Lớp 4 - Kiểm tra tháng 9 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1327

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Vũ Xuân Huy10 0 phút - 45 giây2016-04-20 18:09:50 1 Xem bài làm
2 Trương Quang Đạt10 1 phút - 4 giây2015-01-20 20:53:36 2 Xem bài làm
3 Hà ĐứcThụ10 1 phút - 14 giây2015-03-17 20:23:41 1 Xem bài làm
4 Bé Giang Hồ10 1 phút - 14 giây2015-03-16 20:47:07 1 Xem bài làm
5 Nguyễn Khắc Minh Quân 4a310 1 phút - 17 giây2016-04-15 11:38:11 7 Xem bài làm
6 Nguyễn Hồng Thái10 1 phút - 19 giây2015-02-18 22:29:33 1 Xem bài làm
7 huhuhu10 1 phút - 22 giây2014-10-14 18:06:05 1 Xem bài làm
8 Sam Sam10 1 phút - 25 giây2015-05-19 21:25:05 1 Xem bài làm
9 trần minh quân10 1 phút - 26 giây2015-03-05 10:56:01 1 Xem bài làm
10 nguyen thanh tai10 1 phút - 32 giây2015-01-26 21:53:11 8 Xem bài làm
11 Nguyễn Công Biển10 1 phút - 32 giây2015-03-27 21:26:15 1 Xem bài làm
12 Nguyễn Minh Thương10 1 phút - 33 giây2015-03-19 20:12:48 1 Xem bài làm
13 nguyen thanh tai10 1 phút - 36 giây2015-01-26 22:04:12 1 Xem bài làm
14 Công chúa Nấm10 1 phút - 38 giây2015-03-08 14:55:20 3 Xem bài làm
15 Trần Duy Hưng10 1 phút - 39 giây2015-08-15 12:42:05 1 Xem bài làm
16 Đỗ Ngọc Hải10 1 phút - 39 giây2015-05-24 20:24:51 1 Xem bài làm
17 Nguyễn Tùng Chi10 1 phút - 39 giây2014-09-19 22:33:08 1 Xem bài làm
18 Lê Đức Thành10 1 phút - 41 giây2015-07-01 16:31:03 1 Xem bài làm
19 Vũ Thu Huyền10 1 phút - 41 giây2015-04-01 11:08:16 1 Xem bài làm
20 Lê ĐứcThành10 1 phút - 43 giây2015-07-01 12:07:49 1 Xem bài làm
21 Lê Thị Phương Thảo10 1 phút - 43 giây2015-06-16 07:53:13 1 Xem bài làm
22 Vu Thu Huyen10 1 phút - 43 giây2015-04-04 07:37:12 1 Xem bài làm
23 naruto10 1 phút - 44 giây2016-04-29 21:03:43 1 Xem bài làm
24 nguyen thi thu trang10 1 phút - 46 giây2015-05-10 18:35:05 1 Xem bài làm
25 Đỗ Ngọc Hải10 1 phút - 47 giây2015-05-27 12:53:54 1 Xem bài làm
26 nguyễn trọng quân10 1 phút - 48 giây2016-02-14 13:12:12 2 Xem bài làm
27 truong duc manh10 1 phút - 51 giây2015-05-03 22:08:20 1 Xem bài làm
28 Đỗ Khôi Nguyên10 1 phút - 51 giây2015-03-21 21:30:20 1 Xem bài làm
29 Bùi Quang Huy10 1 phút - 51 giây2015-01-31 16:50:11 1 Xem bài làm
30 Le Anh Duc10 1 phút - 52 giây2015-06-26 13:36:01 1 Xem bài làm
31 Huy Lê10 1 phút - 52 giây2015-02-09 21:31:30 1 Xem bài làm
32 Uyen Duong Chau10 1 phút - 54 giây2015-07-08 10:38:22 1 Xem bài làm
33 Vũ Thu Huyền10 1 phút - 55 giây2015-03-31 11:01:49 1 Xem bài làm
34 Nguyễn Nhật Minh10 1 phút - 55 giây2015-06-03 08:03:31 1 Xem bài làm
35 Nguyễn Việt Anh10 1 phút - 55 giây2015-04-07 09:15:10 1 Xem bài làm
36 Zzz_YêU KeN KaNeKi_zzZ10 1 phút - 56 giây2015-05-31 21:43:43 1 Xem bài làm
37 Vũ Thu Huyền10 1 phút - 57 giây2015-03-31 05:42:00 1 Xem bài làm
38 Do Duy Hao10 1 phút - 57 giây2015-02-11 20:56:38 1 Xem bài làm
39 Nguyễn Anh Kim Hân10 1 phút - 58 giây2015-06-15 12:45:47 1 Xem bài làm
40 Trần Thị Nhài10 1 phút - 59 giây2015-06-13 22:24:49 1 Xem bài làm
41 Vũ Thu Huyền10 2 phút - 0 giây2015-04-01 11:27:59 1 Xem bài làm
42 ng thu trang10 2 phút - 1 giây2015-05-12 21:11:42 1 Xem bài làm
43 đức10 2 phút - 3 giây2015-03-03 20:04:21 6 Xem bài làm
44 Nguyễn Thị Thu Trang10 2 phút - 4 giây2015-05-12 21:18:12 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Đinh Tân10 2 phút - 4 giây2015-06-23 15:15:28 1 Xem bài làm
46 Dang Huynh khanh Duong10 2 phút - 6 giây2014-09-21 07:46:05 1 Xem bài làm
47 Vũ Thu Huyền10 2 phút - 7 giây2015-03-31 11:10:17 1 Xem bài làm
48 Nguyen Tuan Viet10 2 phút - 8 giây2015-02-27 20:58:09 1 Xem bài làm
49 phạm thị thu10 2 phút - 11 giây2015-03-28 19:48:37 1 Xem bài làm
50 Nguyễn Phương Linh10 2 phút - 12 giây2015-02-15 21:20:27 1 Xem bài làm