Lớp 4 - Kiểm tra tháng 9 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1382

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Vũ Xuân Huy10 0 phút - 45 giây2016-04-20 18:09:50 1 Xem bài làm
2 Trương Quang Đạt10 1 phút - 4 giây2015-01-20 20:53:36 2 Xem bài làm
3 Hà ĐứcThụ10 1 phút - 14 giây2015-03-17 20:23:41 1 Xem bài làm
4 Bé Giang Hồ10 1 phút - 14 giây2015-03-16 20:47:07 1 Xem bài làm
5 Nguyễn Khắc Minh Quân 4a310 1 phút - 17 giây2016-04-15 11:38:11 7 Xem bài làm
6 Nguyễn Hồng Thái10 1 phút - 19 giây2015-02-18 22:29:33 1 Xem bài làm
7 huhuhu10 1 phút - 22 giây2014-10-14 18:06:05 1 Xem bài làm
8 Sam Sam10 1 phút - 25 giây2015-05-19 21:25:05 1 Xem bài làm
9 trần minh quân10 1 phút - 26 giây2015-03-05 10:56:01 1 Xem bài làm
10 Lê Thi Ngoc Anh10 1 phút - 29 giây2016-11-06 11:27:53 1 Xem bài làm
11 nguyen thanh tai10 1 phút - 32 giây2015-01-26 21:53:11 8 Xem bài làm
12 Nguyễn Công Biển10 1 phút - 32 giây2015-03-27 21:26:15 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Minh Thương10 1 phút - 33 giây2015-03-19 20:12:48 1 Xem bài làm
14 nguyen thanh tai10 1 phút - 36 giây2015-01-26 22:04:12 1 Xem bài làm
15 Công chúa Nấm10 1 phút - 38 giây2015-03-08 14:55:20 3 Xem bài làm
16 Trần Duy Hưng10 1 phút - 39 giây2015-08-15 12:42:05 1 Xem bài làm
17 Đỗ Ngọc Hải10 1 phút - 39 giây2015-05-24 20:24:51 1 Xem bài làm
18 Nguyễn Tùng Chi10 1 phút - 39 giây2014-09-19 22:33:08 1 Xem bài làm
19 Lê Đức Thành10 1 phút - 41 giây2015-07-01 16:31:03 1 Xem bài làm
20 Vũ Thu Huyền10 1 phút - 41 giây2015-04-01 11:08:16 1 Xem bài làm
21 Lê Thị Phương Thảo10 1 phút - 43 giây2015-06-16 07:53:13 1 Xem bài làm
22 Vu Thu Huyen10 1 phút - 43 giây2015-04-04 07:37:12 1 Xem bài làm
23 Lê ĐứcThành10 1 phút - 43 giây2015-07-01 12:07:49 1 Xem bài làm
24 naruto10 1 phút - 44 giây2016-04-29 21:03:43 1 Xem bài làm
25 nguyen thi thu trang10 1 phút - 46 giây2015-05-10 18:35:05 1 Xem bài làm
26 Đỗ Ngọc Hải10 1 phút - 47 giây2015-05-27 12:53:54 1 Xem bài làm
27 nguyễn trọng quân10 1 phút - 48 giây2016-02-14 13:12:12 2 Xem bài làm
28 truong duc manh10 1 phút - 51 giây2015-05-03 22:08:20 1 Xem bài làm
29 Đỗ Khôi Nguyên10 1 phút - 51 giây2015-03-21 21:30:20 1 Xem bài làm
30 Bùi Quang Huy10 1 phút - 51 giây2015-01-31 16:50:11 1 Xem bài làm
31 Le Anh Duc10 1 phút - 52 giây2015-06-26 13:36:01 1 Xem bài làm
32 Huy Lê10 1 phút - 52 giây2015-02-09 21:31:30 1 Xem bài làm
33 Uyen Duong Chau10 1 phút - 54 giây2015-07-08 10:38:22 1 Xem bài làm
34 Nguyễn Nhật Minh10 1 phút - 55 giây2015-06-03 08:03:31 1 Xem bài làm
35 Nguyễn Việt Anh10 1 phút - 55 giây2015-04-07 09:15:10 1 Xem bài làm
36 Vũ Thu Huyền10 1 phút - 55 giây2015-03-31 11:01:49 1 Xem bài làm
37 Zzz_YêU KeN KaNeKi_zzZ10 1 phút - 56 giây2015-05-31 21:43:43 1 Xem bài làm
38 Vũ Thu Huyền10 1 phút - 57 giây2015-03-31 05:42:00 1 Xem bài làm
39 Do Duy Hao10 1 phút - 57 giây2015-02-11 20:56:38 1 Xem bài làm
40 Nguyễn Anh Kim Hân10 1 phút - 58 giây2015-06-15 12:45:47 1 Xem bài làm
41 Trần Thị Nhài10 1 phút - 59 giây2015-06-13 22:24:49 1 Xem bài làm
42 Vũ Thu Huyền10 2 phút - 0 giây2015-04-01 11:27:59 1 Xem bài làm
43 ng thu trang10 2 phút - 1 giây2015-05-12 21:11:42 1 Xem bài làm
44 đức10 2 phút - 3 giây2015-03-03 20:04:21 6 Xem bài làm
45 Nguyễn Đinh Tân10 2 phút - 4 giây2015-06-23 15:15:28 1 Xem bài làm
46 Nguyễn Thị Thu Trang10 2 phút - 4 giây2015-05-12 21:18:12 1 Xem bài làm
47 Lê Thi Ngoc Anh10 2 phút - 5 giây2016-11-01 12:04:38 1 Xem bài làm
48 Dang Huynh khanh Duong10 2 phút - 6 giây2014-09-21 07:46:05 1 Xem bài làm
49 Vũ Thu Huyền10 2 phút - 7 giây2015-03-31 11:10:17 1 Xem bài làm
50 Nguyen Tuan Viet10 2 phút - 8 giây2015-02-27 20:58:09 1 Xem bài làm