Lớp 5 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1147

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 oOo KiRitO oOo10 1 phút - 31 giây2015-11-09 11:56:55 1 Xem bài làm
2 Nguyễn Hiếu Nhân10 1 phút - 47 giây2016-05-24 09:12:17 6 Xem bài làm
3 Sát thủ vô tình10 1 phút - 47 giây2015-06-06 10:44:43 1 Xem bài làm
4 Trần Phú Cường10 1 phút - 48 giây2016-03-29 08:40:10 1 Xem bài làm
5 Trương Quang Đạt10 1 phút - 50 giây2014-10-08 22:06:15 1 Xem bài làm
6 Tô Minh Sơn10 1 phút - 53 giây2016-12-04 16:29:58 1 Xem bài làm
7 Thái Thanh Tâm10 1 phút - 55 giây2016-03-29 16:54:04 1 Xem bài làm
8 tran sy minh quan10 1 phút - 56 giây2015-01-29 21:25:26 1 Xem bài làm
9 nguyen hoan thien10 2 phút - 5 giây2015-10-02 13:09:11 7 Xem bài làm
10 Nguyễn Thành Nam10 2 phút - 6 giây2015-04-09 20:42:19 5 Xem bài làm
11 Nguyen Duc Hiep10 2 phút - 7 giây2016-02-13 09:52:30 1 Xem bài làm
12 Nguyễn Quang Huy10 2 phút - 7 giây2015-04-22 13:46:31 1 Xem bài làm
13 Bé Giang Hồ10 2 phút - 11 giây2015-03-15 20:07:46 1 Xem bài làm
14 Bé Xu Ti10 2 phút - 14 giây2015-05-25 19:59:56 1 Xem bài làm
15 Trần Phú Cường10 2 phút - 19 giây2016-03-28 18:08:51 1 Xem bài làm
16 Lê Đức Thành10 2 phút - 20 giây2015-07-03 11:06:09 1 Xem bài làm
17 Tran Sy Minh Quan10 2 phút - 29 giây2014-12-26 21:27:10 1 Xem bài làm
18 Huỳnh Nguyên Phúc10 2 phút - 29 giây2014-12-23 10:47:35 1 Xem bài làm
19 Christina_Linh10 2 phút - 32 giây2015-07-10 14:42:06 4 Xem bài làm
20 Nguyen Thi Bao Tien10 2 phút - 32 giây2016-08-24 09:13:47 1 Xem bài làm
21 TRẦN ÁNH DƯƠNG10 2 phút - 32 giây2015-03-18 09:34:07 1 Xem bài làm
22 huhuhu10 2 phút - 34 giây2014-10-14 18:20:51 1 Xem bài làm
23 Nguyễn Thúy An10 2 phút - 34 giây2015-12-17 19:16:36 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Hoàng Phúc10 2 phút - 35 giây2015-11-30 14:20:38 1 Xem bài làm
25 Nguyễn Hải Nam10 2 phút - 42 giây2016-02-17 09:17:15 1 Xem bài làm
26 Nguyễn Công Chính10 2 phút - 43 giây2015-05-23 14:44:49 1 Xem bài làm
27 minhquan12310 2 phút - 43 giây2014-12-14 10:50:35 1 Xem bài làm
28 zeref drangeel10 2 phút - 51 giây2015-10-08 12:22:06 1 Xem bài làm
29 Nguyễn Nhật Mai10 2 phút - 56 giây2016-05-11 20:59:47 1 Xem bài làm
30 Nguyễn Đồng Minh Anh10 2 phút - 56 giây2016-05-07 16:46:42 1 Xem bài làm
31 Nguyễn Thế Anh10 2 phút - 59 giây2016-02-06 11:46:03 1 Xem bài làm
32 nguyen thanh tai10 3 phút - 0 giây2014-11-30 20:51:09 7 Xem bài làm
33 Nguyễn Sơn Lâm10 3 phút - 0 giây2015-04-10 16:30:53 1 Xem bài làm
34 Nguyễn Trung Hiếu10 3 phút - 4 giây2015-06-09 16:12:30 1 Xem bài làm
35 Nguyễn Đình Dũng10 3 phút - 15 giây2014-12-16 21:48:41 1 Xem bài làm
36 Nguyễn Hải Nam10 3 phút - 16 giây2016-02-18 19:55:21 1 Xem bài làm
37 phan trong nhan10 3 phút - 18 giây2015-03-30 15:53:11 1 Xem bài làm
38 Trần nguyễn Minh Dũng10 3 phút - 19 giây2015-03-25 20:42:25 1 Xem bài làm
39 NguyễnĐìnhDũng10 3 phút - 23 giây2014-12-10 21:17:02 1 Xem bài làm
40 trần minh quân10 3 phút - 23 giây2014-10-24 14:37:18 1 Xem bài làm
41 Nguyễn Trung Hiếu10 3 phút - 26 giây2015-06-09 10:04:22 1 Xem bài làm
42 Son Nguyen Cong10 3 phút - 29 giây2016-07-18 14:18:09 2 Xem bài làm
43 Lê Trọng Thế10 3 phút - 30 giây2015-06-08 16:25:00 1 Xem bài làm
44 Ngô Đặng Thùy Trúc10 3 phút - 35 giây2015-04-11 16:09:11 7 Xem bài làm
45 Nguyễn Phương Nghi10 3 phút - 36 giây2015-07-02 13:54:47 1 Xem bài làm
46 Vũ Đức Phong10 3 phút - 39 giây2016-10-28 20:40:17 1 Xem bài làm
47 Nguyễn Minh Đức10 3 phút - 40 giây2015-04-05 21:36:22 1 Xem bài làm
48 Nguyễn Đình Dũng10 3 phút - 42 giây2014-12-15 21:31:40 1 Xem bài làm
49 Toshiro Hitsugaya10 3 phút - 44 giây2016-05-10 21:39:02 1 Xem bài làm
50 Nguyễn Vũ Quốc Trung10 3 phút - 45 giây2016-06-09 20:11:56 1 Xem bài làm