Lớp 9 - Kiểm tra tháng 11 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 511

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 đinh hữu huy10 1 phút - 54 giây2016-12-12 16:31:39 1 Xem bài làm
2 Nguyễn Đăng Khoa10 1 phút - 56 giây2016-12-17 22:07:53 1 Xem bài làm
3 Phan Anh Huy10 2 phút - 3 giây2016-12-16 21:13:17 1 Xem bài làm
4 Trần Nguyễn Quy10 2 phút - 37 giây2017-01-10 13:22:32 1 Xem bài làm
5 Đỗ Thị Việt hoa10 3 phút - 5 giây2016-11-23 18:36:53 1 Xem bài làm
6 Nguyễn Thị Yến Nhi10 3 phút - 18 giây2016-12-15 21:39:29 1 Xem bài làm
7 chuthang10 3 phút - 42 giây2016-12-02 21:17:54 1 Xem bài làm
8 Blossoms Cherry10 3 phút - 55 giây2016-12-31 11:21:23 1 Xem bài làm
9 Lưu Trần Việt Cường10 3 phút - 56 giây2016-12-19 21:04:42 1 Xem bài làm
10 Điệp Nguyễn10 3 phút - 58 giây2016-12-21 17:50:34 1 Xem bài làm
11 Cao Vương10 3 phút - 58 giây2016-11-28 21:42:31 1 Xem bài làm
12 Trần Quang Huy10 4 phút - 0 giây2017-01-07 20:47:51 1 Xem bài làm
13 Tuấn Phan Quang10 4 phút - 22 giây2016-12-17 21:51:40 1 Xem bài làm
14 Tạ Hoài Phượng10 4 phút - 44 giây2016-12-29 22:03:49 1 Xem bài làm
15 diệp kute10 5 phút - 5 giây2016-12-05 21:05:54 1 Xem bài làm
16 Không Có Tên10 6 phút - 8 giây2016-12-17 15:07:32 1 Xem bài làm
17 Phạm Doãn Huy9 1 phút - 31 giây2017-01-02 15:08:50 1 Xem bài làm
18 chu van anh9 2 phút - 17 giây2016-12-15 20:41:06 1 Xem bài làm
19 BmL'ss TnT9 2 phút - 20 giây2017-01-14 23:02:19 1 Xem bài làm
20 Cô Bé Mùa Đông9 2 phút - 33 giây2017-01-18 16:18:50 1 Xem bài làm
21 Lầy Văn Lội9 2 phút - 37 giây2016-12-02 18:06:45 1 Xem bài làm
22 Phạm Thu Thủy9 2 phút - 39 giây2016-12-01 21:34:33 1 Xem bài làm
23 Nguyễn Thế Hiển9 2 phút - 40 giây2016-12-30 21:43:02 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Thanh Hà9 3 phút - 2 giây2016-12-02 23:15:49 1 Xem bài làm
25 Lê Anh Minh9 3 phút - 5 giây2016-12-05 19:57:39 1 Xem bài làm
26 itsukashidou9 3 phút - 13 giây2017-01-15 14:33:54 1 Xem bài làm
27 đỗ khánh linh9 3 phút - 16 giây2016-12-07 22:26:40 1 Xem bài làm
28 Nguyen phan tuong vy9 3 phút - 17 giây2017-01-05 10:44:11 1 Xem bài làm
29 Phan Quỳnh9 3 phút - 29 giây2016-12-01 22:17:33 1 Xem bài làm
30 Hoa Nguyễn Thị9 3 phút - 30 giây2016-12-29 13:19:31 1 Xem bài làm
31 Tăng Văn Minh9 3 phút - 48 giây2017-01-15 14:32:11 1 Xem bài làm
32 linh nguyen9 3 phút - 50 giây2016-12-03 22:40:19 1 Xem bài làm
33 ninh hải long9 4 phút - 3 giây2016-12-21 19:55:06 1 Xem bài làm
34 Quảng Cao Phan9 4 phút - 5 giây2017-01-18 21:06:32 1 Xem bài làm
35 Lâm Ngọc Thảo Vy9 4 phút - 5 giây2016-12-17 22:05:11 1 Xem bài làm
36 đặng thị loan9 4 phút - 13 giây2017-01-01 13:25:50 1 Xem bài làm
37 ngoc hjh ha9 4 phút - 16 giây2016-12-16 20:45:01 1 Xem bài làm
38 dang thanh dat9 4 phút - 17 giây2016-11-22 20:32:01 1 Xem bài làm
39 Đỗ Phương Thảo9 4 phút - 18 giây2016-12-26 20:53:12 1 Xem bài làm
40 vũ hồng thúy9 4 phút - 24 giây2016-11-30 22:52:42 1 Xem bài làm
41 Thùy Trang Đào9 4 phút - 33 giây2016-12-30 20:50:12 1 Xem bài làm
42 thang9 4 phút - 35 giây2016-11-22 20:48:22 1 Xem bài làm
43 Lý Thanh Phương9 4 phút - 43 giây2016-12-13 08:31:53 1 Xem bài làm
44 Hà Thị Lan Hương9 4 phút - 46 giây2016-12-21 18:05:48 1 Xem bài làm
45 Lâm Ngọc Chánh9 5 phút - 9 giây2017-01-16 13:48:36 1 Xem bài làm
46 Đại9 5 phút - 13 giây2017-01-12 21:12:17 1 Xem bài làm
47 Nguyễn Thị Hậu9 5 phút - 24 giây2016-11-25 23:08:34 1 Xem bài làm
48 Lương Văn Đạt9 5 phút - 26 giây2017-01-04 15:24:24 1 Xem bài làm
49 NGUYENTHUHIEN9 5 phút - 26 giây2016-12-15 13:12:22 1 Xem bài làm
50 Nguyễn Đăng Việt Nhật9 5 phút - 26 giây2016-11-21 21:12:10 1 Xem bài làm