Lớp 4 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 450

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Vũ Xuân Huy10 2 phút - 40 giây2016-04-22 17:01:49 1 Xem bài làm
2 Nguyễn Phương Linh10 3 phút - 34 giây2015-03-05 16:25:31 4 Xem bài làm
3 Nguyễn Việt Anh10 4 phút - 0 giây2015-04-07 09:27:28 1 Xem bài làm
4 huhuhu10 4 phút - 8 giây2014-10-14 18:14:10 1 Xem bài làm
5 Nguyễn Quang Huy10 4 phút - 48 giây2015-04-23 21:28:53 1 Xem bài làm
6 Nguyễn Anh Khôi10 5 phút - 29 giây2016-03-24 19:35:01 1 Xem bài làm
7 Trương Quang Đạt10 5 phút - 31 giây2014-05-17 16:06:37 3 Xem bài làm
8 to huyen trang10 7 phút - 7 giây2014-05-10 15:20:49 1 Xem bài làm
9 Le Dinh Huy10 7 phút - 57 giây2014-05-20 09:07:57 1 Xem bài làm
10 Nguyen Nhat Nam10 8 phút - 0 giây2014-10-17 15:24:35 3 Xem bài làm
11 Nghiêm Minh Hoàng10 8 phút - 4 giây2014-06-13 21:25:54 1 Xem bài làm
12 nguyen thanh tai10 8 phút - 13 giây2014-05-13 21:19:31 9 Xem bài làm
13 Nguyễn Hồng Nhiệm10 8 phút - 46 giây2014-07-21 15:46:26 1 Xem bài làm
14 Nguyen Tran Quang Huy10 8 phút - 53 giây2015-03-19 13:40:19 1 Xem bài làm
15 Nguyen Tran Quang Huy10 9 phút - 1 giây2015-03-20 07:59:44 1 Xem bài làm
16 Nguyễn Lân Hoàng10 9 phút - 36 giây2015-03-20 08:22:42 1 Xem bài làm
17 Lưu Hạ Anh10 9 phút - 45 giây2014-12-07 07:57:54 1 Xem bài làm
18 doremon10 9 phút - 50 giây2014-11-01 21:39:02 1 Xem bài làm
19 yen hai10 9 phút - 56 giây2015-07-22 10:19:34 1 Xem bài làm
20 Đàm Minh Quang10 10 phút - 47 giây2016-07-30 08:52:54 1 Xem bài làm
21 Dinh Thi Huyen Nga10 11 phút - 39 giây2016-08-20 20:22:48 1 Xem bài làm
22 Trần Thị Thanh10 12 phút - 12 giây2014-06-25 09:25:36 1 Xem bài làm
23 hoàng thị thu phương10 12 phút - 31 giây2014-05-14 05:19:23 1 Xem bài làm
24 Nguyen Tran Quang Huy10 12 phút - 53 giây2015-03-19 19:13:45 1 Xem bài làm
25 nguyen minh nghia10 13 phút - 4 giây2015-01-17 21:33:33 1 Xem bài làm
26 nguyentronganhtu10 13 phút - 15 giây2014-08-29 16:08:13 5 Xem bài làm
27 Phan Cu Bin10 13 phút - 48 giây2014-12-02 21:40:46 1 Xem bài làm
28 Hồ Anh Khôi10 14 phút - 36 giây2014-06-29 14:26:22 1 Xem bài làm
29 Nguyễn Thị Thủy10 14 phút - 53 giây2014-10-02 15:35:39 1 Xem bài làm
30 Nguyễn khắc Hào10 15 phút - 20 giây2015-02-25 15:55:07 1 Xem bài làm
31 Nguyễn Bá Hùng10 15 phút - 31 giây2016-05-15 18:37:51 1 Xem bài làm
32 trần đức lương10 15 phút - 42 giây2014-07-12 06:25:12 1 Xem bài làm
33 Nguyễn Đức Hiếu10 15 phút - 57 giây2014-06-21 11:31:55 1 Xem bài làm
34 Thuydung Nguyen10 16 phút - 1 giây2014-08-10 15:46:51 1 Xem bài làm
35 Đặng Thị Phương Liên10 16 phút - 11 giây2014-06-22 16:07:04 1 Xem bài làm
36 Phạm Cao Tuệ10 16 phút - 21 giây2016-08-15 21:14:29 1 Xem bài làm
37 Nguyễn Hoàng Tùng10 17 phút - 8 giây2015-02-18 17:18:02 2 Xem bài làm
38 hiendangan10 17 phút - 12 giây2014-07-15 19:33:10 1 Xem bài làm
39 buithitramy10 17 phút - 42 giây2014-05-17 08:36:34 1 Xem bài làm
40 Phạm Phương Thảo10 18 phút - 59 giây2014-05-26 21:05:50 1 Xem bài làm
41 Nguyen Thi Kieu Trang10 19 phút - 50 giây2016-04-28 19:13:04 1 Xem bài làm
42 Pham Minh Hieu10 20 phút - 5 giây2014-05-29 09:26:17 1 Xem bài làm
43 Lan Nguyễn Thị10 20 phút - 34 giây2015-05-23 15:43:04 1 Xem bài làm
44 phung nhat linhn 10 20 phút - 50 giây2014-08-04 20:14:35 1 Xem bài làm
45 cao thanh phuong10 20 phút - 53 giây2016-05-22 08:37:24 1 Xem bài làm
46 Nguyễn Hữu Tuấn Đạt10 21 phút - 17 giây2014-06-23 21:09:49 1 Xem bài làm
47 hoangkimoanh10 22 phút - 7 giây2014-07-17 15:55:32 1 Xem bài làm
48 phan thi thanh xuan10 22 phút - 39 giây2014-08-26 22:12:50 1 Xem bài làm
49 Hồ Xuân Trung10 22 phút - 45 giây2014-05-20 21:32:12 6 Xem bài làm
50 Trần Nguyễn Hữu Phát10 24 phút - 14 giây2015-01-04 21:10:32 1 Xem bài làm