Bình chọn cộng tác viên tích cực

Chú ý: Bấm vào [Điểm tuần này] để xem thứ hạng theo tuần, bấm vào [Điểm tháng] để xem thứ hạng trong tháng, các kết quả được cập nhật định kỳ sau 60 phút.

Cộng tác viên Điểm tuần này Điểm tháng Tổng điểm Bình chọn Thành tích
1Nguyễn Quang Trung13296407
2Thắng Nguyễn381626837
3Trần Thị Bảo Trân1933433
4Natsu Dragneel1063239
5Trần Thùy Dung8367052
6Cháy Hết Mình Cùng Fairy Tail6104110
7Minh Triều477371
8Ice Wings4313608
9Lê Chí Cường3113551
10Minh Hiền3277487
11Nguyễn Thiều Công Thành253824
12Nguyễn Hoàng Tiến23888
13Hồ Thu Giang1263930
14Hoàng Phúc1234299