Lớp 3 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 2139

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Cháy Hết Mình Cùng Fairy Tail10 0 phút - 42 giây2015-09-26 06:00:57 1 Xem bài làm
2 Minh Hiền10 0 phút - 42 giây2015-10-02 09:35:32 1 Xem bài làm
3 Mo Mam10 0 phút - 45 giây2016-08-22 19:12:58 2 Xem bài làm
4 Công chúa Nấm10 0 phút - 46 giây2015-07-03 13:59:01 1 Xem bài làm
5 Trương Đức Mạnh10 0 phút - 49 giây2015-05-05 21:58:02 1 Xem bài làm
6 gotenks10 0 phút - 49 giây2014-11-16 18:32:48 1 Xem bài làm
7 trần minh quân10 0 phút - 50 giây2015-03-05 10:42:14 1 Xem bài làm
8 Đặng Hồng Trung10 0 phút - 50 giây2014-11-16 18:40:54 1 Xem bài làm
9 Trung Dolce10 0 phút - 51 giây2015-05-04 21:21:20 1 Xem bài làm
10 Trương Quang Đạt10 0 phút - 52 giây2014-11-09 18:24:41 4 Xem bài làm
11 Trung Dolce10 0 phút - 52 giây2014-11-12 13:26:17 1 Xem bài làm
12 Trung Dolce10 0 phút - 53 giây2014-11-16 18:31:14 1 Xem bài làm
13 Huỳnh Nguyên Phúc10 0 phút - 53 giây2014-12-16 05:38:33 1 Xem bài làm
14 naruto10 0 phút - 54 giây2016-05-05 19:46:37 1 Xem bài làm
15 Hoàng Trung Kiên10 0 phút - 55 giây2016-05-19 17:56:47 1 Xem bài làm
16 Nguyễn Công Biển10 0 phút - 55 giây2015-06-24 16:07:04 1 Xem bài làm
17 Thỏ Trắng10 0 phút - 55 giây2015-03-15 19:40:48 1 Xem bài làm
18 tungtung10 0 phút - 55 giây2014-11-12 12:56:13 1 Xem bài làm
19 kissmyasshloe10 0 phút - 58 giây2016-05-25 21:54:40 1 Xem bài làm
20 Do Hong Lien10 0 phút - 59 giây2015-10-04 16:42:31 1 Xem bài làm
21 Siêu Nhân X10 1 phút - 0 giây2015-01-25 20:25:13 1 Xem bài làm
22 xoai_lvt10 1 phút - 0 giây2014-12-18 20:10:18 1 Xem bài làm
23 Trần Duy Hưng10 1 phút - 0 giây2015-10-03 18:03:46 1 Xem bài làm
24 Lê ĐứcThành10 1 phút - 0 giây2015-07-01 19:26:35 1 Xem bài làm
25 Doraemon10 1 phút - 2 giây2015-04-20 20:13:31 1 Xem bài làm
26 Lê Hùng Minh10 1 phút - 2 giây2015-04-12 19:34:08 1 Xem bài làm
27 Thiên Long10 1 phút - 3 giây2015-07-03 13:57:32 1 Xem bài làm
28 Hoàng Nguyễn xuân10 1 phút - 3 giây2015-04-30 17:16:35 1 Xem bài làm
29 Công chúa Jino10 1 phút - 3 giây2015-03-22 13:03:04 1 Xem bài làm
30 Nguyễn Minh Đức10 1 phút - 3 giây2015-03-05 10:46:51 1 Xem bài làm
31 Đỗ Duy Hào10 1 phút - 3 giây2015-02-06 21:33:08 1 Xem bài làm
32 thianh_410 1 phút - 3 giây2014-12-31 21:23:39 1 Xem bài làm
33 atxanh10 1 phút - 3 giây2014-12-10 20:22:33 1 Xem bài làm
34 do duc anh10 1 phút - 4 giây2015-10-11 16:09:52 1 Xem bài làm
35 Luhan10 1 phút - 4 giây2015-06-24 17:56:28 1 Xem bài làm
36 le van hau10 1 phút - 4 giây2015-01-19 11:28:41 1 Xem bài làm
37 Nguyễn tHị Hồng Vân10 1 phút - 4 giây2015-01-09 17:24:48 1 Xem bài làm
38 nguyenthianh10 1 phút - 4 giây2014-12-18 12:21:33 1 Xem bài làm
39 deka tetsu10 1 phút - 5 giây2016-12-06 13:50:33 1 Xem bài làm
40 Hoàng Minh Sang10 1 phút - 5 giây2015-10-23 21:34:51 1 Xem bài làm
41 mình ko tên10 1 phút - 5 giây2015-05-26 07:30:48 1 Xem bài làm
42 Lê Quang Phúc10 1 phút - 5 giây2015-03-01 08:17:34 1 Xem bài làm
43 khampha10 1 phút - 5 giây2015-01-09 08:50:24 1 Xem bài làm
44 Đặng Hồng Trung10 1 phút - 6 giây2014-11-20 07:00:18 1 Xem bài làm
45 AN10 1 phút - 6 giây2015-10-04 20:38:42 1 Xem bài làm
46 nguyễnthianh10 1 phút - 6 giây2014-12-21 20:27:08 1 Xem bài làm
47 anhxanh10 1 phút - 6 giây2014-12-10 20:44:30 1 Xem bài làm
48 Nguyễn Hải Dương10 1 phút - 7 giây2016-07-07 09:14:58 1 Xem bài làm
49 thianh_1a10 1 phút - 8 giây2014-12-10 19:56:35 1 Xem bài làm
50 Trần Thành Đức10 1 phút - 9 giây2016-11-22 10:10:43 1 Xem bài làm