Lớp 5 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 700

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 trần minh quân10 1 phút - 23 giây2015-06-09 09:25:22 5 Xem bài làm
2 binhdeptrai10 1 phút - 47 giây2015-03-14 10:07:58 1 Xem bài làm
3 TRẦN THỊ MINH ÁNH10 1 phút - 48 giây2015-03-18 17:32:41 1 Xem bài làm
4 oOo KiRitO oOo10 1 phút - 56 giây2015-10-30 12:21:46 1 Xem bài làm
5 nguyen hoan thien10 1 phút - 56 giây2015-10-05 12:09:20 1 Xem bài làm
6 dang thu hang10 1 phút - 57 giây2015-04-09 16:21:35 1 Xem bài làm
7 Trương Quang Đạt10 1 phút - 58 giây2014-11-10 18:11:31 1 Xem bài làm
8 TRẦN ÁNH DƯƠNG10 2 phút - 0 giây2015-03-18 17:11:00 1 Xem bài làm
9 Nguyễn Hiếu Nhân10 2 phút - 2 giây2016-05-30 20:08:19 2 Xem bài làm
10 Huỳnh Nguyên Phúc10 2 phút - 6 giây2014-12-23 10:40:30 1 Xem bài làm
11 Bàn Chân Dính Máu10 2 phút - 8 giây2015-10-05 12:20:46 1 Xem bài làm
12 Do Duy Hao10 2 phút - 21 giây2015-02-11 20:39:05 1 Xem bài làm
13 truong duc manh10 2 phút - 27 giây2015-05-03 20:51:44 1 Xem bài làm
14 Bé Giang Hồ10 2 phút - 29 giây2015-03-15 20:10:29 1 Xem bài làm
15 Lê Việt Hoàng10 2 phút - 30 giây2015-04-07 09:43:39 1 Xem bài làm
16 Trong Phuong10 2 phút - 30 giây2015-03-17 10:29:12 1 Xem bài làm
17 Nguyễn Việt Anh10 2 phút - 34 giây2015-04-06 10:34:47 1 Xem bài làm
18 Lê Trọng Bảo10 2 phút - 41 giây2015-07-20 14:43:19 1 Xem bài làm
19 Nguyễn Đồng Minh Anh10 2 phút - 55 giây2016-05-07 16:42:33 1 Xem bài làm
20 Nguyễn Thành Nam10 2 phút - 59 giây2015-04-18 21:23:57 1 Xem bài làm
21 Nguyen Tran Quang Huy10 3 phút - 1 giây2015-03-20 10:45:35 1 Xem bài làm
22 Nguyễn Hoài Nhớ10 3 phút - 9 giây2014-11-17 15:15:51 1 Xem bài làm
23 Son Nguyen Cong10 3 phút - 12 giây2015-10-24 15:35:59 1 Xem bài làm
24 Kẻ Giấu Mặt10 3 phút - 18 giây2015-06-07 08:29:34 1 Xem bài làm
25 Trần Thị Kim Dung10 3 phút - 23 giây2015-02-13 19:44:44 1 Xem bài làm
26 Doraemon Cartoon10 3 phút - 25 giây2015-05-05 21:58:52 1 Xem bài làm
27 Đỗ Duy Hào10 3 phút - 29 giây2015-02-08 14:43:18 1 Xem bài làm
28 Cường Kudo10 3 phút - 31 giây2015-03-19 14:52:45 1 Xem bài làm
29 Hoang Yen10 3 phút - 34 giây2015-04-07 20:46:14 1 Xem bài làm
30 Trương Quốc Cường10 3 phút - 40 giây2015-05-03 21:32:52 1 Xem bài làm
31 Harry James Potter10 3 phút - 43 giây2016-06-12 07:31:05 1 Xem bài làm
32 Nguyễn Quang Huy10 3 phút - 44 giây2015-08-15 20:51:24 1 Xem bài làm
33 Đinh Quang Huy10 3 phút - 44 giây2015-03-19 14:24:26 1 Xem bài làm
34 đức nguyễn phú10 3 phút - 45 giây2015-03-16 19:45:39 1 Xem bài làm
35 Đặng Đoàn Đức Hoàng10 3 phút - 46 giây2015-02-22 17:10:03 1 Xem bài làm
36 Nghiêm Minh Hoàng10 3 phút - 57 giây2014-11-14 20:54:41 3 Xem bài làm
37 Phạm Khánh Linh10 3 phút - 58 giây2015-02-20 20:37:37 1 Xem bài làm
38 Nguyen Nhat Nam10 3 phút - 59 giây2014-11-09 09:55:31 1 Xem bài làm
39 Trần Thị Mai10 4 phút - 6 giây2015-03-16 12:59:07 1 Xem bài làm
40 Nguyễn Đình Liêm10 4 phút - 20 giây2015-02-12 08:36:43 1 Xem bài làm
41 Vũ Bảo Khánh10 4 phút - 20 giây2015-02-09 14:49:39 1 Xem bài làm
42 hoang hoang huu tran10 4 phút - 24 giây2015-03-20 15:13:27 1 Xem bài làm
43 Nguyễn Lê Phúc Thắng10 4 phút - 24 giây2014-11-17 11:40:33 1 Xem bài làm
44 Nguyễn Đinh Tân10 4 phút - 29 giây2015-06-25 09:36:12 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Trung Hiếu10 4 phút - 32 giây2015-06-09 07:53:12 1 Xem bài làm
46 Nguyen Phan Minh Anh10 4 phút - 39 giây2015-06-06 10:33:18 1 Xem bài làm
47 Angel and Evil10 4 phút - 39 giây2015-03-31 22:04:54 1 Xem bài làm
48 nguyen huu duc10 4 phút - 39 giây2014-12-26 20:49:05 1 Xem bài làm
49 Sam Sam10 4 phút - 42 giây2015-04-04 09:40:03 1 Xem bài làm
50 Đặng Đỗ Bá Minh10 4 phút - 44 giây2015-01-20 20:47:07 7 Xem bài làm