Lớp 4 - Kiểm tra tháng 9 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 2117

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 huhu10 2 phút - 10 giây2017-01-11 12:00:58 1 Xem bài làm
2 Ngo Hoang MInh10 2 phút - 20 giây2016-12-25 09:40:03 1 Xem bài làm
3 Mizuno Ami10 2 phút - 25 giây2016-12-12 19:24:01 1 Xem bài làm
4 Đào Minh Tiến10 2 phút - 27 giây2016-10-22 08:37:30 1 Xem bài làm
5 Minh Nguyễn Cao10 2 phút - 35 giây2016-10-11 12:42:11 2 Xem bài làm
6 Phạm Kiều Trang10 2 phút - 45 giây2017-01-14 16:19:09 1 Xem bài làm
7 Trần Huy Hoàng10 2 phút - 52 giây2016-12-17 16:12:08 1 Xem bài làm
8 nguyen manh hung10 2 phút - 52 giây2016-10-08 10:05:13 1 Xem bài làm
9 Ngo Hoang MInh10 2 phút - 53 giây2016-12-23 22:36:10 1 Xem bài làm
10 la thị my10 2 phút - 54 giây2016-12-12 18:26:55 1 Xem bài làm
11 adadadaada10 2 phút - 54 giây2016-10-08 21:09:51 1 Xem bài làm
12 Phượng Hoàng Lửa10 2 phút - 55 giây2016-11-06 20:48:13 1 Xem bài làm
13 Song Tử Là TUI10 2 phút - 56 giây2016-10-23 13:50:53 1 Xem bài làm
14 do hoang nguyen10 2 phút - 59 giây2016-12-02 20:36:47 4 Xem bài làm
15 phan hữu vượng10 2 phút - 59 giây2016-10-30 21:05:46 1 Xem bài làm
16 NARUTO UZUMAKI10 3 phút - 7 giây2016-12-21 22:00:03 1 Xem bài làm
17 Nguyễn Thị Lan Anh10 3 phút - 8 giây2016-10-01 09:44:36 1 Xem bài làm
18 Nguyễn Châu Phong10 3 phút - 10 giây2016-12-27 20:40:38 1 Xem bài làm
19 Nguyễn Phương Nam10 3 phút - 10 giây2016-11-27 14:24:21 1 Xem bài làm
20 Đặng Thị Ý Nhi10 3 phút - 11 giây2016-12-31 09:30:47 1 Xem bài làm
21 Nguyễn Đức Minh10 3 phút - 13 giây2016-10-03 12:56:18 1 Xem bài làm
22 nguyen manh hung10 3 phút - 15 giây2016-10-07 21:54:36 1 Xem bài làm
23 Tiểu thư Bạch Hậu10 3 phút - 16 giây2017-01-14 21:03:39 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Thị Tuệ Nhi10 3 phút - 17 giây2017-01-01 10:02:40 1 Xem bài làm
25 Đỗ Minh Hùng10 3 phút - 19 giây2016-12-11 09:32:20 1 Xem bài làm
26 Phan Lac Vu Tiên10 3 phút - 22 giây2016-10-21 19:56:58 1 Xem bài làm
27 Nguyễn Thế Chiến10 3 phút - 23 giây2016-10-07 16:45:01 1 Xem bài làm
28 Vũ Trần Khánh An10 3 phút - 26 giây2016-11-01 19:09:19 1 Xem bài làm
29 Nguyễn Ngọc Mai10 3 phút - 30 giây2016-11-02 21:29:02 1 Xem bài làm
30 Đỗ Duy Mạnh10 3 phút - 31 giây2016-10-08 17:04:26 1 Xem bài làm
31 Lê Thi khanh ly10 3 phút - 34 giây2016-12-10 16:25:14 1 Xem bài làm
32 nguyen thi hoang yen10 3 phút - 34 giây2016-11-26 20:47:23 1 Xem bài làm
33 Nguyễn Kiên Cường10 3 phút - 35 giây2016-10-22 09:17:43 1 Xem bài làm
34 Hoàng Viết Hoàng10 3 phút - 36 giây2017-01-09 19:39:09 1 Xem bài làm
35 Nguyễn Quang Huy10 3 phút - 38 giây2016-12-12 17:47:48 1 Xem bài làm
36 vo thanh dat10 3 phút - 40 giây2016-11-13 08:24:49 1 Xem bài làm
37 Lê Minh Hiếu10 3 phút - 41 giây2016-12-04 20:17:51 1 Xem bài làm
38 Thái Khánh Linh10 3 phút - 41 giây2016-10-12 21:06:48 1 Xem bài làm
39 Do Manh10 3 phút - 42 giây2016-10-08 17:11:10 1 Xem bài làm
40 554610 3 phút - 44 giây2016-10-17 06:23:56 1 Xem bài làm
41 vũ quỳnh mai10 3 phút - 48 giây2016-10-09 10:11:40 4 Xem bài làm
42 sasubang10 3 phút - 48 giây2016-10-14 21:58:31 1 Xem bài làm
43 Anh Nguyễn10 3 phút - 48 giây2016-10-01 10:01:48 1 Xem bài làm
44 nguyen manh hung10 3 phút - 50 giây2016-10-08 09:53:34 1 Xem bài làm
45 Thân Thị Phương Trang10 3 phút - 52 giây2017-01-14 17:44:23 1 Xem bài làm
46 avata10 3 phút - 53 giây2017-01-16 21:14:05 1 Xem bài làm
47 hoang10 3 phút - 54 giây2016-12-09 18:02:17 1 Xem bài làm
48 Lê Võ Hoàng Duy10 3 phút - 54 giây2016-10-12 10:35:19 1 Xem bài làm
49 Tran Hai Long10 3 phút - 56 giây2016-10-16 21:58:43 1 Xem bài làm
50 Mặt Trời Mùa Đông10 3 phút - 57 giây2016-12-17 08:38:23 1 Xem bài làm