Lớp 8 - Kiểm tra tháng 10 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 492

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 doan chung10 2 phút - 56 giây2016-10-26 22:07:51 1 Xem bài làm
2 Khánh10 3 phút - 24 giây2017-01-13 22:37:12 1 Xem bài làm
3 Chu Ngọc Ngân Giang10 3 phút - 37 giây2016-11-01 20:58:33 1 Xem bài làm
4 Ly Ly10 3 phút - 57 giây2016-10-27 21:19:14 1 Xem bài làm
5 Nguyen Quang Minh10 4 phút - 50 giây2016-11-16 19:39:39 1 Xem bài làm
6 Vo Thanh Anh10 4 phút - 54 giây2016-12-18 09:44:27 1 Xem bài làm
7 Nguyen quang minh10 5 phút - 13 giây2016-11-10 20:27:27 1 Xem bài làm
8 TFboys_Karry10 6 phút - 6 giây2016-11-01 21:10:32 1 Xem bài làm
9 Huy Nguyễn Đức10 6 phút - 10 giây2016-11-05 18:51:02 1 Xem bài làm
10 Nguyen quang minh10 6 phút - 15 giây2016-10-31 20:00:57 1 Xem bài làm
11 phạm minh tâm10 6 phút - 39 giây2016-11-12 17:19:46 1 Xem bài làm
12 Nguyen quang minh10 6 phút - 39 giây2016-11-09 20:26:51 1 Xem bài làm
13 Nguyen thi hong10 7 phút - 1 giây2017-01-05 15:15:40 1 Xem bài làm
14 LocVo10 7 phút - 16 giây2016-11-28 21:05:05 1 Xem bài làm
15 Nguyễn Huỳnh Tuấn Kiệt10 7 phút - 17 giây2016-11-07 07:46:03 1 Xem bài làm
16 Phúc Nguyễn Thị Thiên10 7 phút - 18 giây2016-10-30 16:13:05 1 Xem bài làm
17 Yuuki10 7 phút - 19 giây2016-11-03 19:44:43 1 Xem bài làm
18 Phạm minh thu10 7 phút - 27 giây2016-10-29 19:51:37 1 Xem bài làm
19 Hoàng Thế Phúc10 7 phút - 45 giây2016-11-03 21:12:35 1 Xem bài làm
20 dinh cong10 7 phút - 53 giây2016-10-31 20:15:17 1 Xem bài làm
21 dang thanh dat10 7 phút - 53 giây2016-10-30 14:30:25 1 Xem bài làm
22 Nguyen Quang Minh10 7 phút - 57 giây2016-10-31 19:31:54 1 Xem bài làm
23 Nguyễn Nhan Thùy Dương10 8 phút - 4 giây2017-01-07 17:18:49 1 Xem bài làm
24 TÔ TÚ QUYÊN10 8 phút - 16 giây2016-11-15 09:58:54 1 Xem bài làm
25 Xpt 1410 8 phút - 19 giây2016-12-16 13:20:00 1 Xem bài làm
26 Ngân Ngô10 8 phút - 35 giây2016-11-08 08:21:17 1 Xem bài làm
27 Phạm Ánh Dương10 8 phút - 43 giây2016-11-27 21:44:30 1 Xem bài làm
28 Bùi Thanh Dương10 9 phút - 36 giây2016-10-29 20:46:15 1 Xem bài làm
29 Minh Hà10 9 phút - 52 giây2017-01-04 15:57:26 1 Xem bài làm
30 Nguyễn Tuấn Anh10 10 phút - 3 giây2016-12-20 22:49:51 1 Xem bài làm
31 Dương Hoàng Hiệp10 10 phút - 40 giây2016-11-20 10:11:54 1 Xem bài làm
32 Kute _love 200310 12 phút - 36 giây2016-11-05 20:20:40 1 Xem bài làm
33 Le Thanh Long10 14 phút - 41 giây2016-11-08 19:10:57 1 Xem bài làm
34 Opimus Prime10 14 phút - 56 giây2016-11-05 16:23:39 1 Xem bài làm
35 Phạm Thúy Nga10 18 phút - 14 giây2016-11-24 20:49:38 1 Xem bài làm
36 Wang Jun Kai10 19 phút - 35 giây2016-11-01 20:52:50 3 Xem bài làm
37 Minh Quân Hồ Tấn9 4 phút - 43 giây2016-11-18 18:41:29 1 Xem bài làm
38 Đinh Trọng Chiến9 4 phút - 43 giây2016-11-03 15:10:17 1 Xem bài làm
39 Phạm Hằng NGA9 4 phút - 45 giây2016-12-20 21:34:33 1 Xem bài làm
40 Nguyễn Thị Thùy Linh9 4 phút - 55 giây2016-12-25 12:27:34 1 Xem bài làm
41 Hà Huy Tuấn Hùng9 5 phút - 2 giây2016-11-16 20:58:22 1 Xem bài làm
42 Nguyễn Văn Lại9 5 phút - 27 giây2016-10-30 11:57:40 1 Xem bài làm
43 fdssd9 5 phút - 33 giây2016-12-24 13:34:48 1 Xem bài làm
44 Nguyen quang minh9 5 phút - 51 giây2016-11-09 19:47:06 1 Xem bài làm
45 Phạm Ngọc Dương9 5 phút - 52 giây2016-11-06 21:52:17 1 Xem bài làm
46 Lôi Long9 6 phút - 12 giây2016-12-15 08:03:39 1 Xem bài làm
47 dang ngoc quang9 6 phút - 12 giây2016-11-02 20:01:17 1 Xem bài làm
48 Nguyễn Nhất Vũ9 6 phút - 36 giây2016-12-31 00:33:29 1 Xem bài làm
49 Đặng Lê Như Quỳnh9 6 phút - 41 giây2016-10-31 17:23:01 1 Xem bài làm
50 Nguyễn Thị Hồng Hà9 6 phút - 45 giây2016-12-30 11:32:40 1 Xem bài làm