Lớp 5 - Kiểm tra tháng 12 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 2053

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 tran van thang10 1 phút - 21 giây2017-01-10 11:25:26 1 Xem bài làm
2 Nguyen Bao Linh10 1 phút - 25 giây2017-01-01 10:41:04 1 Xem bài làm
3 Agru Bui10 1 phút - 42 giây2016-12-30 10:30:41 4 Xem bài làm
4 Tranminhhiep10 1 phút - 43 giây2017-01-18 10:55:50 1 Xem bài làm
5 tran van thang10 1 phút - 43 giây2017-01-09 10:46:46 1 Xem bài làm
6 UUTY10 1 phút - 46 giây2017-01-07 19:08:44 1 Xem bài làm
7 Đỗ Kim Lâm10 1 phút - 46 giây2016-12-23 17:46:41 1 Xem bài làm
8 tran van thang10 1 phút - 48 giây2017-01-09 10:29:32 1 Xem bài làm
9 Ngô Minh Đức10 1 phút - 50 giây2016-12-23 20:42:45 1 Xem bài làm
10 Đỗ Cao Thắng10 1 phút - 51 giây2017-01-13 15:19:17 1 Xem bài làm
11 Nguyễn Hải Long10 1 phút - 53 giây2017-01-18 18:26:03 1 Xem bài làm
12 Vua Bài Ma Thuật LuânYugi10 1 phút - 56 giây2017-01-05 18:45:39 1 Xem bài làm
13 nguyễn hương giang10 1 phút - 56 giây2017-01-16 15:05:29 3 Xem bài làm
14 Trần Hoàng Tú10 1 phút - 57 giây2016-12-22 20:53:55 1 Xem bài làm
15 Minh Nguyễn Cao10 1 phút - 58 giây2017-01-03 12:27:44 1 Xem bài làm
16 Nguyễn Đức Thắng10 2 phút - 1 giây2017-01-02 20:31:22 1 Xem bài làm
17 Lê Hoàng Lâm10 2 phút - 4 giây2016-12-24 14:39:35 1 Xem bài làm
18 phamvanquyettam10 2 phút - 5 giây2017-01-02 19:44:31 3 Xem bài làm
19 Hoang Phuc An10 2 phút - 6 giây2016-12-29 19:33:00 1 Xem bài làm
20 Nguyen Bao Tran10 2 phút - 6 giây2016-12-23 17:22:05 1 Xem bài làm
21 Nguyễn Quang Huy10 2 phút - 9 giây2017-01-11 17:13:58 1 Xem bài làm
22 kazuto kiriyaga10 2 phút - 9 giây2016-12-25 16:19:46 1 Xem bài làm
23 Đặng Thị Thuỳ Dương10 2 phút - 12 giây2017-01-04 20:40:02 1 Xem bài làm
24 DannySiv10 2 phút - 12 giây2016-12-22 08:54:21 1 Xem bài làm
25 Lê Tuấn Anh10 2 phút - 13 giây2017-01-17 22:07:28 1 Xem bài làm
26 Nguyễn Khắc Hiếu10 2 phút - 14 giây2017-01-11 07:12:50 1 Xem bài làm
27 BaDaoTrenTungHatGao Official10 2 phút - 14 giây2017-01-10 21:01:51 1 Xem bài làm
28 Nguyễn Thanh Huyền10 2 phút - 19 giây2017-01-14 15:43:38 1 Xem bài làm
29 Bùi Thị Kim Ngân10 2 phút - 19 giây2017-01-05 20:25:51 1 Xem bài làm
30 Barbie xinh đẹp10 2 phút - 20 giây2017-01-09 20:40:49 1 Xem bài làm
31 Nguyễn Thành Trung10 2 phút - 26 giây2017-01-09 21:09:22 1 Xem bài làm
32 Nguyễn Minh Trí10 2 phút - 28 giây2017-01-15 20:55:01 1 Xem bài làm
33 le duc anh10 2 phút - 28 giây2016-12-27 17:11:55 1 Xem bài làm
34 tran van thang10 2 phút - 29 giây2017-01-09 10:18:58 1 Xem bài làm
35 Đỗ Danh Toàn10 2 phút - 30 giây2017-01-15 12:15:18 1 Xem bài làm
36 Nguyễn Đức Hiền10 2 phút - 30 giây2017-01-09 12:42:36 1 Xem bài làm
37 Đoàn Thị Oanh10 2 phút - 32 giây2016-12-29 07:50:09 1 Xem bài làm
38 Trần Xuân Trường10 2 phút - 33 giây2016-12-22 20:44:49 1 Xem bài làm
39 Nguyễn Quang Mạnh10 2 phút - 37 giây2017-01-11 07:24:13 1 Xem bài làm
40 Anna Nguyễn10 2 phút - 37 giây2016-12-30 10:15:08 1 Xem bài làm
41 Phùng Văn Trí10 2 phút - 38 giây2017-01-11 21:50:57 3 Xem bài làm
42 huhu10 2 phút - 38 giây2017-01-10 20:34:34 1 Xem bài làm
43 Vu Thi Quynh Van10 2 phút - 39 giây2016-12-26 18:18:42 1 Xem bài làm
44 Pham Dinh Hieu10 2 phút - 40 giây2017-01-12 20:34:17 1 Xem bài làm
45 nguyen viet thanh cong10 2 phút - 41 giây2016-12-29 19:33:08 1 Xem bài làm
46 Nguyễn Văn Phát10 2 phút - 41 giây2016-12-21 21:25:39 1 Xem bài làm
47 jung hae na10 2 phút - 43 giây2017-01-08 16:20:05 1 Xem bài làm
48 Võ Hoàng Hải10 2 phút - 43 giây2016-12-26 18:18:29 1 Xem bài làm
49 koko10 2 phút - 43 giây2016-12-24 22:46:47 1 Xem bài làm
50 Đỗ Văn Nam10 2 phút - 43 giây2016-12-23 20:47:34 1 Xem bài làm