Lớp 2 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1938

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 songoku saiya thinh no10 0 phút - 32 giây2016-03-13 15:03:59 1 Xem bài làm
2 nguyen quang trung10 0 phút - 36 giây2016-04-09 07:08:27 1 Xem bài làm
3 Huỳnh Nguyên Phúc10 0 phút - 47 giây2014-12-16 05:29:47 1 Xem bài làm
4 Trần Sỹ Minh Quân10 0 phút - 47 giây2014-08-12 14:00:44 1 Xem bài làm
5 nguyen quang trung10 0 phút - 49 giây2016-02-28 17:15:33 1 Xem bài làm
6 nguyễnthianh10 0 phút - 49 giây2014-12-21 20:45:08 1 Xem bài làm
7 dolce tam10 0 phút - 51 giây2014-09-29 20:45:33 1 Xem bài làm
8 tôbáchiến10 0 phút - 54 giây2014-06-07 20:45:08 1 Xem bài làm
9 Trần Doãn Tuấn10 0 phút - 55 giây2014-10-04 20:16:39 1 Xem bài làm
10 Nguyễn Minh Thương10 0 phút - 57 giây2015-04-10 19:48:12 1 Xem bài làm
11 Nguyen Dat10 0 phút - 59 giây2015-05-02 15:54:28 1 Xem bài làm
12 Trung Dolce10 0 phút - 59 giây2014-09-29 20:41:20 1 Xem bài làm
13 huhuhu10 1 phút - 0 giây2014-10-14 17:44:38 1 Xem bài làm
14 My best friend10 1 phút - 0 giây2014-08-20 18:11:14 1 Xem bài làm
15 Trương Thị Minh Tú10 1 phút - 0 giây2014-07-03 16:41:09 1 Xem bài làm
16 Sam Sam10 1 phút - 1 giây2015-05-14 21:06:43 1 Xem bài làm
17 buibaominh10 1 phút - 1 giây2015-03-07 21:29:36 1 Xem bài làm
18 tungtung10 1 phút - 1 giây2014-10-19 19:39:54 1 Xem bài làm
19 Tuần Long10 1 phút - 3 giây2016-01-13 07:24:35 1 Xem bài làm
20 Đào Trọng Nobita10 1 phút - 3 giây2015-02-12 09:44:18 1 Xem bài làm
21 Nguyen Ngoc Son10 1 phút - 3 giây2014-08-10 21:26:52 1 Xem bài làm
22 Trương Quang Đạt10 1 phút - 5 giây2014-06-07 09:40:40 1 Xem bài làm
23 fami_lvt10 1 phút - 5 giây2014-12-21 16:20:52 1 Xem bài làm
24 Nguyen Minh Duc10 1 phút - 6 giây2015-01-26 15:32:32 1 Xem bài làm
25 Nguyễn Trọng Tín10 1 phút - 6 giây2015-01-07 21:31:17 1 Xem bài làm
26 Nguyễn Anh Khôi10 1 phút - 7 giây2015-11-11 19:49:46 1 Xem bài làm
27 khampha10 1 phút - 8 giây2015-01-09 08:25:02 1 Xem bài làm
28 zZz Nguyễn Quang Duy oOo10 1 phút - 9 giây2016-03-04 22:15:12 1 Xem bài làm
29 le thanh tung10 1 phút - 9 giây2015-04-09 12:53:47 1 Xem bài làm
30 Lê Quang Phúc10 1 phút - 9 giây2015-01-31 19:18:28 1 Xem bài làm
31 Nguyễn Hà Anh10 1 phút - 9 giây2014-12-01 20:31:10 1 Xem bài làm
32 Bố Tướng Vân Nội10 1 phút - 9 giây2014-09-04 10:36:14 1 Xem bài làm
33 ngguyentronganhtu10 1 phút - 10 giây2014-11-25 12:10:06 1 Xem bài làm
34 truong duc manh10 1 phút - 11 giây2015-05-02 07:10:07 1 Xem bài làm
35 Đào Trọng Đạt10 1 phút - 11 giây2015-02-06 09:38:15 1 Xem bài làm
36 Mindaooggy10 1 phút - 11 giây2015-01-28 15:29:15 1 Xem bài làm
37 buibaominh10 1 phút - 12 giây2015-04-19 20:30:59 1 Xem bài làm
38 Đào Trọng Violympic10 1 phút - 12 giây2015-01-26 09:49:46 1 Xem bài làm
39 Nguyễn Thái Tuấn10 1 phút - 12 giây2015-01-07 19:25:40 1 Xem bài làm
40 nguyen thi xuan10 1 phút - 12 giây2014-12-14 08:53:57 1 Xem bài làm
41 thianh_410 1 phút - 13 giây2015-01-01 08:59:23 1 Xem bài làm
42 Nguyễn Công Tài10 1 phút - 15 giây2014-12-20 16:36:54 1 Xem bài làm
43 anhxanh10 1 phút - 15 giây2014-12-10 20:32:53 1 Xem bài làm
44 trang_2a10 1 phút - 15 giây2014-12-10 12:10:54 1 Xem bài làm
45 Hắc Long10 1 phút - 16 giây2016-01-10 11:56:19 1 Xem bài làm
46 Đào Hải Nam10 1 phút - 16 giây2015-02-06 09:08:36 1 Xem bài làm
47 nguyenthianh10 1 phút - 16 giây2014-12-05 19:55:46 1 Xem bài làm
48 Đỗ Ngọc Hải10 1 phút - 17 giây2015-05-24 15:27:06 1 Xem bài làm
49 Mie Ngố10 1 phút - 17 giây2014-10-26 17:25:20 1 Xem bài làm
50 Trung Dolce10 1 phút - 17 giây2014-09-07 09:54:09 1 Xem bài làm