Lớp 5 - Kiểm tra tháng 9 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 729

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Trương Quang Đạt10 1 phút - 54 giây2014-09-07 20:00:50 4 Xem bài làm
2 Nguyễn Hoàng Phúc10 1 phút - 58 giây2015-12-01 13:42:19 1 Xem bài làm
3 Trần Phú Cường10 2 phút - 7 giây2016-03-30 15:56:38 1 Xem bài làm
4 Trần Phú Cường10 2 phút - 8 giây2016-03-28 18:05:38 1 Xem bài làm
5 Nguyễn Thế Duy10 2 phút - 14 giây2015-03-12 09:33:27 1 Xem bài làm
6 trần minh quân10 2 phút - 23 giây2015-06-09 09:53:33 7 Xem bài làm
7 Lê Tuấn Anh10 2 phút - 24 giây2015-03-14 10:09:56 1 Xem bài làm
8 Thái Thanh Tâm10 2 phút - 31 giây2016-03-29 16:52:00 1 Xem bài làm
9 MINHANH10 2 phút - 33 giây2015-08-19 15:51:47 1 Xem bài làm
10 Nguyễn Thị Hoa10 2 phút - 34 giây2015-03-12 10:37:09 1 Xem bài làm
11 nguyen hoan thien10 2 phút - 36 giây2015-10-05 11:53:25 2 Xem bài làm
12 Tô Minh Sơn10 2 phút - 38 giây2016-12-04 16:27:55 2 Xem bài làm
13 Trần Phú Cường10 2 phút - 41 giây2016-03-29 08:36:53 1 Xem bài làm
14 Nguyễn Quang Huy10 2 phút - 52 giây2015-04-22 13:55:31 1 Xem bài làm
15 Dương Hoàng Khánh10 2 phút - 52 giây2015-03-15 08:53:06 1 Xem bài làm
16 Trần Phú Cường10 2 phút - 56 giây2016-03-28 16:09:29 1 Xem bài làm
17 Huỳnh Nguyên Phúc10 2 phút - 56 giây2014-12-23 10:51:56 1 Xem bài làm
18 Nguyễn Đồng Minh Anh10 2 phút - 59 giây2016-05-11 21:03:37 1 Xem bài làm
19 Ác Mộng10 3 phút - 1 giây2015-07-22 15:57:39 1 Xem bài làm
20 Nguyễn Trung Hiếu10 3 phút - 7 giây2015-06-09 16:04:49 1 Xem bài làm
21 Vu Minh Thu10 3 phút - 14 giây2015-02-26 21:28:10 1 Xem bài làm
22 Son Nguyen Cong10 3 phút - 35 giây2015-10-29 09:28:57 1 Xem bài làm
23 oOo Zeref Drangeel oOo10 3 phút - 38 giây2015-10-09 12:14:52 1 Xem bài làm
24 Trần Ánh Dương10 3 phút - 40 giây2017-01-15 18:27:52 1 Xem bài làm
25 Nguyễn Cao Cường10 3 phút - 43 giây2014-12-20 09:47:33 1 Xem bài làm
26 luong tu linh10 3 phút - 49 giây2015-08-30 08:34:21 1 Xem bài làm
27 Nguyễn Như Thảo10 3 phút - 59 giây2015-03-04 18:25:23 1 Xem bài làm
28 nguyen minh huyen10 4 phút - 1 giây2014-09-18 20:58:48 1 Xem bài làm
29 Trần Doãn Tuấn10 4 phút - 26 giây2014-10-04 20:27:48 1 Xem bài làm
30 Nguyen Duc Hiep10 4 phút - 27 giây2016-02-13 09:50:10 1 Xem bài làm
31 Mạch Thu Hương10 4 phút - 29 giây2015-03-07 23:29:47 1 Xem bài làm
32 Khi Bang Roi Nuoc Mat10 4 phút - 31 giây2015-01-28 21:42:07 1 Xem bài làm
33 Do Thai Bao10 4 phút - 32 giây2015-01-18 16:51:32 1 Xem bài làm
34 Harry James Potter10 4 phút - 37 giây2016-05-15 04:40:45 1 Xem bài làm
35 Lê Việt Hoàng10 4 phút - 40 giây2015-04-07 09:38:16 1 Xem bài làm
36 koro_sensei10 4 phút - 41 giây2015-01-09 11:05:59 1 Xem bài làm
37 Thái Hồ10 5 phút - 10 giây2015-06-29 21:37:33 1 Xem bài làm
38 Đặng Bùi Duy Hiến10 5 phút - 12 giây2016-12-07 05:38:19 1 Xem bài làm
39 Trần Thị Mai10 5 phút - 12 giây2015-03-16 13:11:57 1 Xem bài làm
40 nguyentronganhtu10 5 phút - 19 giây2014-09-11 15:35:09 7 Xem bài làm
41 Nguyễn Thị Hương LY10 5 phút - 26 giây2015-03-16 13:04:04 1 Xem bài làm
42 Nguyễn Bảo Ngân10 5 phút - 27 giây2016-03-09 11:48:38 1 Xem bài làm
43 Nguyễn Anh Thư10 5 phút - 39 giây2015-03-25 21:49:32 1 Xem bài làm
44 Pham Quoc Huy10 5 phút - 40 giây2015-03-16 21:54:09 1 Xem bài làm
45 Vinh Vũ10 5 phút - 43 giây2015-07-29 09:01:24 1 Xem bài làm
46 Tran Thanh Huan10 5 phút - 43 giây2014-10-06 22:11:32 1 Xem bài làm
47 Nguyen Minh10 6 phút - 5 giây2015-03-10 08:52:02 1 Xem bài làm
48 Nghiêm Minh Hoàng10 6 phút - 13 giây2014-11-15 17:58:06 2 Xem bài làm
49 Vũ Duy10 6 phút - 16 giây2015-03-17 21:34:18 1 Xem bài làm
50 Nguyễn Trí Dũng10 6 phút - 22 giây2016-02-13 08:37:12 1 Xem bài làm