Lớp 6 - Kiểm tra tháng 11 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 3661

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Bảo Ngân10 0 phút - 51 giây2016-12-13 13:31:04 1 Xem bài làm
2 Nguyễn Thị Lan Anh10 0 phút - 52 giây2016-12-29 10:45:14 3 Xem bài làm
3 Anh Nguyễn10 0 phút - 57 giây2016-12-08 18:46:58 1 Xem bài làm
4 Lê Quang Miền10 1 phút - 4 giây2017-01-10 14:26:11 1 Xem bài làm
5 Nguyễn Tiến Hiếu10 1 phút - 4 giây2016-11-24 09:21:05 1 Xem bài làm
6 Trần Ánh Dương10 1 phút - 5 giây2017-01-13 20:08:12 1 Xem bài làm
7 Nguyen Cong Chuong10 1 phút - 6 giây2016-12-15 19:09:48 5 Xem bài làm
8 dasfagaa10 1 phút - 7 giây2016-11-28 19:49:29 1 Xem bài làm
9 Thánh Cứu Thế10 1 phút - 9 giây2017-01-11 18:38:28 1 Xem bài làm
10 khong van biet10 1 phút - 10 giây2017-01-11 21:19:02 1 Xem bài làm
11 Phạm Việt Anh10 1 phút - 11 giây2017-01-15 11:19:07 1 Xem bài làm
12 gsafdasđrgdst10 1 phút - 12 giây2016-12-13 17:07:57 1 Xem bài làm
13 asdfgasdfbafbasdhfhbh10 1 phút - 13 giây2016-12-19 20:45:44 1 Xem bài làm
14 Nguyễn Thị Thu Hà10 1 phút - 16 giây2016-12-12 21:35:36 1 Xem bài làm
15 Võ Viết Bảo Châu10 1 phút - 18 giây2016-12-17 20:56:34 9 Xem bài làm
16 hung10 1 phút - 18 giây2016-12-25 21:00:34 7 Xem bài làm
17 Tạ Hoàng Quang Anh10 1 phút - 18 giây2016-11-29 21:13:25 1 Xem bài làm
18 Sơn Tùng MTP10 1 phút - 19 giây2017-01-18 20:49:00 1 Xem bài làm
19 Phan Hiếu Huy10 1 phút - 20 giây2017-01-18 20:28:34 1 Xem bài làm
20 phan anh tuyet10 1 phút - 21 giây2016-12-20 14:21:57 6 Xem bài làm
21 tran van thang10 1 phút - 23 giây2016-12-16 22:26:20 10 Xem bài làm
22 Minh Nguyễn Cao10 1 phút - 24 giây2016-11-25 12:48:34 1 Xem bài làm
23 Đức Anh10 1 phút - 26 giây2016-12-18 22:43:14 1 Xem bài làm
24 fghnshdjfgbsdfhgbhsbhb10 1 phút - 27 giây2016-12-09 21:16:27 1 Xem bài làm
25 Nguyen Duc Hiep10 1 phút - 30 giây2016-12-04 12:13:36 1 Xem bài làm
26 Trần Nguyễn Đức Tâm10 1 phút - 30 giây2016-11-26 07:44:45 1 Xem bài làm
27 Lê Minh Đạt10 1 phút - 32 giây2017-01-01 11:07:54 1 Xem bài làm
28 Lưu Quang Dũng10 1 phút - 33 giây2016-12-16 21:36:06 1 Xem bài làm
29 daaaaaaaasaaaaa10 1 phút - 33 giây2016-11-29 19:35:31 1 Xem bài làm
30 Bui Danh10 1 phút - 34 giây2016-12-31 20:48:43 1 Xem bài làm
31 Apink10 1 phút - 34 giây2016-12-12 15:12:07 1 Xem bài làm
32 Lưu Nguyễn Thùy Dung10 1 phút - 35 giây2017-01-06 07:41:09 1 Xem bài làm
33 Ko có tên10 1 phút - 36 giây2016-12-05 21:32:34 1 Xem bài làm
34 Trần Nguyễn Khải Luân10 1 phút - 37 giây2016-12-16 19:31:53 3 Xem bài làm
35 Phú Quý Lê Tăng10 1 phút - 38 giây2016-11-23 21:28:34 1 Xem bài làm
36 Lori Yagami10 1 phút - 39 giây2016-12-16 20:39:46 1 Xem bài làm
37 A slowly turtle10 1 phút - 40 giây2017-01-05 15:04:55 1 Xem bài làm
38 Lưu Khánh Linh10 1 phút - 40 giây2016-12-03 18:41:24 1 Xem bài làm
39 Hoàng Thành Đạt10 1 phút - 41 giây2016-12-06 19:43:20 1 Xem bài làm
40 sdfgbsdbsdfjgbsjhh10 1 phút - 42 giây2016-12-01 21:28:33 1 Xem bài làm
41 Lê Quang Miền10 1 phút - 42 giây2016-11-27 08:15:21 1 Xem bài làm
42 Dương Lê Minh10 1 phút - 45 giây2017-01-09 16:51:27 1 Xem bài làm
43 dasdafafafafaf10 1 phút - 45 giây2016-12-12 20:10:58 1 Xem bài làm
44 Apink10 1 phút - 46 giây2016-12-12 15:17:12 1 Xem bài làm
45 nguyễn phương thảo10 1 phút - 47 giây2017-01-13 21:36:22 1 Xem bài làm
46 le thanh dat10 1 phút - 47 giây2017-01-12 20:17:55 1 Xem bài làm
47 nguyenduytin77710 1 phút - 47 giây2016-11-30 18:43:02 1 Xem bài làm
48 Hà Mạnh Trí10 1 phút - 48 giây2017-01-13 21:30:35 1 Xem bài làm
49 Lê Thành Trung10 1 phút - 48 giây2016-12-30 10:44:11 1 Xem bài làm
50 Hường Lê (Hummi)10 1 phút - 48 giây2016-11-22 15:27:54 1 Xem bài làm