Lớp 3 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1494

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 to nhat minh10 2 phút - 14 giây2014-06-07 21:24:47 1 Xem bài làm
2 nguyen quang trung10 2 phút - 30 giây2016-04-09 07:25:16 1 Xem bài làm
3 Nguyễn Anh Khôi10 2 phút - 40 giây2015-11-11 19:53:25 1 Xem bài làm
4 huhuhu10 2 phút - 46 giây2014-10-14 17:58:15 1 Xem bài làm
5 nguyen quang trung10 2 phút - 47 giây2016-03-05 20:52:24 1 Xem bài làm
6 trần minh quân10 2 phút - 48 giây2014-08-08 11:15:56 1 Xem bài làm
7 Trần Sỹ Minh Quân10 2 phút - 50 giây2014-08-12 14:08:04 1 Xem bài làm
8 Nguyen Nhat Nam10 3 phút - 3 giây2014-11-30 21:10:42 7 Xem bài làm
9 Đỗ Duy Mạnh10 3 phút - 11 giây2016-10-13 12:58:04 1 Xem bài làm
10 Trần Văn Mạnh10 3 phút - 17 giây2017-01-18 20:46:12 1 Xem bài làm
11 Trần Trọng Nghĩa10 3 phút - 23 giây2016-05-26 20:33:10 1 Xem bài làm
12 Nguyen Phuong Thao10 3 phút - 36 giây2014-06-07 20:31:28 1 Xem bài làm
13 Trần Trí Cường10 3 phút - 37 giây2016-05-12 21:55:04 1 Xem bài làm
14 Đỗ Khôi Nguyên10 3 phút - 39 giây2015-03-20 21:27:02 1 Xem bài làm
15 Doraemon10 3 phút - 42 giây2015-04-21 20:26:03 1 Xem bài làm
16 Lê Xuân Hải10 3 phút - 43 giây2016-11-28 12:50:46 1 Xem bài làm
17 Võ Lê Hoàng10 3 phút - 43 giây2015-01-17 23:16:22 1 Xem bài làm
18 Trần Thành Đức10 3 phút - 44 giây2016-11-22 10:18:57 1 Xem bài làm
19 Trương Quang Đạt10 3 phút - 46 giây2014-05-28 14:53:38 1 Xem bài làm
20 Nguyễn Duy Thịnh10 3 phút - 51 giây2016-09-03 08:49:41 1 Xem bài làm
21 Le Hong Linh10 3 phút - 51 giây2014-05-12 18:12:38 1 Xem bài làm
22 Hắc Long10 4 phút - 1 giây2016-01-12 07:26:57 1 Xem bài làm
23 Lê Quang Phúc10 4 phút - 12 giây2015-01-31 19:37:11 1 Xem bài làm
24 Trần Hiếu Ngân10 4 phút - 13 giây2015-03-13 20:59:01 1 Xem bài làm
25 Nguyễn Tuấn Dũng10 4 phút - 19 giây2015-05-01 12:57:47 1 Xem bài làm
26 nguyễn trọng quân10 4 phút - 21 giây2016-01-26 07:03:06 2 Xem bài làm
27 Do Duy Hao10 4 phút - 21 giây2015-02-11 21:03:45 1 Xem bài làm
28 Nguyễn Thị Mai Hương10 4 phút - 26 giây2014-05-15 09:15:18 1 Xem bài làm
29 lê đức thắng10 4 phút - 29 giây2014-09-06 19:15:40 1 Xem bài làm
30 Hoàng Thị Thanh Tâm10 4 phút - 36 giây2017-01-08 08:34:10 1 Xem bài làm
31 nguyen ngoc son10 4 phút - 43 giây2015-03-04 11:31:22 4 Xem bài làm
32 Nguyễn Việt Anh10 4 phút - 45 giây2016-05-02 15:24:39 1 Xem bài làm
33 tran minh quang10 4 phút - 47 giây2015-01-16 21:01:30 1 Xem bài làm
34 Trần Thái Nguyễn Dương10 4 phút - 50 giây2015-03-05 20:46:57 2 Xem bài làm
35 nguyen thi xuan10 4 phút - 54 giây2014-12-14 08:47:21 1 Xem bài làm
36 nguyentronganhtu10 5 phút - 3 giây2015-03-29 08:10:24 10 Xem bài làm
37 Đỗ Thị Phương Lan10 5 phút - 5 giây2016-05-06 15:54:15 1 Xem bài làm
38 Nguyễn Hương Giang10 5 phút - 6 giây2016-08-14 21:56:21 1 Xem bài làm
39 Lâm Thị Phương Anh10 5 phút - 9 giây2016-05-10 21:35:25 1 Xem bài làm
40 T_T10 5 phút - 11 giây2014-12-20 15:02:52 1 Xem bài làm
41 khampha10 5 phút - 13 giây2015-03-07 09:09:58 1 Xem bài làm
42 Đào Hải Nam10 5 phút - 18 giây2015-02-06 09:28:12 1 Xem bài làm
43 Nguyễn Ngọc Minh Anh10 5 phút - 20 giây2014-05-18 21:18:11 1 Xem bài làm
44 taquangcu10 5 phút - 30 giây2015-01-01 16:06:22 1 Xem bài làm
45 Hồ Mạnh Dũng10 5 phút - 30 giây2016-05-11 21:09:41 5 Xem bài làm
46 Lê Thi Ngoc Anh10 5 phút - 30 giây2016-11-09 13:34:50 1 Xem bài làm
47 Hoang Tuan Anh10 5 phút - 34 giây2014-09-24 20:58:40 1 Xem bài làm
48 Lê Bá Huy10 5 phút - 38 giây2014-06-04 11:28:29 1 Xem bài làm
49 Mạch Thu Hương10 5 phút - 39 giây2015-01-21 21:56:38 1 Xem bài làm
50 Bùi Thị Thu Phương10 5 phút - 40 giây2015-10-30 12:54:09 1 Xem bài làm