Lớp 3 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1433

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 to nhat minh10 2 phút - 14 giây2014-06-07 21:24:47 1 Xem bài làm
2 nguyen quang trung10 2 phút - 30 giây2016-04-09 07:25:16 1 Xem bài làm
3 Nguyễn Anh Khôi10 2 phút - 40 giây2015-11-11 19:53:25 1 Xem bài làm
4 huhuhu10 2 phút - 46 giây2014-10-14 17:58:15 1 Xem bài làm
5 nguyen quang trung10 2 phút - 47 giây2016-03-05 20:52:24 1 Xem bài làm
6 trần minh quân10 2 phút - 48 giây2014-08-08 11:15:56 1 Xem bài làm
7 Trần Sỹ Minh Quân10 2 phút - 50 giây2014-08-12 14:08:04 1 Xem bài làm
8 Nguyen Nhat Nam10 3 phút - 3 giây2014-11-30 21:10:42 7 Xem bài làm
9 Đỗ Duy Mạnh10 3 phút - 11 giây2016-10-13 12:58:04 1 Xem bài làm
10 Trần Trọng Nghĩa10 3 phút - 23 giây2016-05-26 20:33:10 1 Xem bài làm
11 Nguyen Phuong Thao10 3 phút - 36 giây2014-06-07 20:31:28 1 Xem bài làm
12 Trần Trí Cường10 3 phút - 37 giây2016-05-12 21:55:04 1 Xem bài làm
13 Đỗ Khôi Nguyên10 3 phút - 39 giây2015-03-20 21:27:02 1 Xem bài làm
14 Doraemon10 3 phút - 42 giây2015-04-21 20:26:03 1 Xem bài làm
15 Lê Xuân Hải10 3 phút - 43 giây2016-11-28 12:50:46 1 Xem bài làm
16 Võ Lê Hoàng10 3 phút - 43 giây2015-01-17 23:16:22 1 Xem bài làm
17 Trần Thành Đức10 3 phút - 44 giây2016-11-22 10:18:57 1 Xem bài làm
18 Trương Quang Đạt10 3 phút - 46 giây2014-05-28 14:53:38 1 Xem bài làm
19 Nguyễn Duy Thịnh10 3 phút - 51 giây2016-09-03 08:49:41 1 Xem bài làm
20 Le Hong Linh10 3 phút - 51 giây2014-05-12 18:12:38 1 Xem bài làm
21 Hắc Long10 4 phút - 1 giây2016-01-12 07:26:57 1 Xem bài làm
22 Lê Quang Phúc10 4 phút - 12 giây2015-01-31 19:37:11 1 Xem bài làm
23 Trần Hiếu Ngân10 4 phút - 13 giây2015-03-13 20:59:01 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Tuấn Dũng10 4 phút - 19 giây2015-05-01 12:57:47 1 Xem bài làm
25 nguyễn trọng quân10 4 phút - 21 giây2016-01-26 07:03:06 2 Xem bài làm
26 Do Duy Hao10 4 phút - 21 giây2015-02-11 21:03:45 1 Xem bài làm
27 Nguyễn Thị Mai Hương10 4 phút - 26 giây2014-05-15 09:15:18 1 Xem bài làm
28 lê đức thắng10 4 phút - 29 giây2014-09-06 19:15:40 1 Xem bài làm
29 nguyen ngoc son10 4 phút - 43 giây2015-03-04 11:31:22 4 Xem bài làm
30 Nguyễn Việt Anh10 4 phút - 45 giây2016-05-02 15:24:39 1 Xem bài làm
31 tran minh quang10 4 phút - 47 giây2015-01-16 21:01:30 1 Xem bài làm
32 Trần Thái Nguyễn Dương10 4 phút - 50 giây2015-03-05 20:46:57 2 Xem bài làm
33 nguyen thi xuan10 4 phút - 54 giây2014-12-14 08:47:21 1 Xem bài làm
34 nguyentronganhtu10 5 phút - 3 giây2015-03-29 08:10:24 10 Xem bài làm
35 Đỗ Thị Phương Lan10 5 phút - 5 giây2016-05-06 15:54:15 1 Xem bài làm
36 Nguyễn Hương Giang10 5 phút - 6 giây2016-08-14 21:56:21 1 Xem bài làm
37 Lâm Thị Phương Anh10 5 phút - 9 giây2016-05-10 21:35:25 1 Xem bài làm
38 T_T10 5 phút - 11 giây2014-12-20 15:02:52 1 Xem bài làm
39 khampha10 5 phút - 13 giây2015-03-07 09:09:58 1 Xem bài làm
40 Đào Hải Nam10 5 phút - 18 giây2015-02-06 09:28:12 1 Xem bài làm
41 Nguyễn Ngọc Minh Anh10 5 phút - 20 giây2014-05-18 21:18:11 1 Xem bài làm
42 Hồ Mạnh Dũng10 5 phút - 30 giây2016-05-11 21:09:41 5 Xem bài làm
43 Lê Thi Ngoc Anh10 5 phút - 30 giây2016-11-09 13:34:50 1 Xem bài làm
44 taquangcu10 5 phút - 30 giây2015-01-01 16:06:22 1 Xem bài làm
45 Hoang Tuan Anh10 5 phút - 34 giây2014-09-24 20:58:40 1 Xem bài làm
46 Lê Bá Huy10 5 phút - 38 giây2014-06-04 11:28:29 1 Xem bài làm
47 Mạch Thu Hương10 5 phút - 39 giây2015-01-21 21:56:38 1 Xem bài làm
48 Bùi Thị Thu Phương10 5 phút - 40 giây2015-10-30 12:54:09 1 Xem bài làm
49 Phạm Bá Hoàng Thạch10 5 phút - 43 giây2016-09-30 23:24:57 1 Xem bài làm
50 nguyễn thị ninh10 5 phút - 54 giây2014-05-26 19:46:56 1 Xem bài làm