Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 2031

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Lê Xuân Hải10 0 phút - 38 giây2016-11-14 10:57:19 5 Xem bài làm
2 Băng Hải Tặc Death 210 0 phút - 42 giây2016-11-12 20:08:33 1 Xem bài làm
3 Băng Hải Tặc Death10 0 phút - 43 giây2016-11-12 20:18:03 1 Xem bài làm
4 Tran Tan Tai10 0 phút - 44 giây2016-12-11 20:35:57 1 Xem bài làm
5 cô bé nóng bỏng10 0 phút - 44 giây2016-11-07 20:43:34 1 Xem bài làm
6 Băng Hải Tặc Fuck10 0 phút - 45 giây2016-11-12 20:27:44 1 Xem bài làm
7 Nguyễn Quang Minh10 0 phút - 47 giây2017-01-14 17:26:47 1 Xem bài làm
8 Phượng Hoàng Dung Nham10 0 phút - 50 giây2016-11-12 20:23:43 1 Xem bài làm
9 do hoang nguyen10 0 phút - 51 giây2017-01-03 21:45:16 3 Xem bài làm
10 Đặng Thị Mai Linh10 0 phút - 51 giây2016-12-29 20:20:04 1 Xem bài làm
11 Bùi Anh Hào10 0 phút - 51 giây2016-11-26 10:13:45 1 Xem bài làm
12 con người bao dung10 0 phút - 52 giây2016-11-07 12:25:33 1 Xem bài làm
13 Thần Tuần Long10 0 phút - 52 giây2016-11-12 20:15:08 1 Xem bài làm
14 Trần Huy Hoàng10 0 phút - 53 giây2016-12-30 10:52:36 1 Xem bài làm
15 Nguyen Minh Dang10 0 phút - 54 giây2016-12-08 21:12:45 1 Xem bài làm
16 Đặng Quỳnh Như10 0 phút - 55 giây2017-01-15 20:32:35 1 Xem bài làm
17 Đặng Phương Nam10 0 phút - 55 giây2017-01-05 20:53:36 1 Xem bài làm
18 Tran Quoc An10 0 phút - 56 giây2016-12-18 17:58:56 1 Xem bài làm
19 Đoàn Phương Thảo10 0 phút - 58 giây2017-01-02 11:02:26 1 Xem bài làm
20 Sái Ngọc Duy10 0 phút - 59 giây2016-12-30 20:37:56 1 Xem bài làm
21 Tran Tan Tai10 0 phút - 59 giây2016-12-22 19:56:49 1 Xem bài làm
22 Trần Đại Thành Danh10 1 phút - 0 giây2016-11-29 21:43:50 1 Xem bài làm
23 Nguyen Minh Dang10 1 phút - 0 giây2016-12-20 20:24:36 1 Xem bài làm
24 Trần Lâm Thiên Hương10 1 phút - 1 giây2016-12-13 09:45:51 1 Xem bài làm
25 sieusaiya goku10 1 phút - 1 giây2016-10-30 08:21:06 1 Xem bài làm
26 Đặng Thị Mai Linh10 1 phút - 2 giây2016-11-01 20:29:24 1 Xem bài làm
27 HỒ BẢO KHÔI10 1 phút - 2 giây2016-10-25 18:35:29 1 Xem bài làm
28 Madara Uchiha10 1 phút - 3 giây2016-12-31 17:42:46 1 Xem bài làm
29 bùi thị ngọc ánh10 1 phút - 3 giây2016-11-27 13:53:09 1 Xem bài làm
30 Nguyễn Ngọc Linh10 1 phút - 3 giây2016-10-28 16:33:08 1 Xem bài làm
31 hoquanghieu10 1 phút - 4 giây2017-01-17 17:58:32 1 Xem bài làm
32 Do Manh10 1 phút - 4 giây2016-11-15 12:34:23 1 Xem bài làm
33 tôi yêu fairy tail10 1 phút - 5 giây2016-10-28 19:31:43 1 Xem bài làm
34 Nguyen Duy Thinh10 1 phút - 6 giây2016-11-03 16:34:01 1 Xem bài làm
35 Trung Nguyen10 1 phút - 6 giây2016-10-29 20:12:17 1 Xem bài làm
36 Bùi Đình Giáp10 1 phút - 7 giây2017-01-11 08:17:56 1 Xem bài làm
37 Phượng Hoàng Lửa10 1 phút - 7 giây2016-11-06 20:20:19 1 Xem bài làm
38 Thanh Huyền Bùi10 1 phút - 8 giây2016-12-01 18:24:36 1 Xem bài làm
39 Vũ Xuân Huy10 1 phút - 8 giây2016-11-30 20:58:46 1 Xem bài làm
40 Trần Đại Thành Danh10 1 phút - 8 giây2016-11-11 20:49:20 1 Xem bài làm
41 vo danh10 1 phút - 8 giây2016-10-26 18:29:16 1 Xem bài làm
42 Trần Đại Thành Danh10 1 phút - 9 giây2016-12-01 19:07:09 1 Xem bài làm
43 Nguyễn Ngọc Mai10 1 phút - 9 giây2016-11-02 21:24:52 1 Xem bài làm
44 Nguyễn Xuân Hiệu10 1 phút - 10 giây2016-11-15 09:55:52 1 Xem bài làm
45 hà thành đạt10 1 phút - 11 giây2017-01-15 17:22:07 1 Xem bài làm
46 phan thanh hải ngọc10 1 phút - 11 giây2017-01-15 10:53:59 1 Xem bài làm
47 Phạm Thị Thùy Trang10 1 phút - 11 giây2016-12-28 22:42:40 1 Xem bài làm
48 Trần Đại Thành Danh10 1 phút - 11 giây2016-11-27 18:28:15 1 Xem bài làm
49 do thi huyen10 1 phút - 12 giây2017-01-02 19:05:03 1 Xem bài làm
50 Ngô Ngọc Ánh10 1 phút - 12 giây2016-12-19 19:10:04 1 Xem bài làm