Lớp 3 - Kiểm tra tháng 9 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 2225

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 nguyen quang trung10 0 phút - 43 giây2016-10-10 21:03:45 2 Xem bài làm
2 Nguyễn Anh Khôi10 1 phút - 3 giây2016-10-09 20:45:28 1 Xem bài làm
3 Tô Minh Sơn10 1 phút - 14 giây2016-10-20 17:46:39 1 Xem bài làm
4 Nguyễn Qúy Lê Minh10 1 phút - 25 giây2017-01-04 20:49:26 1 Xem bài làm
5 Đỗ Duy Mạnh10 1 phút - 25 giây2016-10-06 12:24:20 1 Xem bài làm
6 Từ Thị Thanh Hương10 1 phút - 27 giây2017-01-18 12:09:44 1 Xem bài làm
7 Lê Nho Khoa10 1 phút - 33 giây2016-12-27 20:58:01 1 Xem bài làm
8 tran anh duy10 1 phút - 33 giây2016-10-22 14:46:55 1 Xem bài làm
9 Phan Thanh Tịnh10 1 phút - 36 giây2016-10-14 21:34:21 1 Xem bài làm
10 Vũ Xuân Huy10 1 phút - 39 giây2016-11-30 21:04:43 1 Xem bài làm
11 Phạm Chí Thức10 1 phút - 39 giây2016-11-19 12:03:57 1 Xem bài làm
12 Nguyễn Thị Ánh10 1 phút - 40 giây2017-01-14 13:49:19 1 Xem bài làm
13 Trần Thanh Long10 1 phút - 43 giây2016-12-08 11:02:10 1 Xem bài làm
14 Nguyễn Quốc Bảo10 1 phút - 45 giây2017-01-12 20:11:15 1 Xem bài làm
15 Lương Tuyết Huỳnh10 1 phút - 46 giây2016-12-25 14:31:22 1 Xem bài làm
16 pham thi ngoc anh10 1 phút - 47 giây2016-11-22 21:13:53 1 Xem bài làm
17 Nguyễn Ngọc Hải Dương10 1 phút - 47 giây2016-10-17 00:16:42 1 Xem bài làm
18 Tran Manh Tien10 1 phút - 48 giây2016-11-19 10:30:44 1 Xem bài làm
19 Đặng Quốc Duy10 1 phút - 50 giây2017-01-17 08:21:45 1 Xem bài làm
20 Đinh Tuấn Minh10 1 phút - 51 giây2017-01-17 08:26:50 1 Xem bài làm
21 Diana nguyễn10 1 phút - 51 giây2016-12-18 16:17:58 1 Xem bài làm
22 tran nhan duyen10 1 phút - 52 giây2016-12-22 18:21:24 1 Xem bài làm
23 nguyen canh be10 1 phút - 54 giây2016-12-25 15:50:01 1 Xem bài làm
24 Nguyen Nhat TRUONG10 1 phút - 55 giây2016-10-09 19:18:01 1 Xem bài làm
25 nguyễn thanh bình10 1 phút - 58 giây2017-01-12 16:53:48 1 Xem bài làm
26 Quỳnh Nguyễn10 2 phút - 1 giây2017-01-16 20:04:36 1 Xem bài làm
27 Lê Hồng Nhung10 2 phút - 1 giây2016-12-28 19:25:10 1 Xem bài làm
28 Trần Đại Thành Danh10 2 phút - 1 giây2016-12-01 19:09:19 1 Xem bài làm
29 Do Manh10 2 phút - 1 giây2016-10-05 19:02:48 1 Xem bài làm
30 do hoang nguyen10 2 phút - 3 giây2016-12-01 21:00:56 1 Xem bài làm
31 Nguyễn Mã Sinh10 2 phút - 4 giây2016-10-25 19:56:36 1 Xem bài làm
32 sdcfgr10 2 phút - 6 giây2016-11-22 21:03:06 1 Xem bài làm
33 Phan Phương10 2 phút - 6 giây2016-10-16 12:52:48 1 Xem bài làm
34 Nguyen Ngoc Vien10 2 phút - 7 giây2016-12-26 21:40:46 1 Xem bài làm
35 Hoàng Thị An10 2 phút - 7 giây2016-12-03 11:33:47 1 Xem bài làm
36 Nguyễn Quang Thái10 2 phút - 8 giây2016-10-16 12:24:47 1 Xem bài làm
37 Minh Nhật The Thunder Assassin10 2 phút - 10 giây2016-10-13 16:15:20 1 Xem bài làm
38 dang anh duong duc10 2 phút - 11 giây2016-12-08 10:36:31 1 Xem bài làm
39 Edogawa Conan10 2 phút - 11 giây2016-10-16 23:19:21 1 Xem bài làm
40 Nguyễn Khánh Huyền10 2 phút - 12 giây2017-01-16 19:14:48 1 Xem bài làm
41 duong quoc khanh10 2 phút - 12 giây2016-12-09 20:26:33 1 Xem bài làm
42 nguyen van anh10 2 phút - 14 giây2016-11-01 17:19:34 1 Xem bài làm
43 Lương Hương Giang10 2 phút - 15 giây2016-12-28 21:21:57 1 Xem bài làm
44 Thanhf10 2 phút - 15 giây2016-10-12 20:01:27 1 Xem bài làm
45 Mai Văn Tài10 2 phút - 17 giây2017-01-02 16:24:27 1 Xem bài làm
46 Nguyễn Tiến Đạt10 2 phút - 17 giây2016-10-24 19:56:11 1 Xem bài làm
47 trương tuấn kiệt10 2 phút - 19 giây2016-10-11 19:55:25 1 Xem bài làm
48 Minh Nguyễn Cao10 2 phút - 19 giây2016-10-11 12:35:31 1 Xem bài làm
49 rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr10 2 phút - 20 giây2016-12-05 21:03:10 1 Xem bài làm
50 pham dang dat10 2 phút - 21 giây2016-12-14 12:55:57 1 Xem bài làm