Lớp 5 - Kiểm tra tháng 9 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 2137

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Legendary Bombardment10 1 phút - 28 giây2016-10-24 00:23:38 1 Xem bài làm
2 kazuto kiriyaga10 1 phút - 49 giây2016-12-25 16:28:55 1 Xem bài làm
3 dang eric bolasi10 2 phút - 1 giây2016-12-23 15:15:28 1 Xem bài làm
4 Tô Minh Sơn10 2 phút - 3 giây2016-12-20 17:13:50 7 Xem bài làm
5 Gaming Titan10 2 phút - 13 giây2016-12-29 15:00:46 1 Xem bài làm
6 Tran Quoc An10 2 phút - 14 giây2016-12-16 17:50:08 1 Xem bài làm
7 Đỗ Cao Thắng10 2 phút - 17 giây2017-01-13 15:10:37 1 Xem bài làm
8 Lê Minh Quân10 2 phút - 23 giây2016-10-02 16:22:15 1 Xem bài làm
9 Angle Love10 2 phút - 29 giây2016-10-09 10:13:01 1 Xem bài làm
10 Đinh Thị Huyền Thu10 2 phút - 30 giây2016-12-03 10:54:33 1 Xem bài làm
11 Đỗ Kim Lâm10 2 phút - 35 giây2016-12-23 17:53:53 1 Xem bài làm
12 giảng thế anh10 2 phút - 37 giây2016-12-09 16:11:34 1 Xem bài làm
13 Trần thị bảo yến10 2 phút - 46 giây2016-12-21 14:10:03 1 Xem bài làm
14 Dinh thi Huyen Thu10 2 phút - 46 giây2016-11-18 19:36:04 1 Xem bài làm
15 Lê Nho Khoa10 2 phút - 47 giây2017-01-09 14:31:39 1 Xem bài làm
16 Dang Bui Duy Hien10 2 phút - 50 giây2016-11-02 20:29:14 1 Xem bài làm
17 nguyễn hương giang10 2 phút - 53 giây2017-01-16 12:35:58 2 Xem bài làm
18 Trần Đức Anh10 2 phút - 53 giây2016-10-15 09:08:35 1 Xem bài làm
19 Anna Nguyễn10 2 phút - 54 giây2017-01-02 09:11:44 3 Xem bài làm
20 Nguyễn Duy Hoàng10 2 phút - 54 giây2017-01-19 12:28:24 1 Xem bài làm
21 Hạ Công Liễu10 2 phút - 56 giây2016-11-08 20:00:02 1 Xem bài làm
22 hoang thi thu phuong10 2 phút - 57 giây2016-10-22 21:14:42 1 Xem bài làm
23 Tiên Nữ Của Ngọn Lửa Rồng Thiên10 2 phút - 59 giây2017-01-19 10:00:16 1 Xem bài làm
24 Hà Bùi10 3 phút - 2 giây2016-12-31 20:13:04 1 Xem bài làm
25 Sái Ngọc Duy10 3 phút - 2 giây2016-12-30 20:18:39 1 Xem bài làm
26 Huỳnh MinhKhang10 3 phút - 3 giây2016-12-18 12:45:21 1 Xem bài làm
27 Nguyệt Vũ10 3 phút - 5 giây2016-12-13 23:03:31 1 Xem bài làm
28 Hoang Thu Trang10 3 phút - 6 giây2017-01-08 10:21:49 1 Xem bài làm
29 Nguyễn Thị Ngọc Lan10 3 phút - 7 giây2016-12-28 21:04:27 1 Xem bài làm
30 Nguyễn Hữu Phước10 3 phút - 7 giây2016-12-24 15:24:41 1 Xem bài làm
31 Tiên Nữ Ngọn Lửa Rồng10 3 phút - 7 giây2016-10-11 10:24:34 1 Xem bài làm
32 Tiên Nữ Ngọn Lửa Rồng10 3 phút - 13 giây2016-10-07 09:47:01 1 Xem bài làm
33 TRẦN ĐỨC ANH10 3 phút - 14 giây2016-10-15 07:36:04 1 Xem bài làm
34 Nguyễn Trọng Nhân10 3 phút - 16 giây2016-11-26 15:42:34 1 Xem bài làm
35 DannySib10 3 phút - 20 giây2016-12-20 10:53:31 1 Xem bài làm
36 Nguyễn Văn Du10 3 phút - 22 giây2016-12-31 15:11:13 1 Xem bài làm
37 Hoàng Thị Chung10 3 phút - 23 giây2016-12-18 21:38:57 1 Xem bài làm
38 Trần Hương Linh10 3 phút - 24 giây2016-12-07 20:25:10 1 Xem bài làm
39 Nguyễn Bá Mạnh Dũng10 3 phút - 25 giây2016-11-15 13:23:39 1 Xem bài làm
40 Minh Mèo10 3 phút - 26 giây2016-11-12 10:42:45 1 Xem bài làm
41 lê xuân tùng10 3 phút - 32 giây2016-10-21 20:14:40 1 Xem bài làm
42 Trinh Tuan Kiet10 3 phút - 33 giây2016-10-04 18:19:34 1 Xem bài làm
43 Nguyễn Thế Duy10 3 phút - 34 giây2017-01-02 17:33:34 1 Xem bài làm
44 Nguyễn Xuân Sỹ10 3 phút - 35 giây2017-01-17 20:20:50 1 Xem bài làm
45 Hau Doan Hdd10 3 phút - 37 giây2017-01-05 12:50:08 1 Xem bài làm
46 Lê Huyền Trang10 3 phút - 38 giây2016-11-27 19:58:33 1 Xem bài làm
47 Lê Thị Huyền Trang10 3 phút - 39 giây2016-12-16 21:32:32 1 Xem bài làm
48 Trần Minh Lộc10 3 phút - 39 giây2016-10-03 20:01:58 1 Xem bài làm
49 Phí Phương Anh10 3 phút - 46 giây2017-01-11 21:00:13 1 Xem bài làm
50 Tran Van Phu10 3 phút - 46 giây2017-01-03 12:07:55 1 Xem bài làm