Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1276

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Vũ Xuân Huy10 1 phút - 19 giây2016-04-20 18:08:56 1 Xem bài làm
2 Trương Quang Đạt10 1 phút - 31 giây2014-10-19 16:56:29 2 Xem bài làm
3 Nguyễn Khắc Minh Quân 4a310 1 phút - 34 giây2016-03-30 17:00:02 4 Xem bài làm
4 adasdsd10 1 phút - 38 giây2014-10-08 20:42:50 1 Xem bài làm
5 Thy Na Nguyễn10 1 phút - 57 giây2015-04-27 20:58:09 1 Xem bài làm
6 huhuhu10 2 phút - 6 giây2014-10-14 18:04:22 1 Xem bài làm
7 Nguyễn Quang Huy10 2 phút - 20 giây2015-04-23 21:14:47 1 Xem bài làm
8 Nguyễn Thị Thu Trang10 2 phút - 22 giây2015-05-12 21:31:12 1 Xem bài làm
9 Son Nguyen Cong10 2 phút - 27 giây2015-10-29 10:20:40 1 Xem bài làm
10 Lê Đức Thành10 2 phút - 27 giây2015-07-03 10:49:21 1 Xem bài làm
11 Nguyễn Nhật Minh10 2 phút - 29 giây2015-06-03 07:47:32 1 Xem bài làm
12 trần minh quân10 2 phút - 31 giây2015-06-14 09:21:37 4 Xem bài làm
13 Lê ĐứcThành10 2 phút - 35 giây2015-07-03 09:21:39 1 Xem bài làm
14 Nguyễn Việt Anh10 2 phút - 35 giây2015-04-06 10:51:04 1 Xem bài làm
15 Huỳnh Nguyên Phúc10 2 phút - 37 giây2014-12-18 17:19:15 1 Xem bài làm
16 Kiều Bích Huyền10 2 phút - 39 giây2016-01-09 23:32:53 1 Xem bài làm
17 Nguyễn Hương Giang10 2 phút - 41 giây2015-07-29 14:51:55 1 Xem bài làm
18 Ngo Quoc An10 2 phút - 42 giây2015-03-12 16:26:20 1 Xem bài làm
19 nguyen thi huyen phuong10 2 phút - 47 giây2015-05-25 20:51:26 1 Xem bài làm
20 Phạm Thị Minh Ánh10 2 phút - 49 giây2014-11-23 18:36:53 1 Xem bài làm
21 nguyen anh tuan10 2 phút - 58 giây2014-11-26 20:25:51 1 Xem bài làm
22 Vày Thượng Gia Lajc10 2 phút - 59 giây2015-03-04 21:19:08 1 Xem bài làm
23 Nguyễn Cao Cường10 3 phút - 3 giây2014-11-25 20:27:54 1 Xem bài làm
24 Phương Nguyễn10 3 phút - 6 giây2015-01-31 11:10:40 1 Xem bài làm
25 Nguyen Tran Quang Huy10 3 phút - 8 giây2015-03-19 20:40:40 1 Xem bài làm
26 Nguyễn Xuân Đạt10 3 phút - 12 giây2015-02-10 07:31:36 1 Xem bài làm
27 sasuruto10 3 phút - 16 giây2015-04-25 22:05:23 1 Xem bài làm
28 Trịnh Nguyễn Tuấn Anh10 3 phút - 16 giây2015-04-06 15:25:54 1 Xem bài làm
29 phạm thị thu10 3 phút - 16 giây2015-03-28 19:52:28 1 Xem bài làm
30 ng thu trang10 3 phút - 17 giây2015-05-12 21:08:40 1 Xem bài làm
31 Trương Quốc Cường10 3 phút - 18 giây2015-05-03 22:20:44 1 Xem bài làm
32 Đào Trọng Nghĩa10 3 phút - 19 giây2016-10-05 19:53:01 1 Xem bài làm
33 Nguyễn Bá Hiếu10 3 phút - 23 giây2015-01-15 22:33:26 1 Xem bài làm
34 Nguyễn Thị Lan Anh10 3 phút - 23 giây2016-10-03 09:01:08 2 Xem bài làm
35 Vũ Thị Vân Anh10 3 phút - 23 giây2016-07-24 12:12:33 1 Xem bài làm
36 Nguyễn Khắc Minh Quân10 3 phút - 23 giây2016-01-24 17:56:56 1 Xem bài làm
37 Trần Thị Hiền10 3 phút - 25 giây2016-07-15 10:44:25 1 Xem bài làm
38 Bui Thi Ha Phuong10 3 phút - 25 giây2015-01-08 21:13:24 1 Xem bài làm
39 Đỗ Khôi Nguyên10 3 phút - 26 giây2015-03-21 21:28:07 1 Xem bài làm
40 Tran Mai Ngoc10 3 phút - 30 giây2014-11-09 20:16:06 1 Xem bài làm
41 Lê Hùng Minh10 3 phút - 31 giây2015-04-10 12:06:16 1 Xem bài làm
42 Dương Thành Trung10 3 phút - 31 giây2015-03-17 12:06:09 1 Xem bài làm
43 Đàm Minh Quang10 3 phút - 33 giây2016-07-30 09:05:48 1 Xem bài làm
44 Hoang Quoc Tuan10 3 phút - 33 giây2014-10-11 22:57:01 1 Xem bài làm
45 NGUYỄN XUÂN ĐẠT10 3 phút - 36 giây2015-02-04 09:50:09 1 Xem bài làm
46 Nguyễn Hà Phương10 3 phút - 37 giây2015-01-27 12:02:12 1 Xem bài làm
47 Lê Thị Mai Anh10 3 phút - 41 giây2015-10-10 14:43:49 1 Xem bài làm
48 Tran Khanh Phong10 3 phút - 43 giây2014-12-27 21:58:31 2 Xem bài làm
49 luong quoc anh10 3 phút - 43 giây2015-02-06 10:12:39 1 Xem bài làm
50 Nguyễn Tiến Đạt10 3 phút - 44 giây2015-08-09 16:37:07 1 Xem bài làm