Lớp 1 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 8470

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 songoku saiya thinh no10 0 phút - 43 giây2016-03-12 11:22:24 1 Xem bài làm
2 nguyen quang trung10 0 phút - 49 giây2016-04-07 20:54:31 1 Xem bài làm
3 Nguyen Quang Trung10 0 phút - 50 giây2016-03-06 20:16:03 1 Xem bài làm
4 nguyen quang trung10 0 phút - 53 giây2016-03-05 20:35:28 1 Xem bài làm
5 nguyen quang trung10 0 phút - 57 giây2016-02-29 21:24:19 1 Xem bài làm
6 nguyen quang trung10 0 phút - 57 giây2016-02-26 21:50:47 1 Xem bài làm
7 Mỹ Anh10 1 phút - 5 giây2016-10-07 20:05:05 1 Xem bài làm
8 nguyen quang trung10 1 phút - 7 giây2016-02-28 17:06:42 1 Xem bài làm
9 Nguyễn Đức Vũ10 1 phút - 10 giây2016-11-13 18:32:59 1 Xem bài làm
10 nguyen le huy hoang10 1 phút - 10 giây2016-02-28 21:35:54 1 Xem bài làm
11 buibaominh10 1 phút - 11 giây2016-12-14 21:56:27 1 Xem bài làm
12 Tùng Nghiêm10 1 phút - 12 giây2016-07-29 21:07:37 1 Xem bài làm
13 Cao Tuấn Anh10 1 phút - 15 giây2016-08-31 17:05:02 1 Xem bài làm
14 Trần Sỹ Minh Quân10 1 phút - 15 giây2014-08-12 09:55:55 1 Xem bài làm
15 Tôn Nữ Mỹ Duyên10 1 phút - 16 giây2016-07-04 10:53:05 1 Xem bài làm
16 Đỗ Kim Lâm10 1 phút - 17 giây2016-12-20 17:26:21 1 Xem bài làm
17 Thanh Đoàn10 1 phút - 17 giây2016-06-18 22:04:22 1 Xem bài làm
18 Trương Thị Minh Thư10 1 phút - 18 giây2014-05-03 07:40:26 6 Xem bài làm
19 Cao Tuấn Anh10 1 phút - 18 giây2016-09-14 12:52:56 1 Xem bài làm
20 Đào Minh Tiến10 1 phút - 19 giây2016-08-28 17:36:11 1 Xem bài làm
21 deadpool10 1 phút - 19 giây2016-05-08 10:45:11 1 Xem bài làm
22 Trương Thị Minh Tú10 1 phút - 20 giây2014-04-24 15:35:04 3 Xem bài làm
23 Dam Duyen Le10 1 phút - 21 giây2016-09-20 21:43:57 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Xuân Đức10 1 phút - 22 giây2017-01-18 08:39:54 1 Xem bài làm
25 Băng Hải Tặc Fuck10 1 phút - 22 giây2016-10-26 20:32:42 1 Xem bài làm
26 atxanh10 1 phút - 22 giây2014-12-10 20:18:17 1 Xem bài làm
27 huhuhu10 1 phút - 22 giây2014-10-11 17:35:21 1 Xem bài làm
28 Trần Doãn Tuấn10 1 phút - 22 giây2014-10-04 20:03:32 1 Xem bài làm
29 Trương Thị Minh Thư10 1 phút - 22 giây2014-04-28 14:13:19 1 Xem bài làm
30 Trương Thị Minh Thư10 1 phút - 22 giây2014-04-27 14:21:26 1 Xem bài làm
31 Đỗ Kim Lâm10 1 phút - 23 giây2016-09-12 14:17:23 1 Xem bài làm
32 Trương Thị Minh Tú10 1 phút - 23 giây2014-04-20 07:54:01 1 Xem bài làm
33 Pea Shooter10 1 phút - 24 giây2016-05-08 10:43:21 1 Xem bài làm
34 Eunji10 1 phút - 25 giây2016-06-11 16:00:43 1 Xem bài làm
35 Victor Blade10 1 phút - 26 giây2016-05-24 18:50:07 1 Xem bài làm
36 Phan Thế Anh10 1 phút - 26 giây2016-05-12 19:29:11 1 Xem bài làm
37 Ve Ge Ta10 1 phút - 26 giây2015-02-15 21:04:32 1 Xem bài làm
38 My best friend10 1 phút - 26 giây2014-08-19 18:22:50 1 Xem bài làm
39 CAO TUAN ANH10 1 phút - 27 giây2016-08-29 18:59:39 1 Xem bài làm
40 nguyenthuydung10 1 phút - 28 giây2014-04-13 13:17:39 4 Xem bài làm
41 Hà ĐứcThụ10 1 phút - 28 giây2015-03-19 20:23:52 1 Xem bài làm
42 Tuần Long10 1 phút - 29 giây2016-01-13 07:04:01 1 Xem bài làm
43 Nguyen Tran Quang Huy10 1 phút - 29 giây2015-03-24 18:28:14 1 Xem bài làm
44 Sagit Cute10 1 phút - 30 giây2015-03-15 13:51:08 1 Xem bài làm
45 Trương Quang Đạt10 1 phút - 30 giây2014-05-31 10:07:45 9 Xem bài làm
46 Christina_Linh10 1 phút - 30 giây2015-07-02 14:53:28 2 Xem bài làm
47 Nguyễn Anh Huy10 1 phút - 30 giây2016-10-08 21:46:39 1 Xem bài làm
48 Đào Thị Hoàng Yến10 1 phút - 31 giây2016-12-25 08:33:24 1 Xem bài làm
49 do duc anh10 1 phút - 31 giây2016-09-19 15:34:07 1 Xem bài làm
50 To Quoc Tung10 1 phút - 31 giây2016-08-05 21:47:32 1 Xem bài làm