Lớp 5 - Kiểm tra tháng 9 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 2126

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Legendary Bombardment10 1 phút - 28 giây2016-10-24 00:23:38 1 Xem bài làm
2 kazuto kiriyaga10 1 phút - 49 giây2016-12-25 16:28:55 1 Xem bài làm
3 dang eric bolasi10 2 phút - 1 giây2016-12-23 15:15:28 1 Xem bài làm
4 Tô Minh Sơn10 2 phút - 3 giây2016-12-20 17:13:50 7 Xem bài làm
5 Gaming Titan10 2 phút - 13 giây2016-12-29 15:00:46 1 Xem bài làm
6 Tran Quoc An10 2 phút - 14 giây2016-12-16 17:50:08 1 Xem bài làm
7 Đỗ Cao Thắng10 2 phút - 17 giây2017-01-13 15:10:37 1 Xem bài làm
8 Lê Minh Quân10 2 phút - 23 giây2016-10-02 16:22:15 1 Xem bài làm
9 Angle Love10 2 phút - 29 giây2016-10-09 10:13:01 1 Xem bài làm
10 Đinh Thị Huyền Thu10 2 phút - 30 giây2016-12-03 10:54:33 1 Xem bài làm
11 Đỗ Kim Lâm10 2 phút - 35 giây2016-12-23 17:53:53 1 Xem bài làm
12 giảng thế anh10 2 phút - 37 giây2016-12-09 16:11:34 1 Xem bài làm
13 Trần thị bảo yến10 2 phút - 46 giây2016-12-21 14:10:03 1 Xem bài làm
14 Dinh thi Huyen Thu10 2 phút - 46 giây2016-11-18 19:36:04 1 Xem bài làm
15 Lê Nho Khoa10 2 phút - 47 giây2017-01-09 14:31:39 1 Xem bài làm
16 Dang Bui Duy Hien10 2 phút - 50 giây2016-11-02 20:29:14 1 Xem bài làm
17 nguyễn hương giang10 2 phút - 53 giây2017-01-16 12:35:58 2 Xem bài làm
18 Trần Đức Anh10 2 phút - 53 giây2016-10-15 09:08:35 1 Xem bài làm
19 Anna Nguyễn10 2 phút - 54 giây2017-01-02 09:11:44 3 Xem bài làm
20 Hạ Công Liễu10 2 phút - 56 giây2016-11-08 20:00:02 1 Xem bài làm
21 hoang thi thu phuong10 2 phút - 57 giây2016-10-22 21:14:42 1 Xem bài làm
22 Sái Ngọc Duy10 3 phút - 2 giây2016-12-30 20:18:39 1 Xem bài làm
23 Hà Bùi10 3 phút - 2 giây2016-12-31 20:13:04 1 Xem bài làm
24 Huỳnh MinhKhang10 3 phút - 3 giây2016-12-18 12:45:21 1 Xem bài làm
25 Nguyệt Vũ10 3 phút - 5 giây2016-12-13 23:03:31 1 Xem bài làm
26 Hoang Thu Trang10 3 phút - 6 giây2017-01-08 10:21:49 1 Xem bài làm
27 Nguyễn Thị Ngọc Lan10 3 phút - 7 giây2016-12-28 21:04:27 1 Xem bài làm
28 Nguyễn Hữu Phước10 3 phút - 7 giây2016-12-24 15:24:41 1 Xem bài làm
29 Tiên Nữ Ngọn Lửa Rồng10 3 phút - 7 giây2016-10-11 10:24:34 1 Xem bài làm
30 Tiên Nữ Ngọn Lửa Rồng10 3 phút - 13 giây2016-10-07 09:47:01 1 Xem bài làm
31 TRẦN ĐỨC ANH10 3 phút - 14 giây2016-10-15 07:36:04 1 Xem bài làm
32 Nguyễn Trọng Nhân10 3 phút - 16 giây2016-11-26 15:42:34 1 Xem bài làm
33 DannySib10 3 phút - 20 giây2016-12-20 10:53:31 1 Xem bài làm
34 Nguyễn Văn Du10 3 phút - 22 giây2016-12-31 15:11:13 1 Xem bài làm
35 Hoàng Thị Chung10 3 phút - 23 giây2016-12-18 21:38:57 1 Xem bài làm
36 Trần Hương Linh10 3 phút - 24 giây2016-12-07 20:25:10 1 Xem bài làm
37 Nguyễn Bá Mạnh Dũng10 3 phút - 25 giây2016-11-15 13:23:39 1 Xem bài làm
38 Minh Mèo10 3 phút - 26 giây2016-11-12 10:42:45 1 Xem bài làm
39 lê xuân tùng10 3 phút - 32 giây2016-10-21 20:14:40 1 Xem bài làm
40 Trinh Tuan Kiet10 3 phút - 33 giây2016-10-04 18:19:34 1 Xem bài làm
41 Nguyễn Thế Duy10 3 phút - 34 giây2017-01-02 17:33:34 1 Xem bài làm
42 Nguyễn Xuân Sỹ10 3 phút - 35 giây2017-01-17 20:20:50 1 Xem bài làm
43 Hau Doan Hdd10 3 phút - 37 giây2017-01-05 12:50:08 1 Xem bài làm
44 Lê Huyền Trang10 3 phút - 38 giây2016-11-27 19:58:33 1 Xem bài làm
45 Lê Thị Huyền Trang10 3 phút - 39 giây2016-12-16 21:32:32 1 Xem bài làm
46 Trần Minh Lộc10 3 phút - 39 giây2016-10-03 20:01:58 1 Xem bài làm
47 Phí Phương Anh10 3 phút - 46 giây2017-01-11 21:00:13 1 Xem bài làm
48 Tran Van Phu10 3 phút - 46 giây2017-01-03 12:07:55 1 Xem bài làm
49 Minh Nguyễn Cao10 3 phút - 48 giây2016-10-11 12:47:14 1 Xem bài làm
50 Nguyễn Đức Văn10 3 phút - 49 giây2016-10-24 07:45:21 1 Xem bài làm