Lớp 5 - Thi thử vào lớp 6 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 477

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Thái Thanh Tâm10 3 phút - 3 giây2016-04-06 08:33:52 1 Xem bài làm
2 Thái Thanh Tâm10 3 phút - 49 giây2016-04-05 08:23:01 1 Xem bài làm
3 ádfghjk10 3 phút - 55 giây2015-03-27 15:46:24 1 Xem bài làm
4 Đỗ Khôi Nguyên10 4 phút - 17 giây2015-03-21 21:13:35 1 Xem bài làm
5 Trần Phú Cường10 5 phút - 18 giây2016-03-28 16:04:10 1 Xem bài làm
6 Đỗ Duy Hào10 5 phút - 33 giây2015-02-15 19:55:17 7 Xem bài làm
7 phan quoc chien10 5 phút - 36 giây2016-03-31 15:55:54 1 Xem bài làm
8 phan quoc chien10 5 phút - 51 giây2016-04-06 15:54:09 1 Xem bài làm
9 Thái Thanh Tâm10 5 phút - 57 giây2016-03-29 16:49:19 1 Xem bài làm
10 Trần Phú Cường10 6 phút - 25 giây2016-03-28 18:02:22 1 Xem bài làm
11 ádg10 6 phút - 26 giây2015-03-27 15:01:46 1 Xem bài làm
12 Trần Phú Cường10 6 phút - 37 giây2016-03-29 08:33:08 1 Xem bài làm
13 Pham Quoc Huy10 6 phút - 48 giây2015-03-16 22:01:58 1 Xem bài làm
14 minhanh10 7 phút - 0 giây2015-08-16 16:24:51 1 Xem bài làm
15 Trần Phú Cường10 7 phút - 17 giây2016-03-30 15:53:24 1 Xem bài làm
16 phan quoc chien10 7 phút - 49 giây2016-03-31 16:06:18 1 Xem bài làm
17 Trần Phú Cường10 7 phút - 53 giây2016-03-30 07:59:34 1 Xem bài làm
18 Trương Quang Đạt10 8 phút - 29 giây2014-06-27 09:48:00 1 Xem bài làm
19 Học giỏi Math Violympic10 8 phút - 35 giây2016-03-31 20:07:46 1 Xem bài làm
20 nguyen dinh ky10 8 phút - 53 giây2016-06-12 08:47:02 1 Xem bài làm
21 Princess Twilight Sparkle10 9 phút - 26 giây2016-05-08 16:40:15 1 Xem bài làm
22 Trương Phương Chi10 9 phút - 54 giây2015-02-07 15:16:01 1 Xem bài làm
23 duy nguyen10 9 phút - 59 giây2014-08-08 18:44:37 1 Xem bài làm
24 siêu nhân nhẫn phong10 10 phút - 52 giây2015-06-15 19:59:56 1 Xem bài làm
25 Khi Bang Roi Nuoc Mat10 12 phút - 2 giây2015-01-28 21:54:58 1 Xem bài làm
26 Nghiêm Minh Hoàng10 12 phút - 5 giây2014-08-15 20:41:58 1 Xem bài làm
27 nguyenhoanghaidang10 12 phút - 35 giây2015-04-06 12:08:13 1 Xem bài làm
28 Nguyễn Trung Hiếu10 14 phút - 37 giây2015-06-14 16:37:53 1 Xem bài làm
29 Phan Nguyên Hạo10 15 phút - 5 giây2014-07-07 15:59:04 1 Xem bài làm
30 Trần Phú Cường10 15 phút - 7 giây2016-03-28 14:11:21 1 Xem bài làm
31 Nguyen Viet Chi Quan10 15 phút - 8 giây2015-01-29 11:46:51 1 Xem bài làm
32 Mạch Thu Hương10 15 phút - 41 giây2015-03-07 23:51:03 1 Xem bài làm
33 minhluan2706199210 15 phút - 50 giây2014-07-11 15:46:14 1 Xem bài làm
34 Phan Nguyên Hạo10 19 phút - 17 giây2015-02-23 14:59:36 1 Xem bài làm
35 nguyen dinh da10 19 phút - 57 giây2014-09-29 19:56:57 1 Xem bài làm
36 Phi Hoàng10 20 phút - 38 giây2016-01-29 19:24:00 1 Xem bài làm
37 Nguyễn Ngọc Duy Phát10 20 phút - 41 giây2014-07-24 08:21:54 1 Xem bài làm
38 Vi Thành Tuân10 22 phút - 58 giây2014-07-07 11:15:47 1 Xem bài làm
39 Nguyễn Hoàng Nguyên Bảo10 24 phút - 14 giây2015-03-02 21:13:32 1 Xem bài làm
40 Vũ Hồng Quang10 24 phút - 24 giây2015-04-07 22:19:41 1 Xem bài làm
41 oOo Zeref Drangeel oOo9 2 phút - 58 giây2015-10-09 12:18:23 1 Xem bài làm
42 hà hoàng anh kiệt9 3 phút - 1 giây2016-03-31 16:02:20 1 Xem bài làm
43 Le Phuong Thuy9 3 phút - 20 giây2015-03-19 09:05:12 1 Xem bài làm
44 buibaominh9 3 phút - 40 giây2015-04-19 20:54:19 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Thành An9 3 phút - 56 giây2015-03-19 17:17:04 1 Xem bài làm
46 Nguyễn Minh Tùng9 4 phút - 21 giây2016-03-29 20:48:12 1 Xem bài làm
47 hà hoàng anh kiệt9 4 phút - 36 giây2016-03-31 16:13:06 1 Xem bài làm
48 tôbáchiến9 4 phút - 40 giây2014-06-07 20:56:11 1 Xem bài làm
49 Star Light9 4 phút - 56 giây2015-04-07 09:31:50 1 Xem bài làm
50 Bé Giang Hồ9 5 phút - 13 giây2015-03-16 20:32:48 1 Xem bài làm