Lớp 7 - Kiểm tra tháng 12 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 589

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Thị Thanh Lam10 2 phút - 36 giây2016-12-31 20:11:00 1 Xem bài làm
2 Dương Quân Hảo10 2 phút - 44 giây2017-01-17 15:55:46 1 Xem bài làm
3 Trần Huy Tâm10 2 phút - 50 giây2017-01-11 10:45:50 1 Xem bài làm
4 fdssd10 3 phút - 2 giây2016-12-25 10:58:42 1 Xem bài làm
5 Kudo10 3 phút - 15 giây2016-12-26 06:53:47 1 Xem bài làm
6 Trần Văn Nghiệp10 3 phút - 16 giây2017-01-05 14:55:38 1 Xem bài làm
7 Nguyen Viet Dat10 3 phút - 49 giây2017-01-05 13:51:59 1 Xem bài làm
8 do huyen10 3 phút - 53 giây2017-01-02 21:25:28 1 Xem bài làm
9 Lê Thị Minh tâm10 3 phút - 55 giây2017-01-09 16:35:10 1 Xem bài làm
10 Hoang Dieu Anh10 3 phút - 56 giây2017-01-15 10:30:49 1 Xem bài làm
11 bảo10 4 phút - 8 giây2016-12-21 18:02:55 1 Xem bài làm
12 Lương Hữu Thành10 4 phút - 11 giây2016-12-30 21:03:55 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Thị Thanh Lam10 4 phút - 22 giây2016-12-25 12:36:36 1 Xem bài làm
14 Thần Toán Học10 4 phút - 29 giây2017-01-19 16:36:11 1 Xem bài làm
15 ngô thị thương10 4 phút - 40 giây2017-01-17 15:48:13 1 Xem bài làm
16 Nguyễn Thị Thanh Lam10 4 phút - 44 giây2016-12-23 19:53:02 1 Xem bài làm
17 Luyện Thành Long10 4 phút - 47 giây2016-12-23 22:09:27 1 Xem bài làm
18 sdsddsdsdsd10 4 phút - 52 giây2016-12-27 19:30:27 1 Xem bài làm
19 Hotboy 200410 5 phút - 7 giây2017-01-12 20:12:51 1 Xem bài làm
20 Nguyễn Lê Lâm Phúc10 5 phút - 7 giây2016-12-23 15:39:15 1 Xem bài làm
21 Nguyễn Thị Thanh Lam10 5 phút - 22 giây2016-12-21 18:55:18 1 Xem bài làm
22 lê kiều anh10 5 phút - 26 giây2017-01-15 20:08:03 1 Xem bài làm
23 Nguyễn Tuấn Đạt10 5 phút - 36 giây2016-12-22 12:05:21 1 Xem bài làm
24 do phuong nam10 5 phút - 39 giây2016-12-23 19:51:18 1 Xem bài làm
25 Lê Quang Tuấn10 5 phút - 43 giây2017-01-08 09:39:00 1 Xem bài làm
26 Đặng Đoàn Đức Hoàng10 5 phút - 54 giây2016-12-26 19:43:44 1 Xem bài làm
27 nguyễn nam10 6 phút - 21 giây2016-12-26 14:21:34 1 Xem bài làm
28 Lê Thành Đạt10 6 phút - 23 giây2017-01-02 18:11:07 1 Xem bài làm
29 pham thanh dung10 6 phút - 57 giây2016-12-30 07:21:41 1 Xem bài làm
30 bùi thị thu trang10 7 phút - 4 giây2017-01-03 20:57:47 1 Xem bài làm
31 Dũng Trần Công10 7 phút - 7 giây2017-01-03 20:14:58 1 Xem bài làm
32 Nguyễn Hoàng Phúc10 7 phút - 46 giây2016-12-27 19:33:39 1 Xem bài làm
33 Nguyen Xuan Loc10 8 phút - 23 giây2016-12-23 12:53:27 1 Xem bài làm
34 Nguyễn Xuân Thông10 9 phút - 1 giây2016-12-24 19:22:35 1 Xem bài làm
35 Tram Nguyen10 9 phút - 38 giây2016-12-22 07:52:05 1 Xem bài làm
36 Nguyễn Ngọc Ánh10 9 phút - 48 giây2017-01-08 20:13:19 1 Xem bài làm
37 Nguyễn Sĩ Sơn10 15 phút - 9 giây2017-01-10 16:51:19 1 Xem bài làm
38 Hoàng Hưng10 15 phút - 55 giây2017-01-08 10:16:53 1 Xem bài làm
39 le khong bao minh10 18 phút - 54 giây2017-01-01 22:40:29 2 Xem bài làm
40 chipi10 26 phút - 47 giây2017-01-04 21:51:08 1 Xem bài làm
41 Trần Ánh Dương9 3 phút - 7 giây2017-01-12 19:47:39 1 Xem bài làm
42 Nguyễn Thị Thu Uyên9 3 phút - 8 giây2016-12-25 14:22:58 1 Xem bài làm
43 Nguyễn Minh Tú9 3 phút - 42 giây2016-12-25 20:50:22 2 Xem bài làm
44 Vũ Tiến Thành9 3 phút - 43 giây2017-01-19 17:38:27 1 Xem bài làm
45 Haruka_Ino9 3 phút - 50 giây2017-01-18 11:37:46 1 Xem bài làm
46 Méo nhóc đáng yêu9 3 phút - 50 giây2017-01-02 21:37:12 1 Xem bài làm
47 Toàn Quyền Nguyễn9 3 phút - 52 giây2017-01-07 12:03:11 1 Xem bài làm
48 Minh Quang KaiToKid9 3 phút - 58 giây2017-01-13 19:46:19 1 Xem bài làm
49 Tri Nguyenthong9 3 phút - 59 giây2017-01-01 20:04:22 1 Xem bài làm
50 A Lê Văn9 3 phút - 59 giây2016-12-22 20:08:53 1 Xem bài làm