Lớp 1 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 7283

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 songoku saiya thinh no10 0 phút - 43 giây2016-03-12 11:22:24 1 Xem bài làm
2 nguyen quang trung10 0 phút - 49 giây2016-04-07 20:54:31 1 Xem bài làm
3 Nguyen Quang Trung10 0 phút - 50 giây2016-03-06 20:16:03 1 Xem bài làm
4 nguyen quang trung10 0 phút - 53 giây2016-03-05 20:35:28 1 Xem bài làm
5 nguyen quang trung10 0 phút - 57 giây2016-02-29 21:24:19 1 Xem bài làm
6 nguyen quang trung10 0 phút - 57 giây2016-02-26 21:50:47 1 Xem bài làm
7 Mỹ Anh xD Comeback xD10 1 phút - 5 giây2016-10-07 20:05:05 1 Xem bài làm
8 nguyen quang trung10 1 phút - 7 giây2016-02-28 17:06:42 1 Xem bài làm
9 nguyen le huy hoang10 1 phút - 10 giây2016-02-28 21:35:54 1 Xem bài làm
10 Tùng Nghiêm10 1 phút - 12 giây2016-07-29 21:07:37 1 Xem bài làm
11 Cao Tuấn Anh10 1 phút - 15 giây2016-08-31 17:05:02 1 Xem bài làm
12 Trần Sỹ Minh Quân10 1 phút - 15 giây2014-08-12 09:55:55 1 Xem bài làm
13 Tôn Nữ Mỹ Duyên10 1 phút - 16 giây2016-07-04 10:53:05 1 Xem bài làm
14 Thanh Đoàn10 1 phút - 17 giây2016-06-18 22:04:22 1 Xem bài làm
15 Trương Thị Minh Thư10 1 phút - 18 giây2014-05-03 07:40:26 6 Xem bài làm
16 Cao Tuấn Anh10 1 phút - 18 giây2016-09-14 12:52:56 1 Xem bài làm
17 Đào Minh Tiến10 1 phút - 19 giây2016-08-28 17:36:11 1 Xem bài làm
18 deadpool10 1 phút - 19 giây2016-05-08 10:45:11 1 Xem bài làm
19 Trương Thị Minh Tú10 1 phút - 20 giây2014-04-24 15:35:04 3 Xem bài làm
20 Dam Duyen Le10 1 phút - 21 giây2016-09-20 21:43:57 1 Xem bài làm
21 Trương Thị Minh Thư10 1 phút - 22 giây2014-04-28 14:13:19 1 Xem bài làm
22 Trương Thị Minh Thư10 1 phút - 22 giây2014-04-27 14:21:26 1 Xem bài làm
23 atxanh10 1 phút - 22 giây2014-12-10 20:18:17 1 Xem bài làm
24 huhuhu10 1 phút - 22 giây2014-10-11 17:35:21 1 Xem bài làm
25 Trần Doãn Tuấn10 1 phút - 22 giây2014-10-04 20:03:32 1 Xem bài làm
26 Đỗ Kim Lâm10 1 phút - 23 giây2016-09-12 14:17:23 1 Xem bài làm
27 Trương Thị Minh Tú10 1 phút - 23 giây2014-04-20 07:54:01 1 Xem bài làm
28 Pea Shooter10 1 phút - 24 giây2016-05-08 10:43:21 1 Xem bài làm
29 Eunji10 1 phút - 25 giây2016-06-11 16:00:43 1 Xem bài làm
30 Victor Blade10 1 phút - 26 giây2016-05-24 18:50:07 1 Xem bài làm
31 Phan Thế Anh10 1 phút - 26 giây2016-05-12 19:29:11 1 Xem bài làm
32 Ve Ge Ta10 1 phút - 26 giây2015-02-15 21:04:32 1 Xem bài làm
33 My best friend10 1 phút - 26 giây2014-08-19 18:22:50 1 Xem bài làm
34 CAO TUAN ANH10 1 phút - 27 giây2016-08-29 18:59:39 1 Xem bài làm
35 nguyenthuydung10 1 phút - 28 giây2014-04-13 13:17:39 4 Xem bài làm
36 Hà ĐứcThụ10 1 phút - 28 giây2015-03-19 20:23:52 1 Xem bài làm
37 Tuần Long10 1 phút - 29 giây2016-01-13 07:04:01 1 Xem bài làm
38 Nguyen Tran Quang Huy10 1 phút - 29 giây2015-03-24 18:28:14 1 Xem bài làm
39 Trương Quang Đạt10 1 phút - 30 giây2014-05-31 10:07:45 9 Xem bài làm
40 Christina_Linh10 1 phút - 30 giây2015-07-02 14:53:28 2 Xem bài làm
41 Nguyễn Anh Huy10 1 phút - 30 giây2016-10-08 21:46:39 1 Xem bài làm
42 Sagit Cute10 1 phút - 30 giây2015-03-15 13:51:08 1 Xem bài làm
43 Nguyễn Đỗ Minh Khoa10 1 phút - 31 giây2015-02-14 13:56:34 1 Xem bài làm
44 Nguyễn thị ánh_2b10 1 phút - 31 giây2014-12-06 10:18:28 1 Xem bài làm
45 do duc anh10 1 phút - 31 giây2016-09-19 15:34:07 1 Xem bài làm
46 To Quoc Tung10 1 phút - 31 giây2016-08-05 21:47:32 1 Xem bài làm
47 Cháy Hết Mình Cùng Fairy Tail10 1 phút - 31 giây2016-06-07 08:36:14 1 Xem bài làm
48 Nguyễn Hải Dương10 1 phút - 32 giây2016-06-16 15:22:40 1 Xem bài làm
49 Đào Thị Thanh Huyền10 1 phút - 32 giây2016-05-28 08:48:00 1 Xem bài làm
50 Hắc Long10 1 phút - 32 giây2016-01-09 19:53:28 1 Xem bài làm