Lớp 3 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 2399

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Huỳnh Nguyên Phúc10 2 phút - 13 giây2014-12-16 05:41:04 1 Xem bài làm
2 nguyen quang trung10 2 phút - 22 giây2016-04-09 07:21:40 1 Xem bài làm
3 songoku saiya thinh no10 2 phút - 23 giây2016-03-13 15:35:43 1 Xem bài làm
4 Trương Quang Đạt10 2 phút - 42 giây2014-05-31 10:43:23 4 Xem bài làm
5 Trương Thị Minh Tú10 2 phút - 45 giây2014-04-29 17:03:54 2 Xem bài làm
6 Nguyễn Minh Hoàng10 2 phút - 56 giây2014-04-19 14:24:30 3 Xem bài làm
7 Trương Thị Minh Tú10 2 phút - 59 giây2014-04-20 08:18:07 2 Xem bài làm
8 kissmyasshloe10 3 phút - 4 giây2016-05-25 22:14:26 1 Xem bài làm
9 Nguyễn Thị Ngọc Huyền10 3 phút - 14 giây2016-05-19 15:26:40 1 Xem bài làm
10 phamvietxuanthu10 3 phút - 16 giây2014-05-14 19:16:02 1 Xem bài làm
11 naruto10 3 phút - 24 giây2016-04-28 20:33:37 1 Xem bài làm
12 Nhat Minh Tran Ngoc10 3 phút - 25 giây2016-05-01 13:48:41 1 Xem bài làm
13 Trần Hiếu Ngân10 3 phút - 26 giây2015-03-13 21:02:48 1 Xem bài làm
14 Mạch Thu Hương10 3 phút - 30 giây2015-03-08 00:00:50 1 Xem bài làm
15 Trương Thị Minh Thư10 3 phút - 39 giây2014-05-08 15:52:44 6 Xem bài làm
16 Chí Luận Nguyễn10 3 phút - 45 giây2014-04-17 19:31:32 5 Xem bài làm
17 Vũ Đức Phong10 3 phút - 48 giây2014-12-14 08:12:06 2 Xem bài làm
18 tôbáchiến10 3 phút - 48 giây2014-05-28 20:03:33 1 Xem bài làm
19 Tung Luu10 3 phút - 49 giây2015-12-21 11:22:29 1 Xem bài làm
20 Le Hong Linh10 3 phút - 54 giây2014-04-10 18:06:37 1 Xem bài làm
21 Mie Ngố10 3 phút - 57 giây2015-01-01 17:45:11 1 Xem bài làm
22 Trần Quốc An10 4 phút - 0 giây2014-09-05 17:19:32 1 Xem bài làm
23 Hồ Mạnh Dũng10 4 phút - 3 giây2016-05-05 21:52:59 3 Xem bài làm
24 phạm văn dũng10 4 phút - 4 giây2016-05-04 15:42:43 1 Xem bài làm
25 Nguyễn Ngọc Quý10 4 phút - 9 giây2014-12-24 19:44:30 1 Xem bài làm
26 Hoàng Ninh10 4 phút - 11 giây2016-11-05 04:34:01 1 Xem bài làm
27 Dragon Knight10 4 phút - 11 giây2016-04-29 21:23:37 1 Xem bài làm
28 Nguyễn Trịnh Quang10 4 phút - 12 giây2014-05-09 16:11:39 2 Xem bài làm
29 trần đức lương10 4 phút - 14 giây2014-05-12 09:22:08 1 Xem bài làm
30 Lâm Thị Phương Anh10 4 phút - 17 giây2016-05-10 21:29:27 1 Xem bài làm
31 Hai Trieu10 4 phút - 19 giây2016-07-22 09:40:02 1 Xem bài làm
32 Nguyen Tan Dung10 4 phút - 20 giây2014-04-16 19:23:52 2 Xem bài làm
33 Trương Thị Minh Tú10 4 phút - 24 giây2014-06-01 08:54:29 1 Xem bài làm
34 Công chúa Thiên Bình10 4 phút - 33 giây2016-09-08 08:25:39 1 Xem bài làm
35 Nguyễn Vũ Anh10 4 phút - 35 giây2016-07-02 07:50:19 1 Xem bài làm
36 Mạch Đoàn Thu Ngân10 4 phút - 41 giây2014-12-09 16:41:24 1 Xem bài làm
37 Nguyễn Mạnh Thắng10 4 phút - 41 giây2014-05-01 08:23:39 1 Xem bài làm
38 Sở Anh Trường SJC10 4 phút - 42 giây2016-07-12 10:52:08 1 Xem bài làm
39 Trần Thị Tú Oanh10 4 phút - 42 giây2014-04-18 21:10:12 1 Xem bài làm
40 Nguyễn Ngọc Minh Anh10 4 phút - 48 giây2014-04-19 23:29:35 4 Xem bài làm
41 Hoshimiya Ichigo10 4 phút - 49 giây2014-09-02 13:53:00 5 Xem bài làm
42 Hoàng Minh Trí10 5 phút - 1 giây2014-06-01 16:40:58 1 Xem bài làm
43 tran phuong phuong10 5 phút - 2 giây2014-06-09 20:04:21 1 Xem bài làm
44 Tô Minh Sơn10 5 phút - 6 giây2016-11-17 22:16:25 1 Xem bài làm
45 vương gia kiệt10 5 phút - 9 giây2014-04-29 17:50:00 5 Xem bài làm
46 Trần Thái Nguyễn Dương10 5 phút - 10 giây2015-09-04 20:15:08 10 Xem bài làm
47 Lê Thị Thu Thuỳ10 5 phút - 10 giây2014-08-16 17:08:09 1 Xem bài làm
48 Quách Trần Vũ10 5 phút - 12 giây2016-06-22 16:10:16 1 Xem bài làm
49 le hai yen10 5 phút - 13 giây2016-04-23 09:14:51 4 Xem bài làm
50 Trương Thị Minh Tú10 5 phút - 14 giây2014-05-19 15:33:01 1 Xem bài làm