Lớp 5 - Kiểm tra tháng 11 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 2774

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Đào Minh Tiến10 1 phút - 12 giây2016-12-09 13:31:47 1 Xem bài làm
2 tran van thang10 1 phút - 13 giây2017-01-10 11:29:55 1 Xem bài làm
3 Dương Phan Quang Bách10 1 phút - 14 giây2017-01-18 15:56:39 1 Xem bài làm
4 nguyễn hương giang10 1 phút - 16 giây2017-01-16 15:02:47 4 Xem bài làm
5 Xuân Đức10 1 phút - 17 giây2017-01-17 11:41:13 1 Xem bài làm
6 Nguyễn Xuân Đức10 1 phút - 26 giây2017-01-16 18:55:44 1 Xem bài làm
7 Hoang Tuan Phi10 1 phút - 27 giây2016-11-24 11:01:20 1 Xem bài làm
8 Nguyễn Đức Thắng10 1 phút - 29 giây2017-01-02 20:33:19 1 Xem bài làm
9 Đức Anh10 1 phút - 35 giây2016-12-20 21:55:40 1 Xem bài làm
10 dang eric bolasi10 1 phút - 37 giây2016-12-23 14:56:23 1 Xem bài làm
11 Vua Bài Ma Thuật LuânYugi10 1 phút - 38 giây2017-01-05 18:47:38 1 Xem bài làm
12 Đỗ Kim Lâm10 1 phút - 39 giây2016-12-23 17:48:53 1 Xem bài làm
13 Trần Việt Anh10 1 phút - 40 giây2016-12-14 21:55:50 1 Xem bài làm
14 Bùi Thị Anh Thư10 1 phút - 41 giây2017-01-02 21:09:23 1 Xem bài làm
15 pham thuy linh10 1 phút - 41 giây2016-12-16 20:44:23 1 Xem bài làm
16 Đinh Hữu Trường giang10 1 phút - 44 giây2016-12-27 19:32:56 2 Xem bài làm
17 Lê Tuấn Anh10 1 phút - 48 giây2017-01-17 22:11:17 1 Xem bài làm
18 tran van thang10 1 phút - 49 giây2017-01-09 10:49:04 1 Xem bài làm
19 Lê Nho Khoa10 1 phút - 51 giây2016-12-27 21:12:08 1 Xem bài làm
20 Trần Đức Huy10 1 phút - 52 giây2016-12-11 11:35:55 1 Xem bài làm
21 Mai Minh Tâm10 1 phút - 53 giây2017-01-15 19:52:45 1 Xem bài làm
22 Đặng Bùi Duy Hiến10 1 phút - 54 giây2016-12-10 05:48:17 3 Xem bài làm
23 vutiendat10 1 phút - 56 giây2016-12-28 09:20:53 1 Xem bài làm
24 pham thuy anh10 1 phút - 56 giây2016-12-27 20:11:37 1 Xem bài làm
25 le thanh dat10 1 phút - 57 giây2017-01-12 20:26:04 1 Xem bài làm
26 Nguyễn Thu Hương10 1 phút - 57 giây2016-11-28 16:12:57 1 Xem bài làm
27 Anh Ứng Việt10 1 phút - 58 giây2016-12-19 19:26:33 1 Xem bài làm
28 tran van thang10 1 phút - 59 giây2017-01-09 10:27:04 1 Xem bài làm
29 Phạm Thị Thanh Nguyên10 2 phút - 1 giây2017-01-14 12:30:09 1 Xem bài làm
30 le duc anh10 2 phút - 1 giây2016-12-14 18:04:20 1 Xem bài làm
31 Nguyen Thi Bich Huong10 2 phút - 2 giây2017-01-16 20:07:08 1 Xem bài làm
32 Võ Hoàng Hải10 2 phút - 2 giây2016-12-17 15:51:29 1 Xem bài làm
33 Đinh Thị Huyền Thu10 2 phút - 2 giây2016-12-03 10:45:08 1 Xem bài làm
34 Anna Nguyễn10 2 phút - 2 giây2017-01-01 13:00:59 2 Xem bài làm
35 Trương Phi Hùng10 2 phút - 3 giây2016-12-29 19:02:45 1 Xem bài làm
36 edogawa conan10 2 phút - 4 giây2016-12-20 06:48:54 1 Xem bài làm
37 phamvanquyettam10 2 phút - 5 giây2016-12-13 21:42:27 2 Xem bài làm
38 Huỳnh MinhKhang10 2 phút - 7 giây2016-12-18 12:39:22 1 Xem bài làm
39 Lê Hoàng Lâm10 2 phút - 9 giây2016-12-02 12:39:14 1 Xem bài làm
40 Điều Khánh Linh10 2 phút - 10 giây2016-11-27 15:29:19 1 Xem bài làm
41 Nguyễn Hữu Phước10 2 phút - 12 giây2016-12-24 15:20:34 1 Xem bài làm
42 Đinh Tuấn Minh10 2 phút - 12 giây2016-12-20 15:02:04 1 Xem bài làm
43 Lê Minh Đức10 2 phút - 14 giây2017-01-14 11:00:36 1 Xem bài làm
44 Nguyễn Đình sang10 2 phút - 14 giây2016-12-08 12:06:57 1 Xem bài làm
45 Pham Ngoc Khương10 2 phút - 15 giây2016-12-14 21:16:14 1 Xem bài làm
46 Dương Đức Hiếu10 2 phút - 18 giây2017-01-18 08:23:35 1 Xem bài làm
47 le duc anh10 2 phút - 18 giây2016-12-14 17:52:11 1 Xem bài làm
48 lâm tuấn mạnh10 2 phút - 19 giây2016-12-18 19:48:17 3 Xem bài làm
49 naruto12310 2 phút - 19 giây2017-01-18 20:53:27 1 Xem bài làm
50 Nguyễn Thanh Sơn10 2 phút - 20 giây2017-01-10 08:16:46 1 Xem bài làm