Lớp 1 - Kiểm tra tháng 11 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 10573

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Băng Gía10 0 phút - 24 giây2016-11-23 12:41:20 1 Xem bài làm
2 Phượng Hoàng Dung Nham10 0 phút - 24 giây2016-11-23 18:23:46 1 Xem bài làm
3 nguyen duc vu10 0 phút - 25 giây2016-12-03 19:11:07 1 Xem bài làm
4 Băng Hải Tặc Fuck10 0 phút - 25 giây2016-11-23 12:32:00 1 Xem bài làm
5 Nguyễn Đức Vũ10 0 phút - 25 giây2016-11-23 12:15:22 1 Xem bài làm
6 Nguyễn Đức Vũ10 0 phút - 25 giây2016-11-22 14:31:56 1 Xem bài làm
7 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 26 giây2016-12-23 17:24:06 1 Xem bài làm
8 Băng Hải Tặc Death 310 0 phút - 26 giây2016-11-22 14:27:34 1 Xem bài làm
9 Băng Hải Tặc Death 210 0 phút - 26 giây2016-11-22 14:26:09 1 Xem bài làm
10 Hắc Long10 0 phút - 26 giây2016-11-22 14:22:27 1 Xem bài làm
11 Thần Tuần Long10 0 phút - 28 giây2016-11-22 14:20:15 1 Xem bài làm
12 Rồng Mặt Xệ10 0 phút - 28 giây2016-11-22 14:18:04 1 Xem bài làm
13 Băng Hải Tặc Death 310 0 phút - 28 giây2016-11-22 14:29:21 1 Xem bài làm
14 Tuần Long10 0 phút - 28 giây2016-11-22 14:23:42 1 Xem bài làm
15 Băng Hải Tặc Death10 0 phút - 29 giây2016-11-22 14:30:52 1 Xem bài làm
16 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 31 giây2016-12-21 12:56:39 1 Xem bài làm
17 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 31 giây2016-12-20 16:59:59 1 Xem bài làm
18 Nguyễn Hương Quỳnh10 0 phút - 32 giây2016-11-22 12:43:32 1 Xem bài làm
19 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 33 giây2016-12-22 13:57:00 1 Xem bài làm
20 Hoang Tuan Phi10 0 phút - 33 giây2016-11-23 13:37:20 1 Xem bài làm
21 Nguyễn Hương Quỳnh10 0 phút - 33 giây2016-11-22 12:49:04 1 Xem bài làm
22 cancerxinhdep10 0 phút - 33 giây2016-11-22 12:42:40 1 Xem bài làm
23 Biện Bạch Hiền10 0 phút - 35 giây2017-01-11 16:11:46 1 Xem bài làm
24 Shotgun Svip10 0 phút - 35 giây2016-12-28 10:07:30 1 Xem bài làm
25 Cao Tuấn Anh10 0 phút - 35 giây2016-12-18 09:38:48 1 Xem bài làm
26 Bùi Anh Hào10 0 phút - 35 giây2016-11-26 10:31:53 1 Xem bài làm
27 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 36 giây2016-12-21 13:00:35 1 Xem bài làm
28 phạm thị phương linh10 0 phút - 36 giây2016-12-08 14:18:35 1 Xem bài làm
29 Phạm Ánh Dương10 0 phút - 36 giây2016-11-24 21:11:26 1 Xem bài làm
30 megurine luka10 0 phút - 36 giây2016-11-24 21:08:13 1 Xem bài làm
31 daonguyenbach10 0 phút - 37 giây2017-01-07 09:51:34 1 Xem bài làm
32 Lê Việt Anh10 0 phút - 37 giây2016-11-23 20:36:36 1 Xem bài làm
33 dinh van mjdnxchnh10 0 phút - 37 giây2016-11-23 19:50:42 1 Xem bài làm
34 Nguyễn Hải Long10 0 phút - 38 giây2017-01-13 12:16:41 1 Xem bài làm
35 Vo Khanh Huyen10 0 phút - 38 giây2016-11-29 17:24:15 1 Xem bài làm
36 Nguyễn Ánh Linh10 0 phút - 38 giây2016-11-22 12:41:08 1 Xem bài làm
37 Lê Huỳnh Bảo Ngọc10 0 phút - 39 giây2016-12-31 22:02:35 1 Xem bài làm
38 Phạm Thùy Trang10 0 phút - 39 giây2016-12-27 18:03:31 1 Xem bài làm
39 Ayuki Yuuki10 0 phút - 39 giây2016-11-25 19:35:13 1 Xem bài làm
40 Nguyễn Hương Quỳnh10 0 phút - 39 giây2016-11-22 12:38:24 1 Xem bài làm
41 Phú Quý Lê Tăng10 0 phút - 39 giây2016-11-21 18:03:24 1 Xem bài làm
42 Asuka Kurashina10 0 phút - 40 giây2016-12-12 20:25:42 1 Xem bài làm
43 Gia đình Nohara10 0 phút - 40 giây2016-12-11 21:19:48 1 Xem bài làm
44 Fedder10 0 phút - 40 giây2016-11-27 20:59:41 1 Xem bài làm
45 Lương Trung Nguyên10 0 phút - 40 giây2017-01-08 11:58:49 1 Xem bài làm
46 Đào Thị Hoàng Yến10 0 phút - 41 giây2016-12-25 08:30:59 1 Xem bài làm
47 Đại là dại đây10 0 phút - 41 giây2016-12-18 12:41:54 1 Xem bài làm
48 Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu10 0 phút - 41 giây2016-12-13 16:39:05 1 Xem bài làm
49 Phạm Đức Bình10 0 phút - 41 giây2016-12-12 14:06:28 1 Xem bài làm
50 pham duc binh10 0 phút - 41 giây2016-12-02 09:41:02 1 Xem bài làm