• Phụ trách: a@olm.vn
    Lớp: 5
    Giá: Miễn phí
Thảo luận

nghĩaminecraft 16 giờ trước (06:13)

chắc có

Nguyễn Thi Mai 18/01 lúc 14:31

có mà ở cạnh chữ fx đấy bạn

nguyenthihami 18/01 lúc 20:31

có đó bn 

chức năng vẽ hình ở cái hình có hình tam giác và hình vuông đó, bn ấn vào đó sẽ vẽ được hình

Minh Sơn 16/01 lúc 12:20

SAO LAI GET OLM

Nguyễn Thị Thanh Ngân 16/01 lúc 20:51

sao vậy

 

Tester 17/01 lúc 10:45

sao bạn lại ghét olm


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: