Lớp 7 - Kiểm tra tháng 10 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1110

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Tấn Dũng10 2 phút - 20 giây2017-01-05 12:15:44 1 Xem bài làm
2 Nguyễn Tấn Dũng10 2 phút - 31 giây2017-01-05 12:13:01 1 Xem bài làm
3 Nguyễn Tấn Dũng10 2 phút - 32 giây2017-01-05 12:05:50 1 Xem bài làm
4 Nguyễn Minh Huy10 2 phút - 42 giây2016-11-22 20:28:09 5 Xem bài làm
5 nguyen van duyet10 2 phút - 49 giây2016-10-28 21:48:40 3 Xem bài làm
6 Nguyễn Thị Thanh Lam10 2 phút - 56 giây2016-12-18 09:55:29 1 Xem bài làm
7 Trịnh Thị Thúy Nga10 3 phút - 0 giây2016-12-23 20:51:02 1 Xem bài làm
8 Nguyễn Tấn Dũng Đức10 3 phút - 12 giây2017-01-05 11:49:01 1 Xem bài làm
9 Nguyễn Thị Thu Uyên10 3 phút - 16 giây2016-12-25 14:15:47 1 Xem bài làm
10 Nguyễn Tấn Dũng10 3 phút - 24 giây2017-01-05 11:28:12 1 Xem bài làm
11 A Văn Tèo10 3 phút - 40 giây2016-11-27 10:32:27 1 Xem bài làm
12 Thủy Thủ Mặt Trăng10 3 phút - 41 giây2016-10-27 20:24:14 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Ngọc Mai10 3 phút - 52 giây2017-01-05 21:14:56 1 Xem bài làm
14 Dinh Van Kien10 3 phút - 59 giây2016-11-07 22:00:38 1 Xem bài làm
15 Nhók Me10 4 phút - 19 giây2016-10-28 19:31:27 1 Xem bài làm
16 Nguyễn Xuân Thông10 4 phút - 31 giây2016-12-24 19:35:39 1 Xem bài làm
17 Đoàn Đức Hiếu10 4 phút - 33 giây2016-11-04 19:45:40 1 Xem bài làm
18 Trần Ngọc Ba10 4 phút - 37 giây2016-12-26 08:49:11 1 Xem bài làm
19 Toàn Quyền Nguyễn10 4 phút - 43 giây2017-01-07 12:11:49 1 Xem bài làm
20 Đinh Văn Onepiece10 4 phút - 57 giây2016-11-07 21:47:20 1 Xem bài làm
21 Nguyễn Nguyệt Hằng10 5 phút - 0 giây2017-01-05 21:29:36 1 Xem bài làm
22 Kumiko Amaya10 5 phút - 0 giây2016-12-22 13:57:04 1 Xem bài làm
23 Hotboy 200410 5 phút - 3 giây2017-01-12 20:04:16 1 Xem bài làm
24 trần thị thu thủy10 5 phút - 4 giây2016-10-28 18:24:35 1 Xem bài làm
25 Nguyen huu duc CR710 5 phút - 10 giây2016-12-25 21:58:48 1 Xem bài làm
26 Phạm Trung Kiên10 5 phút - 18 giây2016-10-30 10:07:03 1 Xem bài làm
27 Nguyễn Nguyệt Hằng10 5 phút - 30 giây2017-01-02 16:10:45 1 Xem bài làm
28 Truong Thi Thu Ha10 5 phút - 34 giây2016-11-19 20:12:47 1 Xem bài làm
29 Võ Hoàng phong10 5 phút - 53 giây2016-12-27 09:52:29 1 Xem bài làm
30 Lê Ngọc Hướng10 5 phút - 54 giây2016-11-06 20:48:44 1 Xem bài làm
31 Lê Thành Đạt10 6 phút - 3 giây2017-01-02 19:35:38 1 Xem bài làm
32 Đặng Tiến Thắng10 6 phút - 32 giây2017-01-07 10:17:05 1 Xem bài làm
33 huynh thien quan10 6 phút - 33 giây2016-12-04 20:33:38 1 Xem bài làm
34 lê phát minh10 6 phút - 37 giây2016-10-27 17:05:49 1 Xem bài làm
35 Vũ Nhiếp Băng10 6 phút - 53 giây2016-12-25 10:40:42 1 Xem bài làm
36 Hồ Thị HẰNG10 7 phút - 1 giây2016-12-03 08:11:31 1 Xem bài làm
37 Trần Lan Anh10 7 phút - 4 giây2016-11-12 20:41:09 1 Xem bài làm
38 Nguyễn Thị Thanh Thảo10 7 phút - 5 giây2016-10-30 20:21:46 1 Xem bài làm
39 Nguyễn Nguyệt Hằng10 7 phút - 18 giây2017-01-02 15:58:24 1 Xem bài làm
40 Minh Nguyễn Cao10 7 phút - 26 giây2016-11-16 12:04:51 1 Xem bài làm
41 Trần Hoàng Vũ10 7 phút - 42 giây2016-11-24 20:34:59 1 Xem bài làm
42 Nguyễn Thị Tuyết Chinh10 7 phút - 58 giây2016-12-22 12:52:25 1 Xem bài làm
43 cao hoàng phong10 7 phút - 59 giây2016-10-28 21:27:22 1 Xem bài làm
44 Nguyễn Trần Gia10 8 phút - 4 giây2016-12-14 21:23:02 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Xuân Bách10 8 phút - 15 giây2016-12-05 09:20:03 1 Xem bài làm
46 trankhanhluu10 8 phút - 33 giây2016-12-08 20:27:30 1 Xem bài làm
47 ĐỖ TUẤN HƯNG10 9 phút - 6 giây2016-12-18 16:55:39 4 Xem bài làm
48 Bùi Trung Hiếu10 9 phút - 8 giây2016-12-02 20:27:52 1 Xem bài làm
49 Lê Anh10 9 phút - 21 giây2016-10-26 18:01:29 1 Xem bài làm
50 CAO TIẾN TÚ10 9 phút - 25 giây2017-01-05 10:18:32 1 Xem bài làm