Lớp 5 - Kiểm tra tháng 10 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1776

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Quang Minh10 1 phút - 24 giây2017-01-14 17:12:18 1 Xem bài làm
2 tran van thang10 1 phút - 28 giây2017-01-10 11:42:32 1 Xem bài làm
3 dang eric bolasi10 1 phút - 40 giây2016-12-23 15:10:25 1 Xem bài làm
4 phamvanquyettam10 1 phút - 46 giây2016-11-17 21:20:48 5 Xem bài làm
5 Đỗ Kim Lâm10 1 phút - 49 giây2016-12-23 17:51:00 1 Xem bài làm
6 Trần Ánh Dương10 1 phút - 50 giây2017-01-15 18:35:29 1 Xem bài làm
7 Võ Hoàng Hải10 1 phút - 55 giây2016-12-17 15:55:03 1 Xem bài làm
8 Trần Hoàng Tú10 1 phút - 56 giây2016-12-22 21:05:21 1 Xem bài làm
9 Thân Phương Thảo10 1 phút - 56 giây2016-11-14 20:28:18 1 Xem bài làm
10 Thủ Lĩnh Thẻ Bài SAKURA10 2 phút - 1 giây2016-11-03 20:06:37 5 Xem bài làm
11 nguyễn hương giang10 2 phút - 6 giây2017-01-16 10:03:43 1 Xem bài làm
12 Anna Nguyễn10 2 phút - 6 giây2017-01-01 19:44:50 1 Xem bài làm
13 Phạm Quang Luân10 2 phút - 13 giây2016-12-13 06:15:26 1 Xem bài làm
14 Đinh Thị Huyền Thu10 2 phút - 18 giây2016-12-03 10:50:18 1 Xem bài làm
15 Edogawa Conan10 2 phút - 20 giây2016-11-04 17:10:21 1 Xem bài làm
16 Tô Minh Sơn10 2 phút - 27 giây2016-11-16 22:11:50 1 Xem bài làm
17 Trần Đức Huy10 2 phút - 27 giây2016-11-10 20:24:13 1 Xem bài làm
18 Nguyễn Hoàng Long10 2 phút - 30 giây2016-12-10 08:56:45 2 Xem bài làm
19 Hạ Công Liễu10 2 phút - 31 giây2016-11-08 19:53:54 1 Xem bài làm
20 Tiên Nữ Ngọn Lửa Rồng10 2 phút - 31 giây2016-10-28 17:34:34 1 Xem bài làm
21 Phạm Lê Kim Khánh10 2 phút - 33 giây2016-12-18 17:01:43 1 Xem bài làm
22 Nguyễn Văn Định10 2 phút - 35 giây2017-01-06 09:50:30 1 Xem bài làm
23 Han Minh Thanh10 2 phút - 37 giây2017-01-15 19:47:39 1 Xem bài làm
24 Phung Dinh Dai Khanh10 2 phút - 38 giây2017-01-12 11:30:50 1 Xem bài làm
25 Dinh thi Huyen Thu10 2 phút - 38 giây2016-11-18 19:32:11 1 Xem bài làm
26 Nguyễn Hữu Phước10 2 phút - 41 giây2016-12-24 15:16:28 1 Xem bài làm
27 Nguyễn Huy Hoàng10 2 phút - 44 giây2016-12-16 17:46:48 1 Xem bài làm
28 vũ lê thảo yến10 2 phút - 45 giây2016-11-15 20:20:40 1 Xem bài làm
29 Anandi Shiral Sheika10 2 phút - 54 giây2016-11-16 22:05:57 1 Xem bài làm
30 Đặng Bùi Duy Hiến10 2 phút - 55 giây2016-11-14 22:04:41 1 Xem bài làm
31 vejeto10 2 phút - 56 giây2016-12-29 21:40:00 1 Xem bài làm
32 ngo thi thu trang10 3 phút - 0 giây2016-12-10 10:57:35 1 Xem bài làm
33 Lê Yến Nhi10 3 phút - 4 giây2016-12-13 18:36:03 1 Xem bài làm
34 Four Eye10 3 phút - 4 giây2016-12-25 22:19:33 3 Xem bài làm
35 Bùi Thị Ngân Hà10 3 phút - 7 giây2017-01-16 09:45:42 1 Xem bài làm
36 Trần thị bảo yến10 3 phút - 12 giây2016-12-21 14:07:02 1 Xem bài làm
37 Mai Yến Nhi10 3 phút - 15 giây2016-12-28 19:41:40 1 Xem bài làm
38 Nguyen Viet Dat10 3 phút - 18 giây2017-01-05 13:59:34 1 Xem bài làm
39 Lê Quang Miền10 3 phút - 24 giây2016-11-03 15:47:31 1 Xem bài làm
40 Dương Hoàng Minh10 3 phút - 25 giây2017-01-05 19:52:22 1 Xem bài làm
41 Lê Phú Minh An10 3 phút - 26 giây2016-12-22 12:53:54 1 Xem bài làm
42 Trần Đăng Dũng10 3 phút - 28 giây2016-12-19 20:14:57 1 Xem bài làm
43 Uzumaki Naruto10 3 phút - 32 giây2017-01-09 18:08:42 1 Xem bài làm
44 Nguyễn Thảo Nguyên10 3 phút - 34 giây2017-01-08 21:48:09 1 Xem bài làm
45 Nguyen Thi Bich Huong10 3 phút - 34 giây2017-01-16 20:10:51 1 Xem bài làm
46 Phạm Phương Linh10 3 phút - 35 giây2017-01-01 21:48:49 1 Xem bài làm
47 Trương Phi Hùng10 3 phút - 37 giây2017-01-13 14:45:32 1 Xem bài làm
48 Cù Mạnh Dũng10 3 phút - 39 giây2016-10-29 16:07:46 1 Xem bài làm
49 phan thị huyền my10 3 phút - 40 giây2017-01-15 21:21:07 1 Xem bài làm
50 Đỗ Thị Ly10 3 phút - 41 giây2017-01-11 19:13:31 1 Xem bài làm