Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1603

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Trương Xuân Hoàng Tùng10 1 phút - 10 giây2017-01-04 20:39:33 1 Xem bài làm
2 Sái Ngọc Duy10 1 phút - 13 giây2016-12-30 11:47:45 1 Xem bài làm
3 nguyen ngoc son10 1 phút - 20 giây2016-11-17 20:53:33 1 Xem bài làm
4 huhu10 1 phút - 23 giây2017-01-11 12:04:50 1 Xem bài làm
5 Ko có tên10 1 phút - 29 giây2016-10-31 20:47:13 1 Xem bài làm
6 Lê Thi Ngoc Anh10 1 phút - 31 giây2016-11-19 08:20:51 1 Xem bài làm
7 PHAN DANG HUU DUC10 1 phút - 31 giây2016-11-06 21:20:08 1 Xem bài làm
8 Ngo Hoang MInh10 1 phút - 33 giây2017-01-10 21:49:25 1 Xem bài làm
9 Nguyễn Thị Minh Thư10 1 phút - 35 giây2016-11-07 18:14:21 7 Xem bài làm
10 Nguyễn Ngọc Mai10 1 phút - 35 giây2016-11-02 21:31:35 1 Xem bài làm
11 do hoang nguyen10 1 phút - 36 giây2016-12-21 21:36:04 4 Xem bài làm
12 le thi ngoc anh10 1 phút - 41 giây2016-11-27 12:44:27 1 Xem bài làm
13 Minh Nguyễn Cao10 1 phút - 42 giây2016-11-07 11:57:17 1 Xem bài làm
14 jfhjdsjhd10 1 phút - 43 giây2017-01-06 15:28:26 1 Xem bài làm
15 Le Thi Ngoc Anh10 1 phút - 46 giây2016-11-20 08:01:13 1 Xem bài làm
16 Tiểu thư Bạch Hậu10 1 phút - 48 giây2017-01-14 21:00:06 1 Xem bài làm
17 le thi ngoc anh10 1 phút - 50 giây2016-11-22 20:32:45 1 Xem bài làm
18 TRUONG XUAN HOANG TUNG10 1 phút - 51 giây2016-12-29 17:27:41 1 Xem bài làm
19 Lê Thi Ngoc Anh10 1 phút - 54 giây2017-01-06 20:53:17 1 Xem bài làm
20 ichigo10 1 phút - 56 giây2017-01-17 20:32:27 1 Xem bài làm
21 Lê Cao Mai Anh10 1 phút - 56 giây2017-01-14 22:07:22 1 Xem bài làm
22 Trân Bình Minh10 1 phút - 58 giây2017-01-18 08:58:59 1 Xem bài làm
23 le thi hong nhung10 1 phút - 59 giây2016-11-13 09:22:47 1 Xem bài làm
24 Trần Huy Hoàng10 2 phút - 0 giây2016-12-17 16:07:52 1 Xem bài làm
25 Phương Anh Nguyễn Thị10 2 phút - 3 giây2016-12-16 10:20:32 1 Xem bài làm
26 Tell Me My Name10 2 phút - 3 giây2016-12-01 18:48:16 1 Xem bài làm
27 Đinh Văn Thái Trung10 2 phút - 4 giây2017-01-16 20:28:14 1 Xem bài làm
28 Bui Duc Hau10 2 phút - 4 giây2016-12-06 21:00:20 1 Xem bài làm
29 Phú Quý Lê Tăng10 2 phút - 4 giây2016-11-20 11:16:02 1 Xem bài làm
30 Le Thi Ngoc Anh10 2 phút - 6 giây2016-11-14 19:46:50 1 Xem bài làm
31 Nguyễn Thị Trang10 2 phút - 6 giây2016-10-30 15:01:57 1 Xem bài làm
32 Nguyễn Gia Tùng10 2 phút - 6 giây2016-10-27 08:57:14 1 Xem bài làm
33 Tran Tan Tai10 2 phút - 7 giây2016-12-05 20:53:49 1 Xem bài làm
34 giakhiemchit10 2 phút - 8 giây2016-12-05 17:44:21 4 Xem bài làm
35 hathihanh10 2 phút - 9 giây2017-01-09 18:54:30 1 Xem bài làm
36 Nguyễn Gia Bách10 2 phút - 9 giây2016-12-28 22:11:19 1 Xem bài làm
37 Lê Thi khanh ly10 2 phút - 9 giây2016-12-10 16:13:18 1 Xem bài làm
38 chibi 12 cung hoàng đạo10 2 phút - 10 giây2016-11-21 20:13:20 1 Xem bài làm
39 NARUTO UZUMAKI10 2 phút - 13 giây2016-12-21 21:56:16 1 Xem bài làm
40 Thân Thị Minh Phương10 2 phút - 13 giây2016-12-19 13:02:38 1 Xem bài làm
41 Nguyễn Phương Nam10 2 phút - 13 giây2016-11-27 14:20:54 1 Xem bài làm
42 Đặng Doãn Thanh Bình10 2 phút - 14 giây2016-12-21 19:47:19 1 Xem bài làm
43 BUI THI HOANG DIEP10 2 phút - 14 giây2016-12-18 09:40:45 1 Xem bài làm
44 kungfu10 2 phút - 15 giây2016-12-09 08:13:08 1 Xem bài làm
45 Vũ Xuân Huy10 2 phút - 15 giây2017-01-16 18:17:46 1 Xem bài làm
46 Lê Thi Ngoc Anh10 2 phút - 18 giây2016-11-19 15:54:57 1 Xem bài làm
47 Nguyễn Thế Bảo Ngọc10 2 phút - 19 giây2016-11-06 07:44:05 6 Xem bài làm
48 Nguyễn Hương Nhi10 2 phút - 21 giây2016-11-19 17:50:12 4 Xem bài làm
49 Đặng Bùi Duy Hiến10 2 phút - 22 giây2016-11-21 04:25:55 1 Xem bài làm
50 Vũ Thu Hòa10 2 phút - 22 giây2016-11-01 20:22:29 1 Xem bài làm