Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1347

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Vũ Xuân Huy10 1 phút - 19 giây2016-04-20 18:08:56 1 Xem bài làm
2 Trương Quang Đạt10 1 phút - 31 giây2014-10-19 16:56:29 2 Xem bài làm
3 Nguyễn Khắc Minh Quân 4a310 1 phút - 34 giây2016-03-30 17:00:02 4 Xem bài làm
4 adasdsd10 1 phút - 38 giây2014-10-08 20:42:50 1 Xem bài làm
5 Thy Na Nguyễn10 1 phút - 57 giây2015-04-27 20:58:09 1 Xem bài làm
6 huhu10 2 phút - 6 giây2017-01-11 12:40:34 1 Xem bài làm
7 huhuhu10 2 phút - 6 giây2014-10-14 18:04:22 1 Xem bài làm
8 Nguyễn Quang Huy10 2 phút - 20 giây2015-04-23 21:14:47 1 Xem bài làm
9 Nguyễn Thị Thu Trang10 2 phút - 22 giây2015-05-12 21:31:12 1 Xem bài làm
10 Son Nguyen Cong10 2 phút - 27 giây2015-10-29 10:20:40 1 Xem bài làm
11 Lê Đức Thành10 2 phút - 27 giây2015-07-03 10:49:21 1 Xem bài làm
12 Nguyễn Nhật Minh10 2 phút - 29 giây2015-06-03 07:47:32 1 Xem bài làm
13 trần minh quân10 2 phút - 31 giây2015-06-14 09:21:37 4 Xem bài làm
14 Lê ĐứcThành10 2 phút - 35 giây2015-07-03 09:21:39 1 Xem bài làm
15 Nguyễn Việt Anh10 2 phút - 35 giây2015-04-06 10:51:04 1 Xem bài làm
16 Huỳnh Nguyên Phúc10 2 phút - 37 giây2014-12-18 17:19:15 1 Xem bài làm
17 Kiều Bích Huyền10 2 phút - 39 giây2016-01-09 23:32:53 1 Xem bài làm
18 Nguyễn Hương Giang10 2 phút - 41 giây2015-07-29 14:51:55 1 Xem bài làm
19 Ngo Quoc An10 2 phút - 42 giây2015-03-12 16:26:20 1 Xem bài làm
20 nguyen thi huyen phuong10 2 phút - 47 giây2015-05-25 20:51:26 1 Xem bài làm
21 Phạm Thị Minh Ánh10 2 phút - 49 giây2014-11-23 18:36:53 1 Xem bài làm
22 Đặng Thị Ý Nhi10 2 phút - 50 giây2016-12-31 10:03:58 1 Xem bài làm
23 nguyen anh tuan10 2 phút - 58 giây2014-11-26 20:25:51 1 Xem bài làm
24 Vày Thượng Gia Lajc10 2 phút - 59 giây2015-03-04 21:19:08 1 Xem bài làm
25 Nguyễn Cao Cường10 3 phút - 3 giây2014-11-25 20:27:54 1 Xem bài làm
26 Phương Nguyễn10 3 phút - 6 giây2015-01-31 11:10:40 1 Xem bài làm
27 Nguyen Tran Quang Huy10 3 phút - 8 giây2015-03-19 20:40:40 1 Xem bài làm
28 Nguyễn Xuân Đạt10 3 phút - 12 giây2015-02-10 07:31:36 1 Xem bài làm
29 sasuruto10 3 phút - 16 giây2015-04-25 22:05:23 1 Xem bài làm
30 Trịnh Nguyễn Tuấn Anh10 3 phút - 16 giây2015-04-06 15:25:54 1 Xem bài làm
31 phạm thị thu10 3 phút - 16 giây2015-03-28 19:52:28 1 Xem bài làm
32 ng thu trang10 3 phút - 17 giây2015-05-12 21:08:40 1 Xem bài làm
33 Trương Quốc Cường10 3 phút - 18 giây2015-05-03 22:20:44 1 Xem bài làm
34 Đào Trọng Nghĩa10 3 phút - 19 giây2016-10-05 19:53:01 1 Xem bài làm
35 Nguyễn Thị Lan Anh10 3 phút - 23 giây2016-10-03 09:01:08 2 Xem bài làm
36 Vũ Thị Vân Anh10 3 phút - 23 giây2016-07-24 12:12:33 1 Xem bài làm
37 Nguyễn Khắc Minh Quân10 3 phút - 23 giây2016-01-24 17:56:56 1 Xem bài làm
38 Nguyễn Bá Hiếu10 3 phút - 23 giây2015-01-15 22:33:26 1 Xem bài làm
39 Trần Thị Hiền10 3 phút - 25 giây2016-07-15 10:44:25 1 Xem bài làm
40 Bui Thi Ha Phuong10 3 phút - 25 giây2015-01-08 21:13:24 1 Xem bài làm
41 Đỗ Khôi Nguyên10 3 phút - 26 giây2015-03-21 21:28:07 1 Xem bài làm
42 Tran Mai Ngoc10 3 phút - 30 giây2014-11-09 20:16:06 1 Xem bài làm
43 Lê Hùng Minh10 3 phút - 31 giây2015-04-10 12:06:16 1 Xem bài làm
44 Dương Thành Trung10 3 phút - 31 giây2015-03-17 12:06:09 1 Xem bài làm
45 Đàm Minh Quang10 3 phút - 33 giây2016-07-30 09:05:48 1 Xem bài làm
46 Hoang Quoc Tuan10 3 phút - 33 giây2014-10-11 22:57:01 1 Xem bài làm
47 NGUYỄN XUÂN ĐẠT10 3 phút - 36 giây2015-02-04 09:50:09 1 Xem bài làm
48 Nguyễn Hà Phương10 3 phút - 37 giây2015-01-27 12:02:12 1 Xem bài làm
49 Phan Huỳnh Minh Tuấn10 3 phút - 40 giây2016-12-22 12:37:46 1 Xem bài làm
50 Lê Thị Mai Anh10 3 phút - 41 giây2015-10-10 14:43:49 1 Xem bài làm