Lớp 4 - Kiểm tra tháng 12 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1325

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Trương Xuân Hoàng Tùng10 1 phút - 21 giây2017-01-03 20:15:35 1 Xem bài làm
2 Trần Bình Minh10 1 phút - 45 giây2017-01-09 09:23:16 1 Xem bài làm
3 Minh Nguyễn Cao10 1 phút - 45 giây2017-01-03 12:25:34 1 Xem bài làm
4 TRUONG XUAN HOANG TUNG10 1 phút - 51 giây2016-12-28 20:54:37 1 Xem bài làm
5 Mạnhhm_178910 1 phút - 53 giây2017-01-09 12:47:23 3 Xem bài làm
6 vuong ninh10 1 phút - 54 giây2017-01-12 19:59:21 1 Xem bài làm
7 Nguyễn Thị Minh Thư10 1 phút - 57 giây2017-01-08 19:04:05 4 Xem bài làm
8 Lê Nho Khoa10 1 phút - 57 giây2016-12-27 21:01:04 1 Xem bài làm
9 Sái Ngọc Duy10 1 phút - 58 giây2016-12-27 21:16:12 1 Xem bài làm
10 nguyễn nhật nhân10 2 phút - 1 giây2016-12-28 08:14:38 4 Xem bài làm
11 Nguyễn Minh Trí10 2 phút - 1 giây2017-01-15 20:48:22 1 Xem bài làm
12 Nguyễn thị khánh hòa10 2 phút - 2 giây2016-12-22 17:08:26 1 Xem bài làm
13 Tường Vi10 2 phút - 5 giây2017-01-17 17:33:30 1 Xem bài làm
14 công chúa xinh xắn10 2 phút - 7 giây2017-01-09 15:53:15 3 Xem bài làm
15 Ngo Hoang MInh10 2 phút - 8 giây2016-12-25 09:35:22 1 Xem bài làm
16 avata10 2 phút - 16 giây2017-01-16 21:27:49 1 Xem bài làm
17 TRẦN NGUYỄN ĐỨC HÒA10 2 phút - 17 giây2016-12-27 10:33:24 1 Xem bài làm
18 hathihanh10 2 phút - 21 giây2017-01-09 17:43:54 1 Xem bài làm
19 Lê Cao Mai Anh10 2 phút - 22 giây2017-01-13 21:50:32 1 Xem bài làm
20 Nguyễn Thị Ngọc Yến10 2 phút - 22 giây2017-01-01 19:13:24 1 Xem bài làm
21 bùi hữu việt anh10 2 phút - 30 giây2017-01-18 10:49:15 1 Xem bài làm
22 Trafalgar10 2 phút - 32 giây2016-12-26 16:16:11 1 Xem bài làm
23 Muốn Yêu Thì Phải Nói10 2 phút - 33 giây2017-01-14 15:54:24 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh10 2 phút - 37 giây2017-01-01 12:29:13 1 Xem bài làm
25 LE THI khanh ly10 2 phút - 38 giây2017-01-12 11:14:16 1 Xem bài làm
26 Nguyễn Thùy Dương10 2 phút - 38 giây2016-12-26 08:47:24 1 Xem bài làm
27 Kang Rae Ri10 2 phút - 39 giây2016-12-24 12:22:40 1 Xem bài làm
28 nguyen ha thanh10 2 phút - 40 giây2017-01-08 09:12:08 1 Xem bài làm
29 Nguyễn Thị Mai Phương10 2 phút - 43 giây2017-01-13 18:15:59 1 Xem bài làm
30 Tri Nguyenthong10 2 phút - 43 giây2017-01-01 20:20:14 1 Xem bài làm
31 NARUTO UZUMAKI10 2 phút - 44 giây2016-12-21 21:50:04 1 Xem bài làm
32 Nguyen vu huan10 2 phút - 46 giây2016-12-23 19:33:00 1 Xem bài làm
33 Nguyễn Đức Doanh10 2 phút - 48 giây2017-01-18 20:27:38 1 Xem bài làm
34 Songoku supsaijan Blue10 2 phút - 52 giây2017-01-17 21:48:40 1 Xem bài làm
35 RONALDO Tài10 2 phút - 55 giây2017-01-08 10:56:11 1 Xem bài làm
36 Quỳnh Nguyễn10 2 phút - 58 giây2017-01-16 20:19:06 1 Xem bài làm
37 Nguyễn Anh Đức10 2 phút - 59 giây2017-01-10 11:19:42 1 Xem bài làm
38 Trần Phương Thảo10 2 phút - 59 giây2017-01-03 12:38:11 1 Xem bài làm
39 Bạch Dương10 3 phút - 0 giây2016-12-24 15:27:54 1 Xem bài làm
40 BUI VIET HAI10 3 phút - 4 giây2016-12-28 15:51:14 1 Xem bài làm
41 Phạm Trần Cường10 3 phút - 7 giây2016-12-21 19:40:20 5 Xem bài làm
42 Nguyễn Hồng Phúc10 3 phút - 8 giây2016-12-22 09:50:38 1 Xem bài làm
43 Nguyễn Bá Hùng10 3 phút - 11 giây2016-12-31 16:37:56 1 Xem bài làm
44 Barbie10 3 phút - 12 giây2017-01-14 07:09:32 1 Xem bài làm
45 Pham Van Minh Quan10 3 phút - 14 giây2017-01-09 18:59:28 1 Xem bài làm
46 Tiến Anh Nguyễn10 3 phút - 16 giây2017-01-02 10:07:32 1 Xem bài làm
47 Ngô Lê Minh Anh10 3 phút - 17 giây2017-01-05 18:49:02 1 Xem bài làm
48 doan kieu trang10 3 phút - 18 giây2017-01-16 20:33:01 3 Xem bài làm
49 GiaKhanh Lam10 3 phút - 19 giây2016-12-28 20:27:49 1 Xem bài làm
50 Đặng Diệu Linh10 3 phút - 22 giây2017-01-10 21:43:22 1 Xem bài làm