Lớp 2 - Kiểm tra tháng 12 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 2919

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 53 giây2016-12-21 15:22:03 1 Xem bài làm
2 Trần Bảo Long10 0 phút - 54 giây2017-01-13 19:35:58 1 Xem bài làm
3 Hồ Tấn Minh Trung10 0 phút - 55 giây2017-01-08 08:07:16 1 Xem bài làm
4 Trần Huy Hoàng10 1 phút - 0 giây2017-01-05 16:10:20 1 Xem bài làm
5 Nguyễn Quang Minh10 1 phút - 2 giây2017-01-14 17:09:26 1 Xem bài làm
6 Bùi Anh Hào10 1 phút - 2 giây2017-01-10 08:51:26 1 Xem bài làm
7 luong tuyet huynh10 1 phút - 3 giây2016-12-27 12:02:41 1 Xem bài làm
8 WE ARE THE WORLD10 1 phút - 4 giây2017-01-18 14:06:53 1 Xem bài làm
9 Nguyễn Thị Ánh10 1 phút - 6 giây2017-01-14 12:06:42 1 Xem bài làm
10 Cô Bé Đáng Yêu10 1 phút - 8 giây2017-01-05 10:31:20 1 Xem bài làm
11 Đỗ Công Tùng10 1 phút - 8 giây2017-01-03 13:59:15 1 Xem bài làm
12 Đặng Đình Tùng10 1 phút - 9 giây2016-12-22 18:19:48 1 Xem bài làm
13 Faker10 1 phút - 9 giây2017-01-18 09:09:58 1 Xem bài làm
14 le quang hieu10 1 phút - 9 giây2016-12-30 22:09:39 1 Xem bài làm
15 Cự Giải Dễ Thương10 1 phút - 10 giây2017-01-04 09:38:09 1 Xem bài làm
16 Cự Giải Dễ Thương10 1 phút - 10 giây2017-01-04 09:31:43 1 Xem bài làm
17 do hoang nguyen10 1 phút - 10 giây2017-01-03 22:05:31 1 Xem bài làm
18 Cô bé đáng yêu10 1 phút - 11 giây2016-12-27 23:12:09 1 Xem bài làm
19 faker10 1 phút - 12 giây2017-01-18 09:03:08 1 Xem bài làm
20 Vũ Thùy Linh10 1 phút - 12 giây2016-12-30 22:42:26 1 Xem bài làm
21 Tống Xuân Hiệp10 1 phút - 13 giây2017-01-09 10:00:12 1 Xem bài làm
22 Song Tử Đáng Yêu10 1 phút - 13 giây2017-01-02 15:14:31 1 Xem bài làm
23 Nguyễn Duy Trí Trung10 1 phút - 13 giây2017-01-13 19:57:08 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Công Thành10 1 phút - 14 giây2017-01-18 21:02:33 1 Xem bài làm
25 faker10 1 phút - 14 giây2017-01-17 08:53:08 1 Xem bài làm
26 Phuong Chang Quoc10 1 phút - 14 giây2017-01-11 21:44:07 1 Xem bài làm
27 Đỗ Khôi Nguyên10 1 phút - 14 giây2017-01-06 21:35:08 1 Xem bài làm
28 Cự Giải Dễ Thương10 1 phút - 14 giây2017-01-04 07:56:01 1 Xem bài làm
29 Sái Ngọc Duy10 1 phút - 14 giây2016-12-27 21:08:27 1 Xem bài làm
30 Quỳnh Nguyễn10 1 phút - 15 giây2017-01-13 14:24:49 1 Xem bài làm
31 Nguyen Bao Linh10 1 phút - 15 giây2017-01-01 10:43:39 1 Xem bài làm
32 Do Manh10 1 phút - 15 giây2016-12-28 16:32:19 1 Xem bài làm
33 Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu10 1 phút - 16 giây2017-01-12 09:45:08 1 Xem bài làm
34 Shinichi Kudo10 1 phút - 16 giây2017-01-15 12:16:41 1 Xem bài làm
35 Nguyễn Tấn Dũng10 1 phút - 18 giây2017-01-02 20:19:22 1 Xem bài làm
36 A Lê Văn10 1 phút - 18 giây2016-12-30 19:03:46 1 Xem bài làm
37 Song Tử Đáng Yêu10 1 phút - 19 giây2017-01-04 07:41:11 1 Xem bài làm
38 Ko Quan Tâm10 1 phút - 20 giây2017-01-17 11:10:14 1 Xem bài làm
39 Trần Ánh Dương10 1 phút - 20 giây2017-01-13 20:02:17 1 Xem bài làm
40 Ngô Minh Đức10 1 phút - 20 giây2016-12-23 21:06:45 1 Xem bài làm
41 cerberuschibi10 1 phút - 21 giây2017-01-07 20:48:20 1 Xem bài làm
42 Cử Gỉai Đáng Yêu10 1 phút - 21 giây2017-01-05 06:43:21 1 Xem bài làm
43 Trần Bảo Anh10 1 phút - 21 giây2016-12-25 18:36:45 1 Xem bài làm
44 Ko có tên10 1 phút - 22 giây2017-01-01 17:49:35 1 Xem bài làm
45 Cô Nàng Dễ Thương10 1 phút - 22 giây2017-01-05 06:49:10 1 Xem bài làm
46 Dương Đăng Khoa10 1 phút - 23 giây2016-12-27 23:41:56 1 Xem bài làm
47 la thị my10 1 phút - 23 giây2016-12-21 18:49:47 1 Xem bài làm
48 nguyen thanh trung10 1 phút - 24 giây2017-01-07 19:53:07 1 Xem bài làm
49 Quang Võ Minh10 1 phút - 25 giây2017-01-01 13:02:38 1 Xem bài làm
50 Phan Huỳnh Minh Tuấn10 1 phút - 25 giây2016-12-23 13:21:36 1 Xem bài làm