Lớp 1 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 7814

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 songoku saiya thinh no10 0 phút - 43 giây2016-03-12 11:22:24 1 Xem bài làm
2 nguyen quang trung10 0 phút - 49 giây2016-04-07 20:54:31 1 Xem bài làm
3 Nguyen Quang Trung10 0 phút - 50 giây2016-03-06 20:16:03 1 Xem bài làm
4 nguyen quang trung10 0 phút - 53 giây2016-03-05 20:35:28 1 Xem bài làm
5 nguyen quang trung10 0 phút - 57 giây2016-02-29 21:24:19 1 Xem bài làm
6 nguyen quang trung10 0 phút - 57 giây2016-02-26 21:50:47 1 Xem bài làm
7 Mỹ Anh10 1 phút - 5 giây2016-10-07 20:05:05 1 Xem bài làm
8 nguyen quang trung10 1 phút - 7 giây2016-02-28 17:06:42 1 Xem bài làm
9 Nguyễn Đức Vũ10 1 phút - 10 giây2016-11-13 18:32:59 1 Xem bài làm
10 nguyen le huy hoang10 1 phút - 10 giây2016-02-28 21:35:54 1 Xem bài làm
11 Tùng Nghiêm10 1 phút - 12 giây2016-07-29 21:07:37 1 Xem bài làm
12 Trần Sỹ Minh Quân10 1 phút - 15 giây2014-08-12 09:55:55 1 Xem bài làm
13 Cao Tuấn Anh10 1 phút - 15 giây2016-08-31 17:05:02 1 Xem bài làm
14 Tôn Nữ Mỹ Duyên10 1 phút - 16 giây2016-07-04 10:53:05 1 Xem bài làm
15 Thanh Đoàn10 1 phút - 17 giây2016-06-18 22:04:22 1 Xem bài làm
16 Trương Thị Minh Thư10 1 phút - 18 giây2014-05-03 07:40:26 6 Xem bài làm
17 Cao Tuấn Anh10 1 phút - 18 giây2016-09-14 12:52:56 1 Xem bài làm
18 Đào Minh Tiến10 1 phút - 19 giây2016-08-28 17:36:11 1 Xem bài làm
19 deadpool10 1 phút - 19 giây2016-05-08 10:45:11 1 Xem bài làm
20 Trương Thị Minh Tú10 1 phút - 20 giây2014-04-24 15:35:04 3 Xem bài làm
21 Dam Duyen Le10 1 phút - 21 giây2016-09-20 21:43:57 1 Xem bài làm
22 Trương Thị Minh Thư10 1 phút - 22 giây2014-04-27 14:21:26 1 Xem bài làm
23 Băng Hải Tặc Fuck10 1 phút - 22 giây2016-10-26 20:32:42 1 Xem bài làm
24 atxanh10 1 phút - 22 giây2014-12-10 20:18:17 1 Xem bài làm
25 huhuhu10 1 phút - 22 giây2014-10-11 17:35:21 1 Xem bài làm
26 Trần Doãn Tuấn10 1 phút - 22 giây2014-10-04 20:03:32 1 Xem bài làm
27 Trương Thị Minh Thư10 1 phút - 22 giây2014-04-28 14:13:19 1 Xem bài làm
28 Đỗ Kim Lâm10 1 phút - 23 giây2016-09-12 14:17:23 1 Xem bài làm
29 Trương Thị Minh Tú10 1 phút - 23 giây2014-04-20 07:54:01 1 Xem bài làm
30 Pea Shooter10 1 phút - 24 giây2016-05-08 10:43:21 1 Xem bài làm
31 Eunji10 1 phút - 25 giây2016-06-11 16:00:43 1 Xem bài làm
32 Ve Ge Ta10 1 phút - 26 giây2015-02-15 21:04:32 1 Xem bài làm
33 My best friend10 1 phút - 26 giây2014-08-19 18:22:50 1 Xem bài làm
34 Victor Blade10 1 phút - 26 giây2016-05-24 18:50:07 1 Xem bài làm
35 Phan Thế Anh10 1 phút - 26 giây2016-05-12 19:29:11 1 Xem bài làm
36 CAO TUAN ANH10 1 phút - 27 giây2016-08-29 18:59:39 1 Xem bài làm
37 nguyenthuydung10 1 phút - 28 giây2014-04-13 13:17:39 4 Xem bài làm
38 Hà ĐứcThụ10 1 phút - 28 giây2015-03-19 20:23:52 1 Xem bài làm
39 Tuần Long10 1 phút - 29 giây2016-01-13 07:04:01 1 Xem bài làm
40 Nguyen Tran Quang Huy10 1 phút - 29 giây2015-03-24 18:28:14 1 Xem bài làm
41 Trương Quang Đạt10 1 phút - 30 giây2014-05-31 10:07:45 9 Xem bài làm
42 Christina_Linh10 1 phút - 30 giây2015-07-02 14:53:28 2 Xem bài làm
43 Nguyễn Anh Huy10 1 phút - 30 giây2016-10-08 21:46:39 1 Xem bài làm
44 Sagit Cute10 1 phút - 30 giây2015-03-15 13:51:08 1 Xem bài làm
45 do duc anh10 1 phút - 31 giây2016-09-19 15:34:07 1 Xem bài làm
46 To Quoc Tung10 1 phút - 31 giây2016-08-05 21:47:32 1 Xem bài làm
47 Cháy Hết Mình Cùng Fairy Tail10 1 phút - 31 giây2016-06-07 08:36:14 1 Xem bài làm
48 Nguyễn Đỗ Minh Khoa10 1 phút - 31 giây2015-02-14 13:56:34 1 Xem bài làm
49 Nguyễn thị ánh_2b10 1 phút - 31 giây2014-12-06 10:18:28 1 Xem bài làm
50 Nguyễn Hải Dương10 1 phút - 32 giây2016-06-16 15:22:40 1 Xem bài làm