Lớp 5 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1692

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Phạm Quỳnh Thương10 2 phút - 13 giây2016-04-02 21:03:27 3 Xem bài làm
2 Quân Bùi10 2 phút - 14 giây2016-08-19 11:17:52 1 Xem bài làm
3 Trịnh Nam Sơn10 2 phút - 27 giây2015-05-01 21:24:09 5 Xem bài làm
4 Nguyễn Phương Linh10 2 phút - 30 giây2015-03-03 21:43:59 7 Xem bài làm
5 Nguyễn Hiếu Nhân10 2 phút - 35 giây2016-05-29 19:17:43 3 Xem bài làm
6 Nguyễn Ngọc Tuấn10 2 phút - 36 giây2016-05-23 21:14:04 1 Xem bài làm
7 Trịnh Hương Lan10 2 phút - 36 giây2014-05-09 16:11:53 1 Xem bài làm
8 hà hoàng anh kiệt10 2 phút - 37 giây2016-03-31 15:55:12 1 Xem bài làm
9 trần ánh dương10 2 phút - 43 giây2015-03-19 14:11:45 1 Xem bài làm
10 o0o Thanh o0o10 2 phút - 44 giây2016-05-29 20:27:04 6 Xem bài làm
11 Osama bin Laden10 2 phút - 47 giây2016-04-29 14:05:10 1 Xem bài làm
12 Nguyễn Việt Thắng10 2 phút - 48 giây2016-04-12 20:20:18 1 Xem bài làm
13 Trương Quang Đạt10 2 phút - 59 giây2014-05-28 10:37:08 4 Xem bài làm
14 Trần Phú Cường10 3 phút - 0 giây2016-03-30 07:44:42 1 Xem bài làm
15 Le Phuong Thuy10 3 phút - 2 giây2015-04-06 12:13:36 1 Xem bài làm
16 Phạm Trường Giang10 3 phút - 6 giây2016-05-07 22:22:40 1 Xem bài làm
17 Đỗ Khôi Nguyên10 3 phút - 6 giây2015-03-21 21:23:24 1 Xem bài làm
18 Trần Phú Cường10 3 phút - 7 giây2016-03-30 15:39:18 1 Xem bài làm
19 Trần Phú Cường10 3 phút - 18 giây2016-03-28 17:49:11 1 Xem bài làm
20 Vũ Mạnh Dũng10 3 phút - 22 giây2016-03-18 05:18:06 1 Xem bài làm
21 do thi thu huong10 3 phút - 24 giây2014-04-21 18:02:40 8 Xem bài làm
22 Trần Phú Cường10 3 phút - 26 giây2016-03-29 08:19:27 1 Xem bài làm
23 Nguyễn Thế Duy10 3 phút - 28 giây2015-03-12 09:00:04 1 Xem bài làm
24 Trần Phú Cường10 3 phút - 30 giây2016-03-28 18:15:31 1 Xem bài làm
25 nguyễn tiến dũng10 3 phút - 31 giây2016-05-05 12:31:16 1 Xem bài làm
26 Son Nguyen Cong10 3 phút - 34 giây2015-10-29 09:04:59 1 Xem bài làm
27 Truong Cong Tan Luan10 3 phút - 35 giây2016-05-15 19:26:50 1 Xem bài làm
28 Christina_Linh10 3 phút - 43 giây2015-07-01 21:08:44 1 Xem bài làm
29 Nguyễn Thành Nam10 3 phút - 47 giây2015-03-17 17:50:11 3 Xem bài làm
30 Uzumaki Naruto10 3 phút - 49 giây2016-04-07 19:58:55 1 Xem bài làm
31 Trương Thị Anh Thư10 3 phút - 49 giây2014-04-20 20:24:58 1 Xem bài làm
32 Dang Bui Duy Hien10 3 phút - 53 giây2016-11-05 10:35:02 1 Xem bài làm
33 Bé Giang Hồ10 3 phút - 56 giây2015-03-16 20:21:20 1 Xem bài làm
34 Nguyễn Kim Thành10 3 phút - 56 giây2016-07-15 12:18:04 1 Xem bài làm
35 Trần Phú Cường10 3 phút - 59 giây2016-03-28 17:15:38 1 Xem bài làm
36 Huỳnh Nguyên Phúc10 3 phút - 59 giây2014-12-24 16:12:08 1 Xem bài làm
37 Lê Nguyễn Thiên Kim10 4 phút - 6 giây2014-04-20 09:27:33 8 Xem bài làm
38 Trương Phương Chi10 4 phút - 8 giây2015-02-07 16:26:25 1 Xem bài làm
39 Lê Gia Diệu Phát10 4 phút - 12 giây2016-06-27 18:51:34 1 Xem bài làm
40 Nguyễn Đinh Ngọc Hân10 4 phút - 13 giây2015-03-02 20:47:50 3 Xem bài làm
41 gygy10 4 phút - 13 giây2014-04-21 12:54:42 1 Xem bài làm
42 Bùi Đỗ Hải Đăng10 4 phút - 16 giây2016-03-20 14:28:36 1 Xem bài làm
43 huynhdangtrinh10 4 phút - 19 giây2014-04-21 20:31:30 3 Xem bài làm
44 giảng thế anh10 4 phút - 19 giây2016-12-09 16:48:58 1 Xem bài làm
45 tôbáchiến10 4 phút - 20 giây2014-05-26 20:28:25 1 Xem bài làm
46 Lê Việt Hoàng10 4 phút - 21 giây2015-03-17 20:23:15 1 Xem bài làm
47 Lê Thu Trang10 4 phút - 21 giây2014-09-10 20:37:00 1 Xem bài làm
48 trương Thị Anh Thư10 4 phút - 21 giây2014-04-20 20:14:17 1 Xem bài làm
49 Lê Trí Nguyên10 4 phút - 31 giây2016-05-01 20:19:28 1 Xem bài làm
50 minhanh10 4 phút - 31 giây2015-08-19 15:00:30 1 Xem bài làm