Giúp tôi giải toán


Nguyễn Ngọc Anh Minh 13 giờ trước (10:24)

a/ Gọi d là ƯSC của n+5 và n+3 => n+5 và n+3 cùng chia hết cho d

=> (n+5)-(n+3)=2 chia hết cho d => d={-2;-1; 1; 2}

b/ Gọi d là ƯSC của n+2 và 2n+1

=> 2n+1 chia hết cho d

=> n+2 chia hết cho d => 2(n+2)=2n+4 cũng chia hết cho d

=> 2(n+2)-(2n+1)=3 cũng chia hết cho d => d={-3; -1; 1; 3}

SKT_NTT 25/10 lúc 20:07

n + 7 chia hết cho n + 1

ta có : \(\frac{n+7}{n+1}\in N\)

\(\frac{n+1+6}{n+1}=1+\frac{6}{n+1}\)

để \(\frac{n+7}{n+1}\in N\)thì \(\frac{6}{n+1}\in N\)

\(\Rightarrow n+1\inƯ\left(6\right)=\left\{1;2;3;6\right\}\)

+) n + 1 = 1 ; => n = 0

+ ) n + 1 = 2 ; => n = 1

+) n + 1 = 3 ; => n = 2

+) n + 1 = 6 ; => n = 5

vậy n = { 0 ; 1 ; 2 ; 5 }

Vu Duc Anh 25/10 lúc 20:14

Ta có: n+7 chia hết cho n+1                                                                                                                                                                         => [(n+7)-(n+1)] chia hết cho n+1                                                                                                                                                 <=> (n+7-n-1)    chia hết cho n+1                                                                                                                                                   <=>      6          chia hết cho n+1                                                                                                                                                     =>      n+1 thuộc Ư(6)                                                                                                                                                                   =>      n+1={-6;-3;-2;-1;1;2;3;6}                                                                                                                                        Ta có bảng sau:                                                                                                                     

n+1-6-3-2-11236
n-7-4-3-20125

Thử lại: Đúng                                                                                                                                                                                          Vậy n={-7;-4;-3;-2;0;1;2;5}

NGUYEN THI NGOC ANH 25/10 lúc 20:06

n=1

chắc chắn 100% luôn

Trịnh Xuân Bình 22/10 lúc 22:37

Ta có a + b = 224 (gt)
a và b chia hết cho 28 (gt)
a > b (gt)

Có số phần bằng nhau : 224 : 28 = 8 (phần)
+ Nếu a = 5 phần thì b = 3 phần => a = 28 x 5 = 140 ; b = 28 x 3 = 84

+ Nếu a = 6 phần thì b = 2 phần => a = 28 x 6 = 168 ; b = 28 x 2 = 56

+ Nếu a = 7 phần thì b = 1 phần => a = 28 x 7 = 196 ; b = 28 x 1 = 28
Vậy nếu a lần lượt = 140;168;196 thì b lần lượt = 84;56;28

Đõ bảo Thiện 23/10 lúc 09:31

ý bạn là ước chung lớn nhất?

GV Quản lý 16/10/2016 lúc 08:52

Muốn chứng minh hai số là nguyên tố cùng nhau thì ta chứng minh ước chung lớn nhất của chúng bằng 1.

Thật vậy, Giả sử d là ước chung của 3n + 2 và 12n + 5 .

=> d là ước của 3n + 2 => d là ước của (3n+2).4 = 12n + 8 

=> d là ước của (12n + 8) - (12n + 5) = 3 => d là ước của 3n

=> d là ước của (3n + 2) - 3n = 2

Vì d vừa là ước của 3 và 2 nên d = 1.

Erza Scarlet 09/10/2016 lúc 21:36

gọi 2 số cần tìm là a, b ta có

ƯCLN( a.b) = 6

=> a và b đều chia hết cho cả 6 và 5

tổng số phần là

6 + 5 = 11 ( phần )

a = 66 : 11 . 6 = 36

b = 66 - 36 = 30 

đ/s: k. hà ơi k mk nha

Đõ bảo Thiện 21/10/2016 lúc 20:50

a)gợi ý:trình bày theo cột dọc

a)6

b)4

cong chua anna 22/10 lúc 18:38

a) 12 và 6

12 = 22 . 3

6 = 2 .3

ƯCLN (6;12) = 2 . 3 = 6 

b) 100 và 20

100 = 22 . 52

20 = 22 . 5

ƯCLN (100; 20) = 22 . 5 = 20

k cho minh nha

Đõ bảo Thiện 21/10/2016 lúc 21:06

sửa lại k thành

Nguyễn Thị Hương 21/08/2016 lúc 19:51

Để cắt hết tấm bìa thành nhưng hình vuông bằng nhau thì độ dài cạnh hình vuông phải là một ước chung của chiều dài và chều rộng tấm bìa . Do đó muốn cho cạnh hình vuông lớn nhất thì độ dài của cạnh phải là ƯCLN (75,105)

Vì 75=3.5^2 , 105=3.5.7 nên ƯCLN (75,105)=15 

Đ/S: 15cm 

Đinh Tuấn Việt 02/07/2015 lúc 19:29

Gọi hai số cần tìm là a và b. Giả sử a  b. Ta có :

ƯCLN(a ; b) = 6 $\Rightarrow$⇒ a = 6m và b = 6n (m,n  N* và m \(\le\) n ; m,n nguyên tố cùng nhau)

Do đó a + b = 6m + 6n = 6.(m + n) = 84

 m + n = 14. Vì m \(\le\) n và m,n $\in$∈ N* và m,n nguyên tố cùng nhau nên ta có bảng sau :

n13 11 9  
b78 66 54  
m1 3 5  
a6 18 30  

                     Vậy (b;a)  {(78;6);(66;18);(54;30)}

Trần Thị Loan Quản lý 02/07/2015 lúc 19:27

Đinh Tuấn Việt: Nhầm: m \(\le\) n mới đúng!

Sakura Công chúa Hoa Anh Đào 02/07/2015 lúc 19:22

a+b=84 (a<b; a,b thuộc N*) 
UCLN(a,b)=6 => 
{a=6m 
{b=6m 
(m,n)=1 và m,n thuộc N* 
a+b=84 => 6m+6n=84 => m+n=14 
*m=1=> n=13 => a=6, b=78 
*m=3=> n=11 => a=18, b=66 
*m=5 => n=9 => a= 30, b=54 
Vậy (a,b) = (6,78); (18,66); (30,54) 

UCLN(36,48)=12 nha

Ác Mộng 11/06/2015 lúc 15:48

a)Gọi d là ƯCLN(n+1;2n+3)

=>2n+3 chia hết cho d

n+1 chia hết cho d

=>(2n+3)-(n+1)=n+2 chia hết cho d

Do n+1 và n+2 là 2 số nguyên liên tiếp mà d là ước chung của 2 số đó => d=1

=>2n+3 và n+1 là 2 số nguyên tố cùng nhau => phân số \(\frac{n+1}{2n+3}\) tối giản

b) làm tương tự cũng xét hiệu như thế nha!

cong chua anna 22/10 lúc 18:52

sua lai: U ( 150) = {75;50;30;25;15;10}

cong chua anna 22/10 lúc 18:51

450 = 2 . 32 . 52

1500 = 2. 3 . 53

ƯCLN ( 450 và 1500) = 2 . 3 . 52 = 150 

ƯC ( 450 và 1500) = Ư (150) = {1; 150; 2; 75; 3; 50; 5; 30; 6; 25; 15; 10}

le viet cuong 22/04/2015 lúc 11:45

cho phân số p/q là phân số tối giản chứng minh (p+q)/q cũng là phân số tối giản

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngTứ giácHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.

Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log
Log Ln Lim
Phép toán
+ - ÷ × =
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: