Giúp tôi giải toán


Devil 02/12/2016 lúc 20:27

a)

A-2B=2x2-4x+3 -2(x2+4x)

       =2x2-4x+3-2x2-8x

       =-12x+3

b)

A.B=(2x2-4x+3)(x2+4x)

     =2x4+8x3-4x3-16x2+3x2+12x

     =2x4+4x3-13x2+12x

SKT_NXS 02/12/2016 lúc 20:30

a, \(A-2B=2x^2-4x+3-2\left(x^2+4x\right)\)

\(=2x^2-4x+3-2x^2-8x\)

\(=-12x+3\)

Phần b tương tự.

Nguyễn Quốc Phương 02/12/2016 lúc 20:32

a) A-2B=2x2=4x+3-2(x2+4x

=2x2-4x+3-2x2-8x

=-12x+3

b) A.B

=>(2x2-4x+3)(x2+4x)

=2x4+8x3-4x3-16x2+3x2+12x

=2x4+4x3-13x2+12

Ai tích mk mk sẽ tích lại

Hung Hung 16/11/2016 lúc 21:23

Thay f(17) và f(12) vào đa thức f(x)=ax+b ta có:

\(\hept{\begin{cases}12a+b=35\\17a+b=71\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}b=35-12a\\17a+35-12a=71\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow5a=36\)

\(\Leftrightarrow a=\frac{36}{5}\)

Theo đề bài \(a,b\in Z\)

Nên không thể đồng thời có  f(17)=71 và f(12)=35 

Hung Hung 16/11/2016 lúc 21:24

Vãi làm theo cách lớp 9 tìm a,b rồi 

Hoàng Lê Bảo Ngọc CTV 12/11/2016 lúc 23:01

Ta có : \(P\left(0\right)=a_0=2^{10}\)

\(P\left(1\right)=a_0+a_1+a_2+...+a_{30}=\left(2+1+3\right)^{10}=6^{10}\)

Suy ra : \(S=a_1+a_2+...+a_{30}=P\left(1\right)-P\left(0\right)=6^{10}-2^{10}\)

liem 13/11/2016 lúc 20:53

bài này dễ như ăn thịt chó

:)

liem 13/11/2016 lúc 21:28

tao lam bai nay nhieu roi 

TFboys_Lê Phương Thảo 10/11/2016 lúc 18:40

\(\frac{\left(x+y\right)^7-x^7-y^7}{\left(x+y\right)^5-x^5-y^5}=\left(x+y\right)^2-x^2-y^2\)

                                       =x2+2xy+y2-x2-y2

                                       =x2-x2+y2-y2+2xy

                                       = 2xy

Hung Hung 09/11/2016 lúc 21:19

a, \(x-2x^2+2x^2-x+4=4\)

b,\(x^2-5x-x^2-2x+7x=0\)

c,\(x^2-x+1\)

\(\Leftrightarrow x^2-2.\frac{1}{2}x+\frac{1}{4}+\frac{3}{4}\)

\(\Leftrightarrow\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}\)

soyeon_Tiểu bàng giải CTV 04/11/2016 lúc 20:01

a) xy + x + 8y + 8

= x.(y + 1) + 8.(y + 1)

= (y + 1).(x + 8)

b) \(x^2-x-\frac{2}{3}.x+\frac{2}{3}\)

\(=x.\left(x-1\right)-\frac{2}{3}.\left(x-1\right)\)

\(=\left(x-1\right).\left(x-\frac{2}{3}\right)\)

c) x2 - 1

= x2 + x - x - 1

= x.(x + 1) - (x + 1)

= (x + 1).(x - 1)

Nguyễn Văn Anh Kiệt 04/11/2016 lúc 20:02

a) (xy+x) +(8y+8)=x(y+1)+8(y+1)=(x+8)(y+1)

b) (x2-x) -(2/3x-2/3)=x(x-1)+2/3(x-1)=(x+2/3)(x-1)

c) x2-1= (x-1)(x+1)

alibaba nguyễn 04/11/2016 lúc 16:49

Ta có 

\(x^4+6x^2+25=\left(x^4+10x^2+25\right)-4x^2\)

\(=\left(x^2+5\right)^2-4x^2=\left(x^2+5-2x\right)\left(x^2+5+2x\right)\)

\(3x^4+4x^2+28x+5=\left(x^2-2x+5\right)\left(3x^2+6x+1\right)\)

\(\Rightarrow P\left(x\right)=x^2-2x+5\)

\(\Rightarrow P\left(1\right)=1-2+5=4\)

shi nit chi 04/11/2016 lúc 14:29

khó thế????

Hung Hung 01/11/2016 lúc 22:21

thì phân h ra 

10a+b+100a+10b+c+10b+a-(100b+10a+c)

=10a+b+100a+10b+c+10b+a-100b-10a-c

thu gọn lại thành 101a-79b

nếu mà ko đúng thì nói 

Hung Hung 01/11/2016 lúc 22:18

không hiểu đề mà nếu ko sai thì xyx=100x+10y+x=101x+10

nếu đúng thì dưới tương tự

Luu Thanh Van 20/11/2016 lúc 11:07

b, yxy5 = 1000y+100x+10y+ 5

            = (1000+100)y+ 100x +5

            = 1100y+100x+5

Trần Thùy Dung CTV 23/10/2016 lúc 12:16

Cho mình làm lại :

undefined

Để phép chia hết thì \(xa-3x+b+2=0\)

Đặt \(x=0\Rightarrow b+2=0\)

\(\Rightarrow b=-2\)

Đặt \(x=1\Rightarrow a-3+2+\left(-2\right)=0\)

\(\Rightarrow a=3\)

Vậy ...

a@olm.vn Quản lý 23/10/2016 lúc 12:50

Ta có: \(x^2-x-2\) có 2 nghiệm là -1 và 2 nên \(x^2-x-2=\left(x+1\right)\left(x-2\right)\)

Giả sử 

\(x^4-3x^2-ax+b=\left(x^2-x-2\right).q\left(x\right)=\left(x+1\right)\left(x-2\right)q\left(x\right)\)

Thay x = -1 và x = 2 vào ta có:

\(\hept{\begin{cases}\left(-1\right)^4-3\left(-1\right)+a+b=0\\2^4-3.2-a.2+b=0\end{cases}}\)

 \(\hept{\begin{cases}a+b=-4\\-2a+b=-10\end{cases}}\)

Giải hệ với ẩn a, b bằng phương pháp thế: rút b = - a - 4 từ phương trình trên thay xuống phương trình dưới ta được:

  -2a - a - 4 = -10 => a = 2

=> b = -2 -4 = -6

Vậy a = 2, b = -6

Nguyễn Thị Hương Giang 23/10/2016 lúc 21:21

a=2,b= -6 pạn k cho mk vs nha..

Nguyen ngoc dat 17/10/2016 lúc 15:04

Trước hết bạn nên nhớ tính chất này (được suy ra từ định lí Bê - du hay ng` ta thường gọi nó là hệ quả của đlí Bê - du) 

Nếu đa thức f(x) có a là nghiệm thì khi phân tích ra nhân tử, f(x) chắc chắn có một thừa số là x - a 

Cái này rất dễ chứng minh, bạn dựa Bê - du: " Số dư trong phép chia f(x) cho x - a đúng bằng f(a)" 

Khi a là nghiệm của f(x) thì f(a) = 0 \Rightarrow f(x) chia hết cho x - a \Rightarrow f(x) = (x - a). B(x) 

Bây giờ đến phần chứng minh phần chính của định lí nghiệm đa thức : Nghiệm nguyên của đa thức(nếu có) phải là ước của hệ số tự do. 

Thật vậy giả sử đa thức aoxn+a1xn−1+a2xn−2+...+an−1.x+anaoxn+a1xn−1+a2xn−2+...+an−1.x+an với các hệ số a0→an∈Za0→an∈Z, có nghiệm x = a (a∈Z)(a∈Z) 

Thế thì cần chứng minh a là ước của anan 

Thật vậy: Theo hệ quả của định lí Bê - du ta có : 

aoxn+a1xn−1+a2xn−2+...+an−1.x+an=(x−a)(b0xn−1+b1xn−2+b2xn−3+...+bn−1)aoxn+a1xn−1+a2xn−2+...+an−1.x+an=(x−a)(b0xn−1+b1xn−2+b2xn−3+...+bn−1) 
trong đó b0→bn−1∈Zb0→bn−1∈Z

Hạng tử bậc thấp nhất ở VP là −a.bn−1−a.bn−1, hạng tử bậc thấp nhất VT là anan 

Do vậy nếu đồng nhất 2 đa thức trên ta sẽ có : 

−abn−1=an−abn−1=an tức là a là ước số của anan

không hiểu chỗ nào thì hỏi mình . 

Đặng Quỳnh Ngân 17/10/2016 lúc 14:59

a là nghiệm của đa thức f(x) thì f(a) = 0

còn x = -1;1 k phải là nghiệm nên f(-1);f(1) khác 0

bn thay x = a (đk nguyêm) ; = 1; =1 vào là tìm dc

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngTứ giácHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.

Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log
Log Ln Lim
Phép toán
+ - ÷ × =
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: