 1

\(1\le\frac{x^3}{z}+\frac{y^3}{x}+\frac{z^3}{y}\)

Ta có VP = \(1\frac{x^4}{xz}+\frac{y^4}{xy}+\frac{z^4}{yz}\ge\frac{\left(x^2+y^2+z^2\right)^2}{xy+yz+xz}\)


\(\ge1\frac{\left(xy+yz+xz\right)^2}{xy+yz+xz}=xy+yz+xz=1\)

=> ĐPCM là đúng 

Thắng Nguyễn CTV 23/10 lúc 21:11

Đặt \(a^2=x;b^2=y;c^2=z\)

Ta có:

\(VT=\sqrt{\frac{x}{x+y}}+\sqrt{\frac{y}{y+z}}+\sqrt{\frac{z}{z+x}}\)

Mặt khác: 

\(\sqrt{\frac{x}{x+y}}=\sqrt{\frac{x}{\left(x+y\right)\left(x+z\right)}\cdot\sqrt{x+z}}\)

Áp dụng Bđt Cauchy-Schwarz ta có:

\(VT^2\le2\left[\frac{x}{\left(x+y\right)\left(x+z\right)}+\frac{y}{\left(y+z\right)\left(y+x\right)}+\frac{z}{\left(z+x\right)\left(z+y\right)}\right]\left(x+y+z\right)\)

\(\Leftrightarrow VT^2\le\frac{4\left(x+y+z\right)\left(xy+yz+zx\right)}{\left(x+y\right)\left(y+z\right)\left(z+x\right)}\)

Vì \(VP^2=\frac{9}{2}\) nên cần chứng minh \(VT^2\le\frac{9}{2}\)

\(\Leftrightarrow9\left(x+y\right)\left(y+z\right)\left(z+x\right)\ge8\left(x+y+z\right)\left(xy+yz+zx\right)\)

bn tự lm tiếp

Thắng Nguyễn CTV 23/10 lúc 20:52

a=b=c=1 ->sai

đề đúng là:

\(\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}+\frac{b}{\sqrt{b^2+c^2}}+\frac{c}{\sqrt{c^2+a^2}}\le\frac{3}{\sqrt{2}}\)

Phan Văn Huân 23/10 lúc 12:19

sửa lại <= nha

Hoàng Lê Bảo Ngọc CTV 23/10/2016 lúc 00:00

Ngọc có cách khác : 

Trong mặt phẳng tọa độ , ta chọn các điểm \(A\left(a;0\right)\) , \(B\left(\frac{b}{2};\frac{b\sqrt{3}}{2}\right)\) ; \(C\left(-\frac{c}{2};\frac{c\sqrt{3}}{2}\right)\)

Khi đó : \(AB=\sqrt{\left(\frac{b}{2}-a\right)^2+\left(\frac{b\sqrt{3}}{2}\right)^2}=\sqrt{a^2-ab+b^2}\)

\(BC=\sqrt{\left(\frac{b}{2}+\frac{c}{2}\right)^2+\left(\frac{c\sqrt{3}}{2}-\frac{b\sqrt{3}}{2}\right)^2}=\sqrt{b^2-bc+c^2}\)

\(AC=\sqrt{\left(-\frac{c}{2}-a\right)^2+\left(\frac{c\sqrt{3}}{2}\right)^2}=\sqrt{a^2+ac+c^2}\)

Mà trong ba điểm thì ta luôn có : \(AB+BC\ge AC\)

Vậy \(\sqrt{a^2-ab+b^2}+\sqrt{b^2-bc+c^2}\ge\sqrt{a^2+ac+c^2}\)

alibaba nguyễn 23/10/2016 lúc 06:21

Đổi đề hả. Đổi tiếp nữa ddeweeeeee 

Thắng Nguyễn CTV 22/10/2016 lúc 23:55

mincopski

\(VT=\sqrt{\frac{3}{4}a^2+\left(\frac{a}{2}-b\right)^2}+\sqrt{\frac{3}{4}b^2+\left(b-\frac{c}{2}^2\right)}\)

\(\ge\sqrt{\left(\frac{a}{2}-b+b-\frac{c}{2}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{3}a}{2}+\frac{\sqrt{3}c}{2}\right)^2}\)

\(=\sqrt{a^2+ac+c^2}=VP\)

Hoàng Lê Bảo Ngọc CTV 23/10/2016 lúc 00:44

Ta dễ dàng chứng minh được nếu x,y,m là những số dương sao cho \(\frac{x}{y}< 1\) thì  \(\frac{x}{y}< \frac{x+m}{y+m}\)

Áp dụng điều trên ta có vế trái: \(\frac{a}{a+b}+\frac{b}{b+c}+\frac{c}{c+a}< \frac{a+c}{a+b+c}+\frac{b+a}{a+b+c}+\frac{c+b}{a+b+c}=\frac{2\left(a+b+c\right)}{a+b+c}=2\) (1)

Ta xét vế còn lại và áp dụng BĐT Cauchy : \(\sqrt{\frac{b+c}{a}.1}\le\frac{a+b+c}{2a}\Rightarrow\sqrt{\frac{a}{b+c}}\ge\frac{2a}{a+b+c}\)

\(\sqrt{\frac{b}{c+a}}\ge\frac{2b}{a+b+c}\) ; \(\sqrt{\frac{c}{c+a}}\ge\frac{2c}{a+b+c}\)

Cộng các vế : \(\sqrt{\frac{a}{b+c}}+\sqrt{\frac{b}{a+c}}+\sqrt{\frac{c}{a+b}}>2\) (2)

Từ (1) và (2) ta suy ra đpcm.

Lê Văn Cao 23/10 lúc 21:57

cảm ơn nhé

viet ho nguyen 22/10/2016 lúc 17:15

ta có \(a^3+\frac{1}{8}>hoặc=3\sqrt[3]{a^3.\frac{1}{8}}=\frac{3a}{2}\)

cmtt=>\(b^3+\frac{1}{8}>=\frac{3b}{2}\);\(c^3+\frac{1}{8}>=\frac{3c}{2}\)(bđt cauchy 3 số)

cộng theo vế =>\(A>=\frac{-3}{4}\).Dấu = xảy ra <=>a=b=c=....(tự tính)

Nguyễn Duy Long 21/10/2016 lúc 21:47

giúp với, bạn Devil làm không đúng đâu nha

Devil 21/10/2016 lúc 20:22

1/

a3+b3+c3=2abc

vì a+b+c=0

=> a+b=-c

GTNN của c là -1. với c=1=> a+b=-1=> a=0và b=-1 hoặc a=-1 và b=0

khi đó. A=2.(-1).1.0=0

=> GTNN của A là......

Dung Lê 21/10/2016 lúc 19:39

cậu cứ lên googie mà tra mình ko bít

Đinh Thị Ngọc Anh 21/10/2016 lúc 18:22

tại sao

Trần Bảo Ngọc 24/10 lúc 19:31

cô 2 của tôi ơi ới ời!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tôi nghĩ bạn lên hỏi bác google là chuẩn nhé !

Thắng Nguyễn CTV 21/10/2016 lúc 17:13

thôi xài Holder 

\(\Rightarrow9\left(x^3+y^3+z^3\right)\ge\left(x+y+z\right)^3\)

\(\Rightarrow\frac{x^3+y^3+z^3}{3}\ge\frac{\left(x+y+z\right)^3}{27}=\left(\frac{x+y+z}{3}\right)^3\)

->Đpcm

Dấu = khi x=y=z

Nguyễn Trọng Kiên 20/10/2016 lúc 22:11

anh có thể giải được không ?

Thắng Nguyễn CTV 20/10/2016 lúc 22:08

chắc áp dụng bđt bernouli

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngTứ giácHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.

Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log
Log Ln Lim
Phép toán
+ - ÷ × =
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: