Lớp 6 - Kiểm tra tháng 12 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 2056

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyen duc hiep10 0 phút - 49 giây2016-12-25 09:17:58 1 Xem bài làm
2 Nguyễn Đúc Hiệp10 0 phút - 54 giây2016-12-29 15:01:12 1 Xem bài làm
3 Nguyễn Đức Hiệp10 0 phút - 58 giây2016-12-29 14:48:32 1 Xem bài làm
4 Nguyen Duc Hiep10 1 phút - 0 giây2016-12-25 09:27:08 1 Xem bài làm
5 Nguyễn Đức Hiệp10 1 phút - 6 giây2016-12-30 14:08:02 1 Xem bài làm
6 Nguyễn Đức Hiệp10 1 phút - 6 giây2016-12-30 14:05:41 1 Xem bài làm
7 nguyen duc hiep10 1 phút - 6 giây2016-12-25 19:11:31 1 Xem bài làm
8 Nguyễn Đức Hiệp10 1 phút - 7 giây2016-12-29 14:38:16 1 Xem bài làm
9 Nguyễn Đức Hiệp10 1 phút - 12 giây2016-12-29 14:43:25 1 Xem bài làm
10 nguyen duc hiep10 1 phút - 14 giây2016-12-25 10:05:40 1 Xem bài làm
11 Nguyễn Đức Hiệp10 1 phút - 19 giây2016-12-24 20:59:51 1 Xem bài làm
12 Nguyễn Đức Hiệp10 1 phút - 21 giây2016-12-29 14:46:12 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Tiến Hiếu10 1 phút - 23 giây2016-12-25 21:03:05 1 Xem bài làm
14 nguyen duc hiep10 1 phút - 26 giây2016-12-25 09:56:02 1 Xem bài làm
15 Trần Ánh Dương10 1 phút - 27 giây2017-01-13 20:06:49 1 Xem bài làm
16 phạm nam anh10 1 phút - 33 giây2016-12-21 21:46:21 1 Xem bài làm
17 phạm nam anh10 1 phút - 36 giây2016-12-21 21:49:02 1 Xem bài làm
18 Nguyễn Đức Hiệp10 1 phút - 41 giây2016-12-24 20:51:31 1 Xem bài làm
19 sfgasdfbasdjbfhjabsd10 1 phút - 44 giây2016-12-25 20:57:49 1 Xem bài làm
20 Minh Nguyễn Cao10 1 phút - 48 giây2017-01-03 12:29:41 1 Xem bài làm
21 phạm nam anh10 2 phút - 2 giây2016-12-21 21:32:16 1 Xem bài làm
22 Nguyễn Xuân Mạnh10 2 phút - 3 giây2017-01-16 13:04:17 1 Xem bài làm
23 Phạm Việt Anh10 2 phút - 15 giây2017-01-15 11:21:31 1 Xem bài làm
24 hung10 2 phút - 15 giây2016-12-25 20:53:24 1 Xem bài làm
25 Trương Thanh Nhân10 2 phút - 16 giây2017-01-05 14:19:52 1 Xem bài làm
26 Phạm Thị Ngọc Hà10 2 phút - 16 giây2016-12-25 21:07:05 1 Xem bài làm
27 Ngô Hữu Trí10 2 phút - 18 giây2017-01-01 10:59:30 1 Xem bài làm
28 Quach Ngoc Dieu10 2 phút - 18 giây2016-12-24 12:12:31 1 Xem bài làm
29 buiphuongnam10 2 phút - 20 giây2017-01-15 09:46:32 1 Xem bài làm
30 Erza Scalet10 2 phút - 24 giây2016-12-29 20:51:11 1 Xem bài làm
31 Nguyễn Văn Thuận10 2 phút - 37 giây2017-01-14 22:03:46 1 Xem bài làm
32 Trần Hà trang10 2 phút - 38 giây2017-01-01 22:30:52 1 Xem bài làm
33 Nguyễn Thành Đạt10 2 phút - 40 giây2016-12-25 18:09:42 1 Xem bài làm
34 Nguyễn Dương Tùng10 2 phút - 42 giây2017-01-17 22:14:57 1 Xem bài làm
35 Viet Hoang Dam10 2 phút - 42 giây2017-01-10 20:46:23 1 Xem bài làm
36 Trương Minh Hằng10 2 phút - 44 giây2016-12-25 16:54:32 1 Xem bài làm
37 Nguyễn Trọng Dũng10 2 phút - 45 giây2016-12-29 20:49:05 1 Xem bài làm
38 Phan Hiếu Huy10 2 phút - 51 giây2017-01-18 20:26:55 1 Xem bài làm
39 Huỳnh Thiên Nhật Hào10 2 phút - 51 giây2017-01-12 22:13:12 1 Xem bài làm
40 Nguyễn Thành Đạt10 2 phút - 57 giây2016-12-29 10:51:21 1 Xem bài làm
41 Huỳnh MinhKhang10 3 phút - 0 giây2016-12-22 18:19:05 1 Xem bài làm
42 Phạm Ngọc Trinh10 3 phút - 4 giây2017-01-03 15:54:02 1 Xem bài làm
43 Trần Quỳnh Lưu10 3 phút - 5 giây2017-01-02 11:43:01 1 Xem bài làm
44 Nguyễn Nhật Quang10 3 phút - 9 giây2017-01-06 10:17:42 1 Xem bài làm
45 Dương Trọng Hòa10 3 phút - 12 giây2017-01-06 16:01:03 1 Xem bài làm
46 Black10 3 phút - 15 giây2017-01-08 21:38:54 1 Xem bài làm
47 nguyen duc hiep10 3 phút - 17 giây2016-12-21 21:45:20 1 Xem bài làm
48 trieu xuan tung10 3 phút - 19 giây2016-12-29 16:16:32 1 Xem bài làm
49 Phạm Đình Khánh10 3 phút - 20 giây2017-01-05 21:27:21 1 Xem bài làm
50 Nguyen Phuong Linh10 3 phút - 23 giây2017-01-05 20:17:53 1 Xem bài làm