Lớp 2 - Kiểm tra tháng 9 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 5021

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 nguyen quang trung10 0 phút - 47 giây2016-10-10 20:58:37 1 Xem bài làm
2 Băng Gía10 0 phút - 48 giây2016-10-28 15:19:24 1 Xem bài làm
3 nguyen duc vu10 0 phút - 50 giây2016-12-03 19:38:29 1 Xem bài làm
4 Băng Hải Tặc Death 210 0 phút - 51 giây2016-10-20 17:57:55 1 Xem bài làm
5 Băng Hải Tặc Fuck10 0 phút - 53 giây2016-10-26 05:50:57 1 Xem bài làm
6 Nguyễn Đức Vũ10 0 phút - 54 giây2016-11-13 18:52:49 1 Xem bài làm
7 Nguyễn Đức Vũ10 0 phút - 55 giây2016-11-14 12:02:14 1 Xem bài làm
8 Mỹ Anh10 0 phút - 55 giây2016-10-23 09:58:15 1 Xem bài làm
9 Leonard Daniel Arnold10 0 phút - 56 giây2017-01-03 21:51:41 1 Xem bài làm
10 Băng Hải Tặc Death 310 0 phút - 56 giây2016-10-21 20:59:47 1 Xem bài làm
11 Băng Hải Tặc Death 310 0 phút - 59 giây2016-10-21 17:16:13 1 Xem bài làm
12 Hắc Long10 0 phút - 59 giây2016-10-20 03:35:45 1 Xem bài làm
13 do hoang nguyen10 1 phút - 7 giây2017-01-03 21:57:43 3 Xem bài làm
14 Nguyễn Quang Huy10 1 phút - 9 giây2016-12-30 12:04:01 1 Xem bài làm
15 At the speed of light10 1 phút - 9 giây2016-12-02 11:37:05 1 Xem bài làm
16 Trần Thành Đức10 1 phút - 9 giây2016-11-22 10:40:34 1 Xem bài làm
17 Đặng Công Thực10 1 phút - 9 giây2016-10-20 03:39:02 1 Xem bài làm
18 Đỗ Duy Mạnh10 1 phút - 9 giây2016-10-20 01:50:40 1 Xem bài làm
19 Đỗ Duy Mạnh10 1 phút - 9 giây2016-10-08 16:53:46 1 Xem bài làm
20 Nguyễn Thế Anh10 1 phút - 11 giây2016-12-15 13:17:22 1 Xem bài làm
21 trần công lý10 1 phút - 11 giây2016-11-16 11:52:46 1 Xem bài làm
22 Thần Tuần Long10 1 phút - 11 giây2016-10-20 03:32:32 1 Xem bài làm
23 Băng Hải Tặc Death10 1 phút - 12 giây2016-10-20 03:12:47 1 Xem bài làm
24 Băng Hải Tặc Death 410 1 phút - 14 giây2016-12-06 12:13:46 1 Xem bài làm
25 Phan Thanh Tịnh10 1 phút - 14 giây2016-10-14 21:32:21 1 Xem bài làm
26 Đỗ Duy Mạnh10 1 phút - 14 giây2016-10-06 12:44:18 1 Xem bài làm
27 Nguyễn Quỳnh Anh10 1 phút - 15 giây2016-12-08 13:15:57 1 Xem bài làm
28 Đào Minh Tiến10 1 phút - 15 giây2016-10-19 02:20:43 1 Xem bài làm
29 Phí Công Đức10 1 phút - 17 giây2017-01-18 21:06:14 1 Xem bài làm
30 Nguyễn Mai lan10 1 phút - 17 giây2017-01-15 21:25:01 1 Xem bài làm
31 Kim Ngọc Yên10 1 phút - 18 giây2016-10-27 19:49:53 1 Xem bài làm
32 lê xuân tùng10 1 phút - 18 giây2016-10-21 19:52:36 1 Xem bài làm
33 Nguyễn Anh Khôi10 1 phút - 18 giây2016-10-09 20:43:13 1 Xem bài làm
34 Vũ Thùy Linh10 1 phút - 19 giây2017-01-15 11:32:32 4 Xem bài làm
35 Bất Tử Điểu10 1 phút - 19 giây2016-12-04 18:56:12 1 Xem bài làm
36 giakhiemchit10 1 phút - 19 giây2016-12-02 21:11:29 1 Xem bài làm
37 la thị my10 1 phút - 21 giây2016-11-10 10:46:45 1 Xem bài làm
38 Rồng Mặt Xệ10 1 phút - 22 giây2016-10-20 02:58:42 1 Xem bài làm
39 Nguyễn Sỹ Anh Đức10 1 phút - 22 giây2016-10-17 09:55:41 1 Xem bài làm
40 Nguyễn Quỳnh Anh10 1 phút - 23 giây2016-12-08 12:57:24 1 Xem bài làm
41 Hot Girl Ayame10 1 phút - 23 giây2016-11-18 21:01:49 1 Xem bài làm
42 Trần Thị Mai Hương10 1 phút - 24 giây2016-12-01 15:18:40 1 Xem bài làm
43 Đỗ Duy Mạnh10 1 phút - 25 giây2016-10-05 19:17:36 1 Xem bài làm
44 Trần Lâm Thiên Hương10 1 phút - 25 giây2016-10-02 18:39:13 1 Xem bài làm
45 WE ARE THE WORLD10 1 phút - 25 giây2017-01-18 14:14:27 1 Xem bài làm
46 vu ha linh10 1 phút - 25 giây2016-11-05 15:34:34 1 Xem bài làm
47 kẻ bí mật10 1 phút - 25 giây2016-10-17 08:53:30 1 Xem bài làm
48 Trịnh Việt Anh10 1 phút - 26 giây2016-12-04 20:45:02 1 Xem bài làm
49 Nguyễn Đặng Thu Giang10 1 phút - 26 giây2016-12-03 13:08:31 1 Xem bài làm
50 Bảo Bình Cá Tính10 1 phút - 26 giây2016-11-01 18:42:31 1 Xem bài làm