Lớp 4 - Kiểm tra tháng 11 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1598

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Tô Minh Sơn10 1 phút - 46 giây2016-11-21 21:15:59 1 Xem bài làm
2 Minh Nguyễn Cao10 1 phút - 51 giây2016-11-25 12:55:21 1 Xem bài làm
3 Trân Bình Minh10 1 phút - 52 giây2017-01-10 15:08:42 1 Xem bài làm
4 nguyentanphuc10 1 phút - 56 giây2017-01-06 19:47:14 1 Xem bài làm
5 Nguyễn Minh Trí10 2 phút - 0 giây2017-01-15 20:52:01 1 Xem bài làm
6 huhu10 2 phút - 0 giây2017-01-10 21:10:44 1 Xem bài làm
7 do hoang nguyen10 2 phút - 5 giây2016-12-02 20:42:18 3 Xem bài làm
8 ichigo10 2 phút - 13 giây2017-01-17 20:35:53 1 Xem bài làm
9 NARUTO UZUMAKI10 2 phút - 17 giây2016-12-21 21:53:15 1 Xem bài làm
10 Vũ Như Mai10 2 phút - 23 giây2016-12-09 15:30:02 1 Xem bài làm
11 Trần Đức Vũ10 2 phút - 23 giây2016-12-09 08:08:22 1 Xem bài làm
12 Đoàn Thị Oanh10 2 phút - 26 giây2017-01-04 09:07:11 1 Xem bài làm
13 Nguyen Anh Tuan10 2 phút - 27 giây2016-12-05 20:00:21 1 Xem bài làm
14 Nguyễn Thùy Dương10 2 phút - 28 giây2016-12-21 16:19:40 1 Xem bài làm
15 Nguyễn Khánh Ngọc10 2 phút - 29 giây2016-12-27 08:40:33 1 Xem bài làm
16 Wendy Marvell10 2 phút - 34 giây2016-12-15 19:13:05 1 Xem bài làm
17 Châu10 2 phút - 36 giây2017-01-18 15:22:40 1 Xem bài làm
18 Kawako Hayari10 2 phút - 36 giây2017-01-02 15:47:22 1 Xem bài làm
19 Diêm Thị Hương Ly10 2 phút - 36 giây2016-12-29 14:49:42 1 Xem bài làm
20 phi tuan anh10 2 phút - 39 giây2017-01-04 18:04:20 1 Xem bài làm
21 Đặng Doãn Thanh Bình10 2 phút - 39 giây2016-12-21 19:43:53 1 Xem bài làm
22 Nguyễn Thị Thùy Linh10 2 phút - 41 giây2017-01-13 21:14:26 1 Xem bài làm
23 Nguyễn Thu Duyên10 2 phút - 42 giây2016-12-27 19:23:44 1 Xem bài làm
24 Đỗ Uyển Đan10 2 phút - 44 giây2016-12-14 12:17:24 1 Xem bài làm
25 Hatake Kakashi10 2 phút - 44 giây2016-12-08 21:09:57 1 Xem bài làm
26 Đặc Công10 2 phút - 44 giây2016-12-07 20:39:42 1 Xem bài làm
27 luungoctuananh10 2 phút - 45 giây2016-12-29 20:55:34 1 Xem bài làm
28 Mizuno Ami10 2 phút - 45 giây2016-12-11 21:08:57 1 Xem bài làm
29 Xử Nữ Họ Nguyễn10 2 phút - 46 giây2016-11-29 12:34:54 1 Xem bài làm
30 Tell Me My Name10 2 phút - 47 giây2016-12-01 18:51:20 1 Xem bài làm
31 Ngo Hoang MInh10 2 phút - 54 giây2016-12-23 22:44:33 1 Xem bài làm
32 Nguyễn Khánh Huyền10 2 phút - 55 giây2017-01-16 19:19:08 1 Xem bài làm
33 Thuc Anh10 2 phút - 56 giây2016-11-30 09:06:26 1 Xem bài làm
34 Tran Tan Tai10 2 phút - 56 giây2016-12-05 20:46:15 1 Xem bài làm
35 Nguyễn Quang Huy10 3 phút - 0 giây2016-11-28 21:14:39 1 Xem bài làm
36 duong tuán anh10 3 phút - 5 giây2016-12-14 21:18:53 1 Xem bài làm
37 JENNIFER WINGET KUMUD10 3 phút - 6 giây2016-12-13 19:37:55 1 Xem bài làm
38 Song Thư10 3 phút - 10 giây2016-12-18 21:34:33 1 Xem bài làm
39 Lương Tuyết Huỳnh10 3 phút - 11 giây2016-12-25 14:41:14 1 Xem bài làm
40 Lăng nhăng10 3 phút - 11 giây2016-11-28 20:14:59 1 Xem bài làm
41 Tran Thi Tuyet Mai10 3 phút - 14 giây2017-01-09 12:10:09 1 Xem bài làm
42 nguyen viet anh10 3 phút - 16 giây2016-11-23 21:11:38 1 Xem bài làm
43 Oanh Nguyễn10 3 phút - 17 giây2016-12-27 15:22:42 1 Xem bài làm
44 Nguyễn Hoàng Minh10 3 phút - 18 giây2017-01-04 15:51:27 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Ngọc Ý10 3 phút - 19 giây2016-12-28 15:25:24 1 Xem bài làm
46 luu cong hoang long10 3 phút - 20 giây2016-11-21 21:11:26 1 Xem bài làm
47 cô đào10 3 phút - 23 giây2017-01-05 19:32:01 1 Xem bài làm
48 Tiến Anh Nguyễn10 3 phút - 23 giây2016-12-30 21:33:17 1 Xem bài làm
49 vu va manh10 3 phút - 24 giây2016-12-14 21:26:11 1 Xem bài làm
50 Trương Nhật Tiên10 3 phút - 27 giây2016-12-11 19:52:40 1 Xem bài làm