Lớp 3 - Kiểm tra tháng 11 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1890

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Lê Xuân Hải10 0 phút - 58 giây2016-11-26 15:42:12 1 Xem bài làm
2 Nguyễn Anh Khôi10 1 phút - 4 giây2017-01-18 21:17:02 1 Xem bài làm
3 Trần Đại Thành Danh10 1 phút - 8 giây2016-12-03 18:19:42 1 Xem bài làm
4 Dương Quân Hảo10 1 phút - 9 giây2017-01-17 15:51:56 1 Xem bài làm
5 Nguyễn Quốc Bảo10 1 phút - 11 giây2017-01-13 20:21:04 1 Xem bài làm
6 Bùi Anh Hào10 1 phút - 13 giây2016-11-26 10:11:58 1 Xem bài làm
7 thảo yến10 1 phút - 19 giây2016-12-01 19:08:50 1 Xem bài làm
8 Trần Huy Hoàng10 1 phút - 20 giây2016-12-30 10:43:32 1 Xem bài làm
9 lê văn uyên minh10 1 phút - 20 giây2016-11-29 21:16:55 1 Xem bài làm
10 Trần Đại Thành Danh10 1 phút - 23 giây2016-12-20 20:51:55 1 Xem bài làm
11 Minh Nguyễn Cao10 1 phút - 23 giây2016-11-25 12:53:08 1 Xem bài làm
12 Tiểu thư Bạch Hậu10 1 phút - 28 giây2017-01-14 20:45:03 1 Xem bài làm
13 Kawako Hayari10 1 phút - 29 giây2017-01-02 10:48:35 1 Xem bài làm
14 Trần Đại Thành Danh10 1 phút - 29 giây2016-12-01 19:05:43 1 Xem bài làm
15 Tiểu Thư Cung Song Ngư10 1 phút - 30 giây2016-12-10 15:43:48 1 Xem bài làm
16 Dương Trường Nam10 1 phút - 30 giây2016-12-09 21:11:54 1 Xem bài làm
17 tran tien dat10 1 phút - 31 giây2016-12-30 13:27:29 1 Xem bài làm
18 Cô bé đáng yêu10 1 phút - 31 giây2016-12-28 22:28:34 1 Xem bài làm
19 Lê Hoàng Lâm10 1 phút - 31 giây2016-11-28 12:22:25 1 Xem bài làm
20 Nguyễn Xuân Mạnh10 1 phút - 32 giây2017-01-14 10:55:46 1 Xem bài làm
21 bùi thị ngọc ánh10 1 phút - 33 giây2016-11-27 13:50:44 1 Xem bài làm
22 Đặng Quỳnh Như10 1 phút - 36 giây2017-01-15 20:31:23 1 Xem bài làm
23 Trần Thượng Dũng10 1 phút - 36 giây2017-01-17 19:30:37 1 Xem bài làm
24 duc6athl10 1 phút - 37 giây2016-12-31 21:48:21 1 Xem bài làm
25 cerberuschibi10 1 phút - 37 giây2016-12-12 19:40:36 1 Xem bài làm
26 BUI THI HOANG DIEP10 1 phút - 40 giây2017-01-08 07:54:09 1 Xem bài làm
27 Chu Thị Mỹ Duyên10 1 phút - 40 giây2016-11-22 17:54:51 1 Xem bài làm
28 Nguyễn Quốc Phương10 1 phút - 42 giây2017-01-08 21:20:06 1 Xem bài làm
29 GPSgaming10 1 phút - 46 giây2016-12-07 17:14:36 1 Xem bài làm
30 Quyết Tâm Chiến Thắng10 1 phút - 47 giây2016-12-22 21:39:45 1 Xem bài làm
31 Công chúa Sophia10 1 phút - 48 giây2016-12-29 16:03:52 1 Xem bài làm
32 Yonna10 1 phút - 48 giây2016-12-14 19:09:20 1 Xem bài làm
33 Cô Bé Đáng Yêu10 1 phút - 49 giây2017-01-09 17:46:04 1 Xem bài làm
34 Nguyễn Thị Ánh10 1 phút - 49 giây2017-01-14 13:44:44 1 Xem bài làm
35 Trần Đại Thành Danh10 1 phút - 50 giây2016-11-26 19:24:20 1 Xem bài làm
36 yukihuynam10 1 phút - 50 giây2016-11-24 18:51:42 1 Xem bài làm
37 Nông Đức Sếu10 1 phút - 51 giây2017-01-17 15:52:37 1 Xem bài làm
38 Đỗ Công Tùng10 1 phút - 51 giây2017-01-03 19:16:54 1 Xem bài làm
39 Tran Manh Tien10 1 phút - 51 giây2016-12-28 18:25:43 1 Xem bài làm
40 Nguyệt Vũ10 1 phút - 51 giây2016-12-19 21:50:34 1 Xem bài làm
41 Nguyen Nhu Quynh10 1 phút - 56 giây2016-12-18 11:34:09 1 Xem bài làm
42 Nguyễn Thị Ánh Tuyết10 1 phút - 57 giây2016-12-03 13:28:10 1 Xem bài làm
43 Thanh Huyền Bùi10 1 phút - 57 giây2016-12-01 18:18:15 1 Xem bài làm
44 Lê Huyền Trang10 1 phút - 57 giây2016-11-27 19:41:14 1 Xem bài làm
45 Tran Tan Tai10 1 phút - 57 giây2016-12-09 20:58:26 1 Xem bài làm
46 Nguyễn Thanh Thảo10 1 phút - 58 giây2017-01-13 19:09:40 1 Xem bài làm
47 I miss you10 1 phút - 58 giây2017-01-10 12:52:22 1 Xem bài làm
48 Đặng Thanh Thảo10 1 phút - 58 giây2016-11-27 14:28:33 1 Xem bài làm
49 Thuc Anh10 1 phút - 59 giây2016-11-30 09:03:23 1 Xem bài làm
50 tâm Quyết10 2 phút - 0 giây2017-01-17 21:07:30 1 Xem bài làm