Lớp 4 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1109

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Dam Phan Nam10 2 phút - 23 giây2016-05-09 20:31:34 1 Xem bài làm
2 Vũ Xuân Huy10 2 phút - 32 giây2016-04-13 21:05:39 1 Xem bài làm
3 tô bá chiến10 2 phút - 42 giây2014-05-29 20:54:19 1 Xem bài làm
4 Trương Quang Đạt10 3 phút - 5 giây2014-05-30 20:00:59 8 Xem bài làm
5 huhuhu10 3 phút - 7 giây2014-10-14 18:17:59 1 Xem bài làm
6 Huỳnh Nguyên Phúc10 3 phút - 22 giây2014-12-24 16:21:15 1 Xem bài làm
7 Do Duy Hao10 3 phút - 35 giây2015-02-09 21:17:46 1 Xem bài làm
8 Nguyễn Hà Sơn10 3 phút - 36 giây2014-04-19 15:47:06 10 Xem bài làm
9 Nguyễn Minh Sơn10 3 phút - 47 giây2016-05-14 21:22:53 1 Xem bài làm
10 Bé Giang Hồ10 3 phút - 49 giây2015-03-17 10:17:29 1 Xem bài làm
11 Son Nguyen Cong10 3 phút - 53 giây2015-10-29 10:41:25 1 Xem bài làm
12 Nguyễn Phương Linh10 3 phút - 59 giây2015-02-14 21:54:05 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Minh Hoàng10 4 phút - 27 giây2014-04-19 14:30:47 9 Xem bài làm
14 nguyenthuydung10 5 phút - 7 giây2014-04-13 12:50:17 2 Xem bài làm
15 NguyenHuynhAnhThu10 5 phút - 7 giây2014-05-17 14:07:23 1 Xem bài làm
16 Trương Thị Minh Tú10 5 phút - 8 giây2014-04-23 15:15:12 5 Xem bài làm
17 Nguyễn Cao Cường10 5 phút - 9 giây2014-11-25 20:01:13 1 Xem bài làm
18 Nguyen Nhat Nam10 5 phút - 12 giây2014-12-02 20:33:11 5 Xem bài làm
19 Nguyễn Thị NgocMai10 5 phút - 15 giây2016-06-23 10:04:45 1 Xem bài làm
20 nguyen truong ha10 5 phút - 23 giây2014-08-19 13:13:50 1 Xem bài làm
21 Nghiêm Minh Hoàng10 5 phút - 28 giây2014-06-13 21:16:36 1 Xem bài làm
22 Phạm Thị Minh Ánh10 5 phút - 31 giây2014-11-23 18:06:26 1 Xem bài làm
23 lêquangtrườnganh10 5 phút - 38 giây2014-06-29 07:30:49 3 Xem bài làm
24 Nguyễn Tiến Cường10 5 phút - 40 giây2016-08-09 19:59:23 1 Xem bài làm
25 nguyen thanh tai10 5 phút - 48 giây2014-05-07 22:12:58 7 Xem bài làm
26 TRAN BAO KHUYEN10 5 phút - 48 giây2014-04-29 11:52:51 2 Xem bài làm
27 Võ Quốc Hiếu10 5 phút - 50 giây2014-05-12 12:29:32 1 Xem bài làm
28 Nguyen Tran Quang Huy10 5 phút - 53 giây2015-03-19 20:21:00 1 Xem bài làm
29 KL Nguyễn10 6 phút - 7 giây2016-04-28 17:58:34 1 Xem bài làm
30 Nguyễn Trí Dũng10 6 phút - 8 giây2015-03-21 16:33:22 1 Xem bài làm
31 Vũ Thị Hải Yến10 6 phút - 22 giây2015-01-10 13:18:28 1 Xem bài làm
32 nguyentronganhtu10 6 phút - 23 giây2014-08-26 16:15:45 6 Xem bài làm
33 phan thi mai linh10 6 phút - 23 giây2014-07-20 13:25:34 1 Xem bài làm
34 Trương Thị Minh Thư10 6 phút - 24 giây2014-05-08 16:07:45 2 Xem bài làm
35 nguyen thi quynh tien10 6 phút - 32 giây2016-08-14 16:08:55 1 Xem bài làm
36 pham nhat chinh10 6 phút - 34 giây2016-03-26 10:54:11 1 Xem bài làm
37 Nguyễn Xuân Nam10 6 phút - 38 giây2014-11-28 21:16:05 1 Xem bài làm
38 Quốc Huy Ngô10 6 phút - 46 giây2015-07-30 10:06:14 1 Xem bài làm
39 Trương Hà Phương10 6 phút - 57 giây2015-06-14 11:22:56 1 Xem bài làm
40 Phạm Thành Hưng10 7 phút - 18 giây2016-09-17 11:12:50 2 Xem bài làm
41 Trương Hoàng Nhật10 7 phút - 23 giây2014-12-19 10:53:17 1 Xem bài làm
42 Dinh Thi Huyen Nga10 7 phút - 31 giây2016-08-13 15:32:36 1 Xem bài làm
43 Định Thị Lương10 7 phút - 31 giây2014-06-13 16:40:00 1 Xem bài làm
44 phamvanluu10 7 phút - 33 giây2014-07-10 21:52:12 1 Xem bài làm
45 Ha Huu Phat10 7 phút - 33 giây2014-04-25 18:36:44 2 Xem bài làm
46 Đỗ Thị Hằng10 7 phút - 35 giây2014-06-20 09:17:44 1 Xem bài làm
47 Đàm Minh Quang10 7 phút - 56 giây2016-07-30 08:41:43 1 Xem bài làm
48 Nguyễn Thu Hà10 7 phút - 58 giây2016-04-17 21:22:50 1 Xem bài làm
49 cao thanh phuong10 8 phút - 3 giây2016-05-22 08:16:14 1 Xem bài làm
50 nguyễn tiến quân10 8 phút - 12 giây2014-08-07 14:59:45 1 Xem bài làm