Lớp 7 - Kiểm tra tháng 9 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 2131

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Hữu Tuấn Dạt10 1 phút - 16 giây2016-10-07 19:54:58 1 Xem bài làm
2 Nguyễn Minh Huy10 1 phút - 27 giây2016-11-08 20:42:40 6 Xem bài làm
3 Lê Thành Đạt10 1 phút - 28 giây2017-01-02 19:48:07 1 Xem bài làm
4 Trần Ngọc Ba10 1 phút - 40 giây2016-12-26 15:56:35 1 Xem bài làm
5 Nguyễn Đỗ Minh Châu10 1 phút - 43 giây2016-10-10 20:52:20 1 Xem bài làm
6 Nguyễn Tấn Dũng10 1 phút - 48 giây2017-01-02 19:52:36 1 Xem bài làm
7 Nguyễn Tấn Dũng10 1 phút - 49 giây2017-01-03 11:31:33 1 Xem bài làm
8 Nguyễn Thị Thu Uyên10 1 phút - 53 giây2016-12-25 14:11:43 1 Xem bài làm
9 Nguyễn Tấn Dũng10 1 phút - 56 giây2017-01-02 16:28:48 1 Xem bài làm
10 Nguyễn Tấn Dũng10 1 phút - 58 giây2017-01-02 20:00:19 1 Xem bài làm
11 Nguyễn Tấn Dũng10 2 phút - 3 giây2017-01-02 20:07:55 1 Xem bài làm
12 Nguyễn Đỗ Minh Châu10 2 phút - 9 giây2016-10-06 20:35:13 1 Xem bài làm
13 Hotboy 200410 2 phút - 9 giây2017-01-12 19:58:32 1 Xem bài làm
14 Nguyễn Tấn Dũng Đức10 2 phút - 9 giây2017-01-03 11:27:05 1 Xem bài làm
15 Đàm Văn Sơn10 2 phút - 14 giây2016-11-08 15:23:22 1 Xem bài làm
16 Nguyễn Quế Tài10 2 phút - 19 giây2016-10-17 10:14:27 1 Xem bài làm
17 Lord of the shadow10 2 phút - 26 giây2017-01-05 19:29:13 1 Xem bài làm
18 Hoàng Thành Long10 2 phút - 27 giây2016-11-02 21:06:00 1 Xem bài làm
19 Nguyễn Ngọc Mai10 2 phút - 28 giây2016-11-15 18:18:20 1 Xem bài làm
20 Nguyễn Thị Thanh Lam10 2 phút - 30 giây2016-12-17 22:11:24 1 Xem bài làm
21 Văn Đông Nguyễn10 2 phút - 30 giây2016-10-28 15:54:50 1 Xem bài làm
22 Thủy Thủ Mặt Trăng10 2 phút - 30 giây2016-10-25 20:39:54 1 Xem bài làm
23 Trịnh Thị Thúy Nga10 2 phút - 32 giây2016-12-23 20:45:50 1 Xem bài làm
24 Đoàn Đức Hiếu10 2 phút - 36 giây2016-11-04 19:49:39 1 Xem bài làm
25 nguyen van duyet10 2 phút - 36 giây2016-10-01 21:28:20 1 Xem bài làm
26 Nguyễn Hồng Nhung10 2 phút - 40 giây2016-11-11 16:46:21 1 Xem bài làm
27 Khánh Hạ10 2 phút - 41 giây2017-01-03 16:50:30 1 Xem bài làm
28 Trần Anh Tuấn10 2 phút - 41 giây2016-12-30 21:17:41 1 Xem bài làm
29 Phương Thảo Vũ10 2 phút - 48 giây2016-12-17 14:16:48 1 Xem bài làm
30 abc10 2 phút - 51 giây2016-12-22 20:55:16 1 Xem bài làm
31 Nguyễn Thị Thanh Thảo10 2 phút - 53 giây2016-10-30 20:25:41 1 Xem bài làm
32 Mashiro Rima10 2 phút - 54 giây2016-10-01 14:43:16 1 Xem bài làm
33 Nguyễn Vũ Quỳnh Thy10 2 phút - 58 giây2016-11-06 10:32:13 1 Xem bài làm
34 dfdf10 2 phút - 58 giây2016-11-15 20:39:34 1 Xem bài làm
35 Nguyễn Dung Nhi10 2 phút - 59 giây2016-09-30 19:04:36 1 Xem bài làm
36 Nguyễn Huyền Anh10 3 phút - 1 giây2016-11-07 20:16:36 1 Xem bài làm
37 Trần Văn Nghiệp10 3 phút - 3 giây2017-01-04 19:45:41 1 Xem bài làm
38 Nguyễn Thị Thanh Lam10 3 phút - 4 giây2016-12-16 20:37:22 1 Xem bài làm
39 Phạm Văn Quốc Việt10 3 phút - 4 giây2016-10-30 14:58:20 1 Xem bài làm
40 Lương Hữu Thành10 3 phút - 5 giây2016-12-29 20:28:57 1 Xem bài làm
41 kẹo bông xù10 3 phút - 7 giây2016-10-04 21:44:40 1 Xem bài làm
42 Lê Thị Ngọc Minh10 3 phút - 9 giây2016-10-24 14:46:31 1 Xem bài làm
43 Kikyou10 3 phút - 10 giây2016-10-26 20:27:42 1 Xem bài làm
44 Pripara10 3 phút - 11 giây2016-10-05 20:11:16 1 Xem bài làm
45 Trần Châu Phú10 3 phút - 12 giây2016-11-03 11:33:30 1 Xem bài làm
46 Bích Khuất10 3 phút - 14 giây2016-10-16 21:03:44 1 Xem bài làm
47 Lê Thị Thảo My10 3 phút - 14 giây2016-10-09 10:32:29 1 Xem bài làm
48 nguyen loc truong10 3 phút - 16 giây2016-12-04 15:43:45 1 Xem bài làm
49 Cô Nàng Xử Nữ10 3 phút - 17 giây2016-10-26 12:45:11 1 Xem bài làm
50 dggd dgd10 3 phút - 21 giây2016-12-28 14:41:22 1 Xem bài làm