Lớp 1 - Kiểm tra tháng 12 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 7834

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Cô gái bí mật10 0 phút - 22 giây2016-12-24 21:42:13 1 Xem bài làm
2 Natsu Dragneel10 0 phút - 24 giây2017-01-05 22:23:52 1 Xem bài làm
3 megurine luka10 0 phút - 24 giây2016-12-24 21:44:30 1 Xem bài làm
4 Chihaya Kisaragi10 0 phút - 27 giây2017-01-16 10:59:25 1 Xem bài làm
5 Rồng Mặt Xệ10 0 phút - 27 giây2016-12-26 12:52:16 1 Xem bài làm
6 Trần Quang Đại10 0 phút - 27 giây2016-12-23 21:21:30 1 Xem bài làm
7 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 27 giây2016-12-22 13:56:11 1 Xem bài làm
8 Nguyễn Hải Long10 0 phút - 28 giây2017-01-15 14:40:07 6 Xem bài làm
9 Phạm Ánh Dương10 0 phút - 28 giây2016-12-24 21:41:24 1 Xem bài làm
10 Phạm Ánh Dương10 0 phút - 28 giây2016-12-23 21:34:14 1 Xem bài làm
11 Nguyễn Hữu Anh10 0 phút - 28 giây2016-12-23 21:25:20 1 Xem bài làm
12 tran dai quang10 0 phút - 29 giây2016-12-23 21:20:26 1 Xem bài làm
13 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 30 giây2016-12-23 17:22:45 1 Xem bài làm
14 Nguyễn Tiến10 0 phút - 30 giây2016-12-22 13:37:01 1 Xem bài làm
15 Asuna10 0 phút - 31 giây2016-12-23 21:33:10 1 Xem bài làm
16 I LOVE YOU10 0 phút - 31 giây2016-12-23 21:28:31 1 Xem bài làm
17 Biện Bạch Hiền10 0 phút - 32 giây2017-01-11 16:09:35 1 Xem bài làm
18 Hồ Tấn Minh Trung10 0 phút - 32 giây2017-01-07 07:01:48 1 Xem bài làm
19 Vũ Ngọc Diệp10 0 phút - 32 giây2016-12-22 21:16:41 1 Xem bài làm
20 daonguyenbach10 0 phút - 33 giây2017-01-14 10:33:14 1 Xem bài làm
21 Du Hành Khắp Thiên Hạ10 0 phút - 33 giây2017-01-07 13:47:29 1 Xem bài làm
22 Cana alberona10 0 phút - 33 giây2016-12-23 21:17:58 1 Xem bài làm
23 Nguyễn Quốc Phương10 0 phút - 34 giây2017-01-08 20:49:55 1 Xem bài làm
24 Lê Huỳnh Bảo Ngọc10 0 phút - 34 giây2016-12-31 22:01:33 1 Xem bài làm
25 Kim Taeyeon10 0 phút - 34 giây2016-12-25 18:33:40 1 Xem bài làm
26 CAO TUAN ANH10 0 phút - 34 giây2016-12-23 11:46:34 1 Xem bài làm
27 Quang Huy10 0 phút - 35 giây2017-01-18 19:58:15 2 Xem bài làm
28 Nguyễn Mai Lan10 0 phút - 35 giây2017-01-18 21:22:10 1 Xem bài làm
29 Phuong Chang Quoc10 0 phút - 35 giây2017-01-11 21:31:57 1 Xem bài làm
30 nguyuyu510 0 phút - 35 giây2017-01-10 20:54:18 1 Xem bài làm
31 Mira Jane10 0 phút - 35 giây2016-12-23 21:16:48 1 Xem bài làm
32 Trần Trọng Ân10 0 phút - 35 giây2016-12-21 17:49:27 1 Xem bài làm
33 luong tuyet huynh10 0 phút - 36 giây2016-12-27 11:58:41 1 Xem bài làm
34 Lê Thị Hồng Tươi10 0 phút - 36 giây2017-01-18 11:23:04 1 Xem bài làm
35 Asuka Kurashina10 0 phút - 36 giây2017-01-15 20:54:27 1 Xem bài làm
36 Nguyễn Thị Ánh10 0 phút - 36 giây2017-01-14 12:00:20 1 Xem bài làm
37 Tiến Dũng10 0 phút - 36 giây2017-01-10 18:06:36 1 Xem bài làm
38 hy10 0 phút - 36 giây2017-01-07 16:17:40 1 Xem bài làm
39 Nguyễn Hoàng Mai Ngân10 0 phút - 36 giây2016-12-30 20:09:21 1 Xem bài làm
40 Shinichi Kudo10 0 phút - 37 giây2017-01-08 12:59:18 1 Xem bài làm
41 Lương Trung Nguyên10 0 phút - 37 giây2017-01-08 11:57:12 1 Xem bài làm
42 Trần Hà Quỳnh Như10 0 phút - 37 giây2017-01-06 20:22:57 1 Xem bài làm
43 Nguyễn Tấn Dũng10 0 phút - 37 giây2017-01-02 20:11:54 1 Xem bài làm
44 K210 0 phút - 37 giây2016-12-31 20:48:22 1 Xem bài làm
45 Mạnhhm_178910 0 phút - 37 giây2017-01-09 12:48:21 7 Xem bài làm
46 Ma Kết tài năng10 0 phút - 37 giây2017-01-13 21:56:12 1 Xem bài làm
47 Nguyễn Quốc Bảo10 0 phút - 37 giây2017-01-13 20:14:58 1 Xem bài làm
48 Phạm Thị Thu Hiền10 0 phút - 37 giây2017-01-12 16:13:47 1 Xem bài làm
49 Trần Bình Minh10 0 phút - 37 giây2017-01-09 09:31:21 1 Xem bài làm
50 Hoang Khac Hung10 0 phút - 38 giây2017-01-17 11:29:32 1 Xem bài làm